Про продовження обмежувальних заходів у Херсонській гімназії № 6 Херсонської міської ради у період карантину

 

НАКАЗ

 

Від   23.04.2020                                                                                         №  56     

 

Про продовження обмежувальних заходів

у Херсонській гімназії № 6 Херсонської   

міської ради у період карантину

 

Відповідно до листа МОН України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»,  частини третьої статті 10,  частини  4 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19»,  на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», Постанови КМУ від 25.03.2020 № 239 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», листа МОН України від 16.04.2020              № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», Постанови Кабінету Міністрів України «Про продовження карантину до 11 травня 2020 року» від 22 квітня 2020 року,  наказу управління освіти Херсонської міської ради  від 23.04.2020 року № 63-Т «Про продовження обмежувальних заходів у закладах освіти міста  у період карантину», на підставі Освітньої Програми, розділ 5, схваленої педагогічною радою Херсонської гімназії № 6 (протокол № 11 від 24.06.2019), затверджено наказом директора гімназії від 28.08.2019 № 160, Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) 

НАКАЗУЮ:

 1. Продовжити тимчасове призупинення освітнього процесу з 24.04.2020 по 11.05.2020 року.
 2. Продовжити призупинення  надання додаткових освітніх послуг, роботу груп продовженого дня на період карантину.
 3. Продовжити організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.
 4. Затвердити додаткові заходи щодо виконання працівниками методичної, організаційно-педагогічної роботи, системи життєзабезпечення заходу та охоронного режиму.  (Заходи додаються)
 5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Литвиненко В.В., Казаріній С.В., Радецькій І.В.:
 • Забезпечити проведення уроків у дистанційному режимі за допомогою комунікаційних програмних забезпечень  згідно  розкладу уроків, укладеного на час карантину, який розмістити на  сайті гімназії.
 • Щоденно аналізувати та контролювати виконання навчальних програм та результати навчання учнів, здобутих під час карантину.
 • Забезпечити надання індивідуальних планів дистанційної роботи вчителів, графік тематичних та річних контрольних робіт, відео-уроків для ефективної взаємодії з учасниками освітнього процесу.
 1. Вчителям-предметникам та педагічним працівникам:
 • Забезпечити опанування навчального матеріалу та виконання навчальних програм дистанційно.
 • Проводити  щоденно   онлайн-уроки згідно розкладу, укладеного на час карантину.
 • Щоденно аналізувати виконання календарних планів та навчальних програм.
 • До 30.04.2020  надати на затвердження  індивідуальні плани дистанційної роботи відповідно до затверджених додаткових заходів на електронну пошту гімназії.
 • Активізувати навчальну роботу учнів через освітні платформи з фіксацією результатів навчальних  досягнень учнів, здобутих під час карантину.
 • Щоденно надавати результати навчальних досягнень учнів на електронний щоденник гімназії.
 • З метою запобігання перенавантаження учнів при визначені об’єму домашніх завдань дотримуватися санітарних норм, визначених чинним законодавством.
 1. Заступнику директора з виховної роботи Саніній С.В.  спрямувати виконання програм гурткової роботи  частково за рахунок ущільнення, частково – дистанційно.
 2. Керівникам гуртків  зробити відповідні зміни у календарних планах гуртковох роботи та надати їх на затвердження директору гімназії після закінчення карантину.
 3. Покласти особисту відповідальність за виконання навчальних програм та навчального матеріалу на заступників директора з навчально-виховної роботи Литвиненко В.В., Казаріну С.В.,    Радецьку І.В., виконання планів гурткової роботи на заступника директора з виховної роботи Саніну С.В.
 4. Соціальному педагогу Шалагіній А.М.:
 • Вести щоденний контроль  за дистанційним відвідуванням занять учнями гімназії.
 • Щоденно надавати директору гімназії інформацію про присутність учнів на дистанційному навчанні.
 • Посилити контроль  за відвідуванням учнями  гімназії дистанційного навчання.
 1. Усім працівникам  гімназії дотримуватись:
 • Режиму роботи гімназії відповідно до наказу директора   від 12.03.2020   № 50 «Про тимчасові зміни у режимі роботи гімназії на період призупинення освітнього процесу (карантин)».
 • Особливості  проведення освітнього процесу в умовах карантину з урахуванням надзвичайної ситуації та загальнодержавних протиепідеміологічних  заходів відповідно до наказу  по гімназії від 13.03.2020  № 51  «Про організацію навчання в гімназії з використанням дистанційних технологій під час карантину». 
 1. Заповнення всієї шкільної документації, зокрема класних журналів та журналів гурткової роботи у друкованому вигляді відтермінувати до нормалізації епідеміологічної ситуації  та закінчення карантину.
 2. Заступнику директора з АГЧ Щербині Т.О.:
 •   Забезпечити стабільну роботу водопостачання, електрогосподарства, дотримування пожежної безпеки у гімназії.
 •   Утримувати прилеглу територію у належному санітарному стані.
 •   Взяти під особистий контроль роботу сторожів.
 •   Продовжити роботи адміністрації та технічного персоналу на період карантину у гнучкому режимі.
 •   Вжити заходи щодо збереження майна гімназії.
 •   Забезпечити проведення санітарно-профілактичних заходів у гімназії.
 •   Забезпечити посилений контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, епідеміологічного, повітряного режимів у приміщеннях гімназії.
 •   Здійснювати мінімальне використання енергоносіїв, водоресурсів.
 1. Усім працівникам ознайомитись з даним наказом через сайт гімназії та   Google диск.
 2. Централізованій бухгалтерії при управлінні освіти здійснювати оплату працівникам за дні тимчасового призупинення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства.
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор гімназії                                                                 Світлана  КОРЖ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора   Херсонської гімназії   № 6

від  23.04.2020   № 56

 

ДОДАТКОВІ  ЗАХОДИ

щодо переведення педагогічних працівників на роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно-педагогічна, науково-методична)

на період завершення 2019/2020 навчального року

 

№ п/п

Види робіт

Виконавці

Платформа, посилання за яким відбувається захід або форма узагальнення

Термін

Самоосвітня діяльність та підвищення кваліфікації педагогів

1.

Опрацювання нормативно-правових документів:

1. Закону України « Про освіту» від 16.01.2020;

2. Наказу МОН від 16.03.2020  № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню короновірусу CОVID-19»;

3. Листа МОН від 23.03.2020 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»;

4. Наказ МОН від 30.03.2020    № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»; 

5. Лист МОН України                 № 1/9-178 від 27.03.2020 «Щодо завершення 2019/2020 навчального року».

6. Лист МОН України                   № 1/9-182  від 31.03.2020 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти»

7. Лист МОН України                 № 1/9-213  від 16.04.2020 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року»

Наказів по гімназії:

 1. Від 16.03.2020        № 50 «Про тимчасові зміни у режимі роботі гімназії на період призупинення освітнього процесу»;
 2. Від 13.03.2020      № 51 «Про організацію навчання в гімназії з використанням дистанційних технологій під час карантину»;
 3. Від 30.03.2020     № 52 «Щодо організації освітнього процесу у гімназії № 6 під час карантину»;
 4. Від 10.03.2020     № 30-а «Про вжиття профілактичних заходів щодо запобігання розповсюдження захворюваності на гострі респіраторні хвороби серед учнів гімназії»;
 5. Від   12.03.2020   № 33-а «Про забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів»;
 6. Від 23.04.2020     № 56 «Про продовження обмежувальних заходів у Херсонській гімназії № 6 Херсонської міської ради у період карантину»

Всі педагогічні працівники

 

Протягом квітня

3.

Перегляд відео блогів. Обмін досвідом.

Всі педагогічні працівники

Google диск

Постійно

4.

Надання консультацій педагогічним працівникам з питань організації освітнього процесу та підвищення кваліфікації педагогів в умовах дистанційного навчання.

Заступники директора з НВР

Литвиненко В.В.

Казаріна С.В.

Радецька І.В.

Месенджер,

відео-чат,

ZOOM -конференція, дзвінок-запит

Постійно

5.

Складання індивідуальних планів вчителів з дистанційної роботи (у зв’язку з продовженням карантину).

Всі педагогічні працівники

Плани

До 30.04.2020

6.

Проведення онлайн нарад з заступниками з навчально-виховної роботи

Директор  Корж С.С.

Skype -конференція

Щочетверга

11.00 -12.00

7.

Проведення годин спілкування з керівниками МО

Заступники директора з НВР

Viber

або телефон,

ZOOM - платформа

Щосереди

13.00 – 14.00

 

8.

Робота за коригованим графіком Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти та оперативне інформування усіх членів педагогічного колективу

Відповідальна за підготовку та проведення  ЗНО у закладі, заступник директора з НВР Литвиненко В.В.

Сайт гімназії:

https://www.g6.ks.ua/

сайт ХРЦОЯО:

https://khersontest.org.ua  

Постійно

9.

Робота педагогічних працівників у динамічних групах по підготовці до педради, педагогічне читання, семінари.

Педагогічні працівники, керівники МО, заступники директора

Skype, ZOOM - конференція, Viber, телефон

Постійно

10.

Проведення індивідуальних онлайн консультацій з вчителями, які проводять  заняття за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) та екстернат.

Заступник директора з НВР

Литвиненко В.В., вчителі –предметники

7-А, 10-А та 4-А класів

Сервіс  ZOOM, Viber

 

Постійно

11.

Контроль за дотриманням дозування  домашніх завдань для  учнів гімназії з метою запобігання  перенавантаження

Заступники директора з НВР

Щоденник.ua, Google-клас, Google-диск

Постійно

12.

Проведення годин спілкування з вчителями-предметниками та класними керівниками

Заступник директора з ВР Саніна С.В.

Skype,

сервіс ZOOM, дзвінок, Viber,

телефон

Щопонеділка

10.00 - 14.00

Заступник директора з НВР

Литвиненко В.В.

Щовівторка   10.00 - 14.00

Заступник директора з НВР Казаріна С.В.

Щосереди   10.00 - 14.00

Заступник директора з НВР  Радецька І.В.

Щоп’ятниці 10.00 - 14.00

Організаційно-методичні заходи

1.

Виконання  рішень Кабінету Міністрів, тимчасових обласних протиепідемічних комісій

Всі педагогічні і непедагогічні працівники

TV, Facebook, листи МОН, МОЗ, рішення міської ради

Постійно

2.

Підготовка та надання завдань з використанням дистанційних технологій

Всі педагогічні працівники

Щоденник.ua

Протягом карантину з 27.04.2020 по 11.05.2020

3.

Підготовка та надання пояснень до навчального матеріалу згідно календарного плану

Всі педагогічні працівники

Google-диск, Google-школа,

онлайн-уроки

Протягом карантину з 27.04.2020 по 11.05.2020

4.

Проведення онлайн уроків зі здобувачами освіти за розкладом, який складено на період карантину

Всі педагогічні працівники,

заступники директора з НВР

Литвиненко В.В.

Казаріна С.В.

Радецька І.В.

Google-школа, сервіс ZOOM, Skype, відео-чат

Протягом карантину

з 27.04.2020 по 11.05.2020

5.

Проведення онлайн зустрічей, консультацій з батьками гімназії з питань  Безпека дітей в інтернеті, короновірус-інфо, МОЗ рекомендує

Заступник директора з ВР Саніна С.В.,

класні керівники

Viber, Skype,

відео-чат

Постійно

6.

Укладання графіку дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань

Заступники директора

 

До 29.04.2020

7.

Проведення підсумкового річного  оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за ІІ семестр

Заступники директора

Литвиненко В.В.

Казаріна С.В.

Радецька І.В.

Дистанційно

До 29.05.2020

8.

Завершення навчального року  відповідно до структури, визначеної  гімназією на початку навчального року

Всі педагогічні працівники

Освітня програма, навчальні  плани

До 29.05.2020

9.

Оформлення свідоцтв  про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв  досягнень, табелів навчальних досягнень учнів

Заступники директора, класні керівники

За графіком

До 15.06.2020

10.

Зарахування учнів до гімназії відповідно до чинного законодавства

Адміністрація

Наказ по гімназії та конкурсні завдання для учнів 10 класів

З 15.05.2020  по 30.06.2020

11.

Проведення профорієнтаційної роботи  у дистанційному режимі з випускниками

Заступник директора з НВР Радецька І.В.

 

Постійно

12.

Підготовка текстів контрольних робіт та надання їх на затвердження директору

Заступники директора

 

До 12.05.2020

13.

Проведення річних контрольних робіт  зі здобувачами освіти з усіх предметів

Вчителі-предметники

 

З 12.05.2020

по 26.05.2020

14.

Участь у онлайн тренінгу: «Трансформація конфліктів» в рамках проєкту «Побудова миру в Україні: розвиток у дітей та молоді здібностей до ненасильницького вирішення конфліктів»

Заступники директора, практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники, учнівське самоврядування

сервіс ZOOM

28.04.2020  

(12.00 - 15.00)

29.04.2020  (09.00-12.00)

15.

Проведення онлайн консультацій за запитом (педагоги, учні, батьки)

Практичний психолог

Чечина В.М, соціальний педагог Шалагіна А.М.

Viber, Skype,

телефон

Щоденно з 14.00 до 16.00

16.

Робота над самоосвітою.

Опрацювання джерел Internet  ресурсу, виготовлення дидактичного матеріалу, формування досвіду роботи

Всі педагогічні працівники

Internet-ресурси, періодичні видання

Постійно

17.

Проведення онлайн нарад з педагогічними працівниками (нарада при директорові)

Директор

Корж С.С.

сервіс ZOOM

За планом

18.

Проведення генерального прибирання з використанням дезінфікуючих засобів

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О., техперсонал

 

Щоденно

19.

Контроль за системами життєвого забезпечення закладу (робота водопостачання, електрогосподарства, дотримання правил пожежної безпеки та охорони праці)

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

Щоденно

20.

Забезпечення суворого контролю за роботою сторожів у нічний час та охороною порядку у денний час

Директор

Корж С.С., заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

Постійно

21.

Посилення контролю  за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог епідеміологічного та повітряного режиму у приміщенні гімназії

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

Постійно

21.

Посилення контролю за збереженням майна гімназії

Директор

Корж С.С., заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

Постійно

22.

Здійснення  мінімального використання енергоресурсів та водопостачання

Заступник директора з АГЧ Щербина Т.О.

 

Постійно

23.

Робота вчителів в умовах дистанційного навчання,

онлайн-консультації

Педагогічні працівники

 

Відповідно до календаря методичного кабінету при управлінні освіти

24.

Планування фото та відеочеленджів учнівського парламенту гімназії № 6 з профілактики COVID-19 та профілактичних заходів

Педагог-організатор Лєвшина А.С.

 

Протягом травня

25.

Ведення блогу «Учнівського парламенту Херсонської гімназії № 6» на платформі соцмережі Facebook

Педагог-організатор Лєвшина А.С.

Facebook

Постійно

26.

Онлайн засідання учнівського парламенту гімназії

Педагог-організатор Лєвшина А.С.

 

За планом

25

Участь у онлайн-семінарі для бібліотекарів закладів загальної

середньої освіти м. Херсона з теми: «Трансформація шкільної бібліотеки в

інформаційно-бібліотечний центр»

Бібліотекарі

Шальнова Н.В.

Щукіна О.В.

сервіс ZOOM

04.05.2020

27

До Дня перемоги розміщення на фахових сторінках Фейсбук презентації віртуальної екскурсії «Про що мовчить алея Парку Слави»

Завідуюча бібліотекою

Шальнова Н.В.

Facebook

06.05.2020

Категорія: 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.