Річний звіт про діяльність закладу освіти

З В І Т  

директора Херсонської гімназії № 6

Херсонської міської ради

Корж Світлани Сергіївни

про результати навчально-виховної діяльності

педагогічного колективу гімназії

за 2016-2017 навчальний рік

У своїй діяльності керувалися Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,  Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, Листом Міністерства освіти і науки  України від 28.10.2002   № 1/9-472  «Про застосування Закону України «Про загальну середню освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу в гімназіях, ліцеях, колегіумах», новим Державним стандартом загальної початкової освіти, новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, Правилами конкурсного відбору учнів до гімназії, власним Статутом, посадовими обов’язками директора гімназії, Правилами внутрішнього розпорядку дня та іншими нормативно-правовими документами центральних та місцевих органів виконавчої влади, нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Херсонська гімназія № 6 Херсонської міської ради – це загальноосвітній навчальний заклад, у структурі якого функціонують:

 - спеціалізована школа І ступеню з поглибленим вивченням англійської мови;

 - навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням  англійської мови.

Трьохступенева структура Гімназії забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школі І ступенята гімназії.

Головним пріоритетом розвитку Херсонської гімназії № 6 визнано підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відпо­відності національним, європейським і міжнародним стандартам та вимо­гам. Другий рік гімназія є опорним закладом міста з навчання англійської мови. Директор гімназії Корж Світлана Сергіївна – вмілий організатор чисельних навчальних та виховних заходів різних рівнів на базі гімназії за участю управління освіти, міського голови, народних депутатів України, пред­ставників Британської Ради, Корпусу Миру США, Торгівельно-промислової палати, організації GoGlobal, посольств США та Великої Британії в Україні, Американського Дому у м. Києв тощо. Педагогічний колектив гімназії –  володар почесної нагороди Міжнародної академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна» – досягає високих результатів шляхом підвищення професійної кваліфікації вчителів, популяризації англійської мови у місті та активізації вивчення англійської мови у гімназії.

Профільне навчання у старшій школі  реалізується шляхом викладання циклу профільних дисциплін: «Країнознавство», «Науково-технічний переклад»,  «Англійська та американська література», «Ділова англійська мова». Підготовка до профільного навчання якісно ведеться на допрофільному рівні в середній школі з використанням виключно автентичних підручників, які поетапно готують учнів до успішного складання як ЗНО, так і екзаменів з англійської мови міжнародного стандарту. Учні гімназії демонструють упевненість у своїх комунікативних здібностях та реалізують набуті знання у реальному житті.

Гімназія розташована у центрі міста по вулиці Пестеля, 4 у будівлі загальною площею 4347 кв.м, у якій навчається 920 учнів, що на 31 учень більше, ніж 2015/2016 навчальному році. Усього у 2016-2017 навчальному році було відкрито 29 класів, з них у початковій школі 12  класів (392 учні) та  17 класів старшої школи, у якій навчається 510 учнів.

Проведення уроків на належному методичному та технічному рівнях забезпечують 28 просторих класних кімнат та кабінетів, 16 з яких атестовано на достатньому рівні: кабінети історії, зарубіжної літератури, німецької  мови, хімії, 2 кабінети української мови та літератури, географії, математики, фізики, 4 кабінети початкової школи, 3 кабынети англійської мови.

 1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-виховний процес у Херсонській гімназії № 6 Херсонської міської ради здійснюють директор, 4 заступники з навчально-виховної роботи, заступник з адміністративно-господарської частини, педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог, 67 педагогічних працівників, з яких 13 учителів мають звання «учитель-методист», 11 – «старший учитель», 37 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію.

Атестація педагогічних працівникків здійснювалася на основі комплексного оцінювання рівня кваліфікації, професійної діяльності, творчої активності та загальної культури педагогів.

Проатестовано 12 учителів, 5 з яких підвищили свою кваліфікаційну категорію:

 • учителі Мішуровська С.В. та Кореновська І.В. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії»  та їм присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
 • учителям англійської мови Буцинь О.В., Сорокіній О.С., Телензі І.А. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
 • учитель інформатики Нікітенко К.А. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 • Радецька І.В., Казаріна С.В., Тарадаєнко С.О., Потапська С.В., Груша О.Ф. підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії»  та   педагогічне звання «учитель-методист». Радецька І.В. була проатестована як заступник директора з навчально-виховної роботи.

12 педагогів пройшли курсову перепідготовку. План курсової перепідготовки виконано на 100 %, поповнено банк портфоліо вчителів, які атестувалися, а творчі звіти показали значний ріст їхньої професійної майстерності.

3. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

У 2016-2017 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на створення умов для формування в учнів соціальних та освітніх компетентностей, необхідних для входження в соціум.

Сприятливі умови для навчання, багаторічний педагогічний досвід роботи більшості вчителів, їхня змістовна співпраця з молодим поколінням є запорукою впевненості учнівської молоді у завтрашньому дні стосовно можливості реалізації у сучасному соціумі набутих у стінах гімназії знань й умінь. Про це свідчить високий якісний показник навчальних досягнень учнів 2-11 класів 66% та їхнє успішне закінчення гімназії. За 2016-2017 н.р.:

 • золотою медаллю за високі досягнення у навчанні нагороджено 8 учнів (Граділь А., Дериведмідь М., Клюцевська А., Купленікова А., Фірман Т., Мішуровська В., Шелест О., Черидниченко А.).
 • 118  учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», 417 учнів закінчили рік на достатньому рівні;
 • 2 учні Безпрозваний М., Швець Д. нагороджені Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • 6 учнів 9-го класу отримали свідоцтва з відзнакою:  Гах Д., Градюк А., Дондов С., Мотречко Л., Нямцу А..

Усі учні 1-8-х, 10-х класів переведені до наступного класу.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 2-4-х класів за 2016-2017 навчальний рік

У початковій школі були проведені моніторингові дослідження з п’яти предметів: української мови, літературного читання, математики, природознавства та англійської мови.

Навчальний рік на високому рівні закінчили 60 учнів (20%), достатньому 198 (67 %), середньому – 35 учнів (11,4%), початковому – 2 (0,6%). Якість навчальних досягнень молодших школярів становить 87%.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11-х класів за 2016-2017 навчальний рік

У 5-11-х класах якість навчальних досягнень становить 53%.  Високий рівень навчальних досягнень мають 58(11%) учнів, достатній – 219 (42,1%),  початковий рівень становить 0%.

Середній показник якості навчальних досягнень учнів 2-11-х класів становить 66%.

Моніторинг рівня учнівської компетенції випускників  11-х класів свідчить про високий рівень сформованості знань та умінь більшості  гімназистів.

Державну підсумкову атестацію з української мови 40 одинадцятикласників складали у формі ЗНО. 18 учнів (45%) показали високий рівень,  16 учнів (40%)  достатній рівень, 5 учнів (12,5%) – середній рівень,1учень (2,5%) –  початковий.

З31 учня, які складали державну підсумкову атестаціюз історії   України високий рівень у 13 гімназистів (42%), достатній  – 13 (42%), середній – 4 (13%), початковий – 1 (3%).

12 учнів  складали державну підсумкову атестаціюз математики, з них високий рівень у 2 гімназистів (17%), достатній – 3 (25%), середній –  7 (58%).

29 випускників гімназії складали державну підсумкову атестацію з англійської мови.15 учнів (52%) показали високий рівень,  9 учнів (31%)  достатній рівень, 3 учнів (10%) – середній рівень, 2учні (7%) –  початковий.

2 з трьох учнів склали державну підсумкову атестацію з біології на достатньому рівні, 1 – на середньому.

ДПА (ЗНО)  з німецької мови складала 1 гімназистка і показала високий рівень навчальних досягнень.

2 з трьох учнів склали державну підсумкову атестацію з географії на достатньому рівні, 1 – на середньому.

Найвищі результати (12 балів) показали Фірман Т. (українська мова), Дериведмідь М., Мішуровська В, Сердюк В., Шелест О. (історія України), Сердюк В. (англійська мова).

Порівняння результатів державної підсумкової атестації з результатами навчальних досягнень за рік показало, що більшість гімназистів підтвердили свій рівень знань зукраїнської мови, англійської мови, математики (11-А клас), історії України, німецької мови. 

Моніторинг рівня учнівської компетенції випускників 9-х класів свідчить про те, що з 65 учнів  високий та достатній рівень сформованості знань та умінь з української мови мають 78,5%, з математики – 52%, з англійської мови – 83%.

Більшість дев'ятикласників на державній підсумковій атестації з української мови підтвердили рівень навчальної компетенції  за рік, 3% учнів показали вищі результати.

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень за рік з алгебри та  геометрії  та державної підсумкової атестації з математики показав, що 4% дев’ятикласників підвищили результати навчальних досягнень на державній підсумковій атестації (якісний показник за рік 48%, якісний показник державної підсумкової атестації 52%).

Якість навчальних досягнень, яку продемонстрували учні на державній підсумковій атестації з англійської мови складає 83 %, що підтверджує рівень учнівської компетенції за рік.

3.3. Освітні платні послуги

Керуючись п.3.2.1. Положення про управління освіти Херсонської міської ради,  з метою дотримання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03.11.2010 №1051 «Деякі питання виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796», відповідно до п.39 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, наказу управління освіти Херсонської міської ради від 30.12.2010 № 577 «Про дотримання вимог чинного законодавства щодо надання додаткових освітніх послуг», що дозволяють надання освітніх платних послуг учням школи, з метою вивчення запиту було проведено опитування батьків щодо надання освітніх платних послуг.

Моніторинг опитування виявив потребу у наданні платних послуг учням 5-11 класів з математики, фізики, хімії та перебуванні дітей початкових класів у групах продовженого дня. У 2015-2016 н.р. створено 13 груп додаткових занять з математики, з фізики,  з хімії , з історії  та охоплено 104 учні 5-11-х класів. Розмір плати за послугу батьки вносили згідно із розрахунком вартості додаткових освітніх послуг, розроблених спеціалістами централізованої бухгалтерії управління освіти Херсонської міської ради.

Навчальні плани для проведення освітніх платних послуг було розроблено згідно із навчальними планами та програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, та виконані повністю.

4.  МЕТОДИЧНА РОБОТА

У рамках реалізації освітніх завдань єдиної науково-методичної проблеми міста та області  «Соціалізація дітей та учнівської молоді у сучасних умовах»:  стан реалізації мети та проблемні питання» методична робота гімназії у 2016-2017 навчальному році була спрямована на опрацювання науково-методичної проблеми гімназії „Формування соціальної культури гімназистів через оновлення змісту освітньої діяльності навчального закладу в умовах соціалізуючого освітнього простору” та передбачала цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів педагогів, їхньої психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності. Метою роботи було створення умов для формування соціальної культури гімназистів шляхом взаємодії навчального закладу з іншими соціальними інститутами.

З метою забезпечення умов для кращих учителів, допомоги їм в організації методичної роботи, підвищенні кваліфікації й педагогічної майстерності  гімназія вже другий рік працює як опорний навчальний заклад з англійської мови.  Учителі англійської мови гімназії Солодовнікова О.І., Григор’єва О.В., Бусс Е.Ю. у складі консультативної групи з провідних учителів англійської мови міста працювали згідно із затвердженим планом роботи гімназії як опорного навчального закладу з англійської мови на 2016-2017 навчальний рік та узгодженим методичним кабінетом при управлінні освіти Херсонської міської ради. 

Розуміючи свою причетність до світової спільноти, учителі німецької мови взяли участь у міжнародному проекті з Goethe-Institut. Цього року 39 учнів отримали сертифікати міжнародного стандарту  А1. У перспективі гімназія стане  школою-партнером Гете-Інституту, а учні побачать нові орієнтири іншомовного навчання та придбають упевненість у своїх комунікативних здібностях. Педагогічний колектив гімназії було нагороджено грамотою Гете-Інституту за успішну співпрацю у рамках проекту «Міжнародні сертифікати з німецької мови для учнів у 2016-2017 навчальному році».

Ефективну роботу з реалізації мети, поставлених завдань, теоретичну та методичну підготовку педагогів було забезпечено через діяльність методичної ради гімназії, 6 шкільних предметних методичних об’єднань, методичного об’єднання класних керівників, Школи молодого вчителя.

Протягом року було проведено 4 засідання методичної ради, на яких  обговорювалися питання:

1.  Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, у творчому поєднанні з внутрікласною диференціацією та індивідуалізацією навчання;
2.  Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування необхідної форми громадянського виховання.
3.  Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

Методична рада контролювала діяльність учителів у складі методичних об’єднань:

 • філології та суспільних наук – керівник Мельник Л.В.;
 • іноземної філології – керівник Мунтян С.І.;
 • математики (математика, інформатика) – керівник Нестеренко О.П.;
 • природничих дисциплін (хімія, біологія, фізика, географія, економіка, екологія, астрономія, основи здоров’я) – керівник Кореновська І.В.;
 • учителів фізичної культури, трудового навчання, художньої культури, захисту Вітчизни, музики та образотворчого мистецтва –  керівник Саніна С.В.;
 • початкового навчання – керівник Дронова Н.В.;
 • класних керівників 1-11-х класів – керівник Михайленко О.Г.

На засіданнях методичних об’єднань розглядалися такі проблемні питання, як «Соціалізація в умовах гімназії як організація умов для успішного розвитку пізнавальної діяльності учнів», «Соціалізація особистості дитини на основі взаємодії сім’ї та гімназії», «Формування контрольно-оцінювальних навичок учнів на уроках у початковій школі»; «Оволодіння ефективними педагогічними прийомами та впровадження інноваційних технологій навчання  на уроках математики та  інформатики    в освітньому соціалізуючому просторі», «Нові підходи до організації навчання та зростання інтелектуального рівня дітей»; «Формування правової культури учнів», «Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції засобами навчальних предметів», «Активізація рухової активності учнів на уроках фізичної культури та в позакласній діяльності як умова формування здорової особистості», «Використання спеціальних матодів роботи з учнями, що мають труднощі, та з обдарованими дітьми», «Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів основної школи на уроках з основ здоров’я»; «Вивчення іноземних мов як необхідна умова повноцінної соціалізації особистості у полікультурному середовищі», «Чинники успішного розвитку пізнавальної діяльності обдарованих учнів на уроках іноземної мови», «Психологічні особливості розвитку обдарованих дітей у сучасному соціалізуючому просторі», «Сучасні підходи до створення мотиваційного компонента у вивченні іноземних мов з метою успішної соціалізації обдарованої дитини».

  У практику роботи МО увійшли створення навчальних проектів та мультимедійних презентацій, моделювання уроків, творчі звіти, розгляд питань теорії та практики викладання предметів, аналіз і самоаналіз діяльності, проведення предметно-методичних Декад, що дає можливість надання дієвої допомоги вчителям у розвитку їхньої професійної майстерності та активізації творчого потенціалу.

Було продовжено роботу творчої майстерні вчителів «Сходинками успіху» з опрацювання завдань проблеми «Використання інноваційних технологій для розвитку творчості педагога та учня як чинник соціалізації особистості» (керівник Груша О.Ф.) з метою визначення оптимальних шляхів впровадження інноваційних технологій навчання в освітній простір.

Учасники творчої майстерні представили своє бачення таких актуальних питань методики предметів гуманітарного циклу, як «Формування духовно-естетичної компетентності гімназистів у процесі вивчення зарубіжної літератури» (Груша О.Ф.), «Інноваційні технології мотивації до читання та формування творчого читача як суттєві чинники соціалізації особистості» (Мельник Л.В.), «Патріотичне виховання гімназистів на уроках української мови через реалізацію соціокультурної змістовної лінії» (Потапська С.В.).

Не менш цікавими були практичні розробки відкритих уроків, під час яких вчителі використовували нестандартні завдання, методи та прийоми роботи, нові технології, наприклад “Stem”- технологія (Солодовнікова О.І.). Педагогу вдалося підвищити мотивацію до вивчення англійської мови з метою вивчення окремих тем з фізики англійською мовою. Варто відзначити, що зріс рівень наукової обґрунтованості заявлених проблем. «Методичні розробки правил написання письмових завдань ЗНО з англійської мови “Academic Writing” (Григор’єва О.В.) сприяли розвитку писемної мовленнєвої компетенції випускників.

У 2016-2017 навчальному році у рамках опрацювання дослідно-експериментальної роботи діяльність учителів літератури, світової літератури, англійської мови, країнознавства, німецької мови, що входять до складу творчої майстерні, була спрямована на узагальнення нових підходів до сучасної освіти.

Упродовж навчального року творча група класних керівників працювала над питаннями: «Работа над науково-методичною проблемою – головний орієнтир планування науково-методичної роботи в гімназії», «Формування ціннісного  ставлення до суспільства і держави, як прояв патріотизму, правосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин», «Формування правової культури учнів», «Виховання свідомого ставлення до проблем навколишнього середовища, популяризація та пропаганда економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження», «Діяльність педагогічного колективу над системою створення умов для творчої самореалізації дитини в позаурочний час та залучення її до форм змістовного дозвілля».

Продовжено роботу Школи молодого вчителя під керівництвом досвідченого вчителя Бусс Е.Ю. 4 молодих учителів-спеціалістів Прудченко Н.А., Ситнова Г.Ю., Пастерчук В.А., Климак І.О. працювали у проблемній групі над питанням «Дидактичні засади формування культури комунікативного впливу педагога на успішну соціалізацію учнів» спільно з керівником Школи молодого вчителя Бусс Е.Ю. та вчителями-наставниками Ліпко К.В., Нікітіною І.В.,  Андрусь О.О..

Велика увага приділялася впровадженню освітніх інновацій у навчально-виховний процес. Спільно з Національною Академією педагогічних наук України, Інститутом педагогіки НАПН України було продовжено дослідно-експериментальну регіонального рівня з опрацювання ІІІ  (формувально-узагальнювального) етапу, який заплановано на 2 роки  з 01.09.2015 по 31.08.2017) проблеми «Науково-методичне забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища: соціально-профорієнтаційний аспект».  Мета даного етапу: впровадження у практику роботи освітніх організацій різних типів комплексної системи науково-методичного забезпечення моделі та технології формування конкурентоздатності особистості в швидкозмінних умовах соціально-профорієнтаційний аспект.

Робота вчителів у динамічних групах сприяла якісній підготовці педрад:

 1. «Забезпечення наступності початкової та середньої ланок освіти» (листопад; відповідальна Казаріна С.В.)
 2. «Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію школи і сім’ї» (січень; відповідальна Амбровова Г.О.)
 3. «STEM-освіта – нова можливість інноваційного навчання (березень; відповідальна  Радецька І.В.)

Однією з пріоритетних на сучасному етапі є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту. З цією метою в плані роботи з педкадрами та в планах роботи методичних об’єднань були передбачені індивідуальні форми роботи: індивідуальна робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота, курсова перепідготовка, on-line курси, веб-семінари, веб-конкурси, стажування, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових видань, методичної літератури тощо. Учителі, які атестувалися, активно залучалися до підготовки та проведення педагогічних рад, науково-практичних конференцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів.

Раціонально організувати, продумати та спланувати індивідуальну діяльність педагогів, методичних об’єднань учителів, творчих, проблемних та динамічних груп допомагають діагностика та моніторинг педагогічної та методичної діяльності вчительського колективу, що проводяться двічі на рік.

Як форми методичної роботи з педкадрами протягом навчального року практикувалися методичні оперативки, виставки, семінари-практикуми, тренінги, предметно-методичні Декади, творчі звіти вчителів, які атестувалися, презентації роботи МО учителів  з вирішення певних методичних проблем, майстер-класи, конференції та сучасні форми проведення засідань педагогічної ради гімназії.

Педагоги гімназії взяли участь у  міських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних семінарах, конференціях,  форумах; співпрацюють з  Херсонською академією неперервної освіти, проводячи для слухачів курсів ХАНО майстер-класи, семінари, тренінги, лекції. Cлід відмітити:

Кожного року учителі гімназії демонструють високий рівень професійної майстерності, беручи активну участь у фаховому конкурсі «Учитель року».

 1. Нельга Л.А.   (учитель початкових класів)  – лауреат І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Початкова школа»;
 2. Шульгіна О.А. отримала Подяку Української Гельсінскої спілки, освітнього відділу УГСПЛ за консультативну роботу при підготовці учня до Всеукраїнського конкурсу учнівських есе з правознавства «Права людини крізь призму сучасності» у рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».

Досвідом своєї роботи творчі групи вчителів ділилися на містких майстер-класах та семінарах, які пройшли на базі гімназії:

 • «STEM-освіта – нова можливість інноваційного навчання» (Радецька І.В., Солодовнікова О.І., Михайленко О.Г.Мішуровська С.В., Кореновська І.В., Бусс Е.Ю., Лілик М.С., Сташенко В.В.) 
 • «Використання ресурсів Британської Ради  для підвищення професійної майстерності вчителів англійської мови» (уч. Мунтян С.І., Мішуровька С.В., Жулінська Г.М., Сорокіна О.С.)
 • «Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови через позакласну діяльність на різних етапах навчання» 
 • «Підготовка учнів до ЗНО» (уч. Григор’єва О.В., Мішуровська С.В., Антонова Л.Г.).

Також учителі були учасниками  семінарів:

 • Радецька І.В. – «STEM-освіта: нові шляхи інноваційного навчання», м. Скадовськ;  
 • Радецька І.В., Дронова Н.В. учасники регіональної конференції для шкільних педагогів міні-EdCamp KHERSON за темою «Розвиток емоційного інтелекту»;
 • Сорокіна О.С., Теленга І.А.  – учасники практичного семінару «Ефективні методи підготовки учнів до ЗНО та ДПА з англійської мови»;  видавництва Macmillan education;    – учасники  методичного тренінгу для вчителів англійської мови за участі викладача англійської мови з Великобританії , методиста Міжнародного освітньо-методичного центру PEARSON-DINTERNAL (м.Одеса) Тома Бартона;
 • Нікітенко К.А. – учасник пленарного засідання  на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «STEM-освіта як шлях  до інноваційного розвитку національної освіти»;  
 • Солодовнікова О.І. –  була лектором для курсантів КВНЗ ХАНО «Інтегровані навички при навчанні англійської мови»;
 • Нестеренко О.П. – учасник ІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції «Теортико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами»;
 • Нестеренко О.П. – учасник Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції «Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід».
 • Гімназія є майданчиком для проведення конкурсного відбору за програмою культурного обміну FLEX. Щорічно гімназисти перемагають та виборюють право рік навчатися в Американській школі.

На базі гімназії традиційно проходять І етап конкурсу-захисту МАН (написання контрольних робіт) та ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

Про високий професіоналізм колективу вчителів, які є володарями почесної нагороди Міжнародної академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна», свідчить їх активне залучення до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, форумах, до роботи у журі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України різних рівнів, до перевірки робіт ЗНО, до роботи в експертних комісіях з встановлення порогового балу ЗНО.

Цього року у складі журі працювали 14 учителів: Радецька І.В., Надточій О.О., Шульгіна О.А., Кореновська І.В., Хоменко І.І., Бережна Т.В., Михайленко О.Г., Нестеренко О.П., Мельник Л.В., Григор’єва О.В., Солодовнікова О.І., Бусс Е.Ю., Бондаренко І.М., Думанська А.В.

Радецька І.В., була членами експертної комісії щодо визначення порогового балу результатів тестових сертифікаційних робіт ЗНО-2017 з німецької мови.

Солодовнікова О.І., Бусс Е.Ю., Бондаренко І.М. були залучені до перевірки тестових сертифікаційних робіт ЗНО-2017 з аглійської мови. До адміністративної роботи у комісії ЗНО була залучена Мельник Л.В.

З метою розповсюдження досвіду роботи, створення позитивного іміджу навчального закладу,донесення до громадськісті творчих досягнень педагогів інформація щодо їхньої педагогічної та методичної діяльності постійно висвітлювалася на сайті гімназії.

За результатами участі вчителів у різних заходах у фахових виданнях друкуються статті та методичні рекомендації, що містять відомості про досвід їхньої роботи:

Публікації педагогічного колективу:

 1. Корж С.С., Радецька І.В. Я – обдарована особистість. Сходинками успіху /С.С. Корж, І.В. Радецька// Освіта і розвиток обдарованої особистості: Щомісячний науково-методичний журнал.–2016. – № 9 (52) (вересень). – С. 67-70. Фахове видання.
 2. Пушкіна З.П. Площі фігур. Заняття гуртка у 8 класі /З.П. Пушкіна// Математика в школах України: Науково-методичний журнал № 7 (67), 2016. – Харків, вид-во «Основа» – 96 с., С.24-29. Фахове видання.
 3. Нестеренко О.П. Організація та управління науково-методичною роботою в загальноосвітньому навчальному закладі /О.П. Нестеренко// Таврійський вісник освіти: Науково-методичний журнал. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами: матеріали ІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції (18 листопада 2016 року, м. Херсон) в 2 ч. /за ред. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2016ю –Ч. ІІ. – 235 с., С.33-39.
 4. Нестеренко О.П. Зміст, функції та завдання науково-методичної роботи  в загальноосвітній школі /О.П. Нестеренко//  Науковий пошук молодих: Збірник статей аспірантів та магістрантів. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2017. – Випуск 1. – 232 с., с. 129-134.
 5. Лілик М.С. Методичні рекомендації Інтернет-ресурсів у процесі викладання німецької мови Розглянуто на засіданні кафедри теорії і методики викладання суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін КВНЗ ХАНО. Протокол № 1 від 20.01.17.   

Протягом багатьох років гімназія є базовим навчальним закладом для проходження педагогічної практики студентів факультетів іноземної філології, української філології та журналістики, етики та психології ХДУ.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників гімназії дозволяють зробити висновок про можливості проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

5.  РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

У 2016-2017 навчальному році згідно з планом роботи гімназії з метою успішної соціалізації учнів у життєвому просторі, створення умов для інтелектуального та загального розвитку гімназистів відповідно до їхніх здібностей, талантів, створення  необхідних умов для розвитку особистих нахилів учнів у гімназії здійснювалася робота з обдарованою молоддю.

У гімназії налагоджена ефективна система роботи з виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей та створені для цього відповідні умови. Створено банк даних обдарованих дітей, банк навчальних учнівських проектних робіт. Протягом навчального року в гімназії проводилися інтелектуальні учнівські змагання. Учні залучалися до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін. Загалом до захисту дослідницьких робіт було підготовлено  До захисту було підготовлено  5 робіт з 4-х базових дисциплін (проти 2 робіт з 2-х базових дисциплін минулого року). Усі учні посіли призові місця: одне І місце, по два ІІ та ІІІ місць (у минулому році – два перших місця).  У ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України гімназистки Градюк А. (9-А кл,) (секція: українська література), Гах Дар’я (9-Б кл.)  (секція: німецька мова) посіли ІІ місце, Якущенко М. (9-Б кл.) (секція: англійська мова) – ІІІ місце.

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у гімназії було проведено І етап Всеукраїнських олімпіад з 14 базових дисциплін (попереднього року – з 15), в яких взяли участь 630 гімназистів (попереднього року – 581).

На ІІ етап Всеукраїнських олімпіад були заявлені 71 учень – переможці І етапу олімпіад з 13 базових дисциплін (13 – у минулому році), з яких 32 гімназиста здобули перемогу у 10 базових дисциплінах (проти 40 місць з 13 базових дисциплін минулого року), з них – 5 перших, 9 других та 18 третіх місць.

Найбільше перемог учні здобули з англійської мови (з 25 учасників – 14 призових місця), з фізики (з 5 заявлених – 3 призових місця), з німецької мови (з 3 учасників  – 2 перших місця), 4 переможця – з історії.

Слід зазначити, що у ІІ етапі з двох предметів посіли призові місця 7 учнів:

 • Вербанова Д. (англійська мова, хімія);
 • Якущенко М. (українська мова і літ-ра, німецька мова);
 • Дондов С. (географія, хімія);
 • Адамов Д. (англ. мова, математика)
 • Тимофєєва Ю. (англ. мова, українська мова і літ-ра);
 • Ніцак Є. (історія, біологія);
 • Костенко В. (англ. мова, історія).

Моніторинг участі гімназистів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін виявив, що у 2016-2017 навчальному році кількість переможців ІІ етапу знизилася порівняно з минулим навчальним роком. Учні не мали права взяти участь більше ніж в одній олімпіаді, а 20% перспективних гімназистів захворіли під час епідемії грипу.

На ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад було заявлено 8 гімназистів з 6 базових дисциплін: англійської мови, німецької мови, з української мови та літератури, фізики, хімії, основ економіки, української мови та літератури, трудового навчання). 5 учнів посіли призові місця (проти 9 місць минулого року) з 3-х дисциплін: німецької мови, фізики, хімії.

Творчі здібності гімназистів розкриваються у престижних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, де вони традиційно здобувають призові місця. Це Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика та  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У ІІ етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика учениця 9-Б класу Якущенко Марія посіла ІІ місце;  у ІІ етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченкаучениця 6-А класу Вінніченко Анна посіла ІІ місце, учениця 8-А класу Пєкна Маргарита – ІІІ місце.

Гімназисти 2-11-х класів беруть активну участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», у Міжнародному природничому конкурсі «Колосок», у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч», у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», у Всеукраїнському конкурсі «Патріот», у країнознавчій грі «Соняшник», демонструючи високі результати. Загалом було 887 учасників.

Значна кількість конкурсів організується з метою виявлення представників майбутньої економічної та бізнес-еліти, інтелектуальної обдарованості, спонукання молоді до чіткого вибору професії, націлення її на ефективне навчання протягом життя, виховання лідерських якостей, подальшу самореалізацію й отримання життєвого досвіду:

 • Учителі англійської мови Жулінська Г.М., Бусс Е.Ю., Мішуровська С.В підготували переможців міського фестивалю-конкурсу  «ENGLISH TIME»:  І м. – Дондов С. (10-А кл.), Бурбас Ю. (3-Б кл.);  ІІІ м. – Купленікова А., Фірман Т. (11-А кл.).
 • Учениця 9 класу Якущенко М. нагороджена Дипломом Української Гельсінскої спілки, освітнього відділу УГСПЛ за участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських есе з правознавства «Права людини крізь призму сучасності» у рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини»; учителю винесено Подяку за плідну консультативну роботу.  Учениця Шульгіної О.А. Тимофєєва Ю. виборола ІІ місце в обласному заочному конкурсі «Життя і діяльність Юрія Немирича» з нагоди 405-річчя з дня його народження.Учитель української мови Потапська С.В.  підготувала призера (ІІІ місце) обласного  заочного конкурс на підтримку воїнів АТО «Душею прагнемо до миру».
 • Учитель технологій Саніна С.В. підготувала двох переможців (і місця) міського конкурсу  «Казацькими стежинами»  та «Майстер декоративно-ужиткового мистецтва». ІІ командне місце вибороли учні у районному та міському конкурсі «Конструювання та моделювання одягу».
 • Учитель англійської мови Мунтян С.І. підготувала переможця (І місце ) і обласного конкурсу майстрів художнього читання «Наша земля – Україна».
 • Директору та учителям англійської мови винесено подяку від телевізійного каналу «КРАТУ» за активне сприяння у створенні навчальних фільмів.
 • Учениця 11-Б класу Брайко Юлія посіла ІІІ місце у конкурсі «Найкращі мистецькі та учнівські твори, присвячені історії національно-визвольної боротьби українського та кримськотатарського народу з тоталітарним режимом СРСР та відлуння історичних паралелей до сьогодення у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України» за твір «Україна… Крізь безодню до світла».(уч. Борис Л.І.)

У гімназії створені сприятливі умови для розвитку здібностей та розкриття творчого потенціалу кожної дитини через позакласну роботу у 20 гуртках та секціях, що дарує дітям повноцінне, корисне і яскраве дозвілля. Гуртки художньо-естетичного, дкоративно-прикладного мистецтва, спортивного, правового,  психологічного, військово-патріотичного,  туристсько-краєзнавчо спрямувань із задоволенням відвідуює 481 учень.

Про високий рівень виховної роботи свідчать участь та перемоги учнів у конкурсах:

 •   у  краєзнавчих конкурсах «Козацькими стежинами», «Знавці м. Херсона», І і ІІ місця;
 •  у  Всеукраїнському конкурсі «Моя батьківщина – Україна», «Юні екскурсоводи» – І місце;
 •  у військово-патріотичній спортивній грі-випробуванні «Зірниця» – І місце серед всіх шкіл м.Херсона;
 • у конкурсі «Херсонщина пам’ятає…» – І і ІІ місце.
 •  у Всеукраїнському спортивно-масовому заході «Олімпійське лелеченя» - І місце за презентацію команди у м.Таврійськ, за ІІ місце у вікторині обласного етапу;
 • у міському конкурсі «Конструювання та моделювання одягу» – ІІ м. у фіналі;
 • у обласному конкурсі «Космічні фантазії» – І і ІІ м.
 •  виступ  команди  агітбригад  «Юні інспектори дорожнього руху» – ІІ м.;
 • у Всеукраїнському творчому конкурсі «Малюнок, вірш, лист до мами – 2017», присвяченого міжнародного Дню матері – І місце;
 • у виставці – конкурсі декоративно- ужиткового мистецтва «Творчість. Фантазія. Мистецтво» – І і ІІІ м.
 • у міському конкурсі образотворчого мистецтва «Барви Таврії» – ІІІ м.;
 •  у ІІІ Міжнародному фестивалі – конкурсі дитячої та юнацької творчості «Київська веселка» – І місце;
 •   Конкурс серед педагогів міста  «Весняна мозаїка» – І місце.

Таким чином, як концептуальна ідея роботи з обдарованими учнями в гімназії створене єдине освітнє середовище, що є цілісною системою урочно-позаурочної діяльності, яка забезпечує ефективні умови навчання й виховання дитини.

 1. ВИХОВНА РОБОТА

Виховний процес у гімназії забезпечували 29  класних керівників, 16 керівників гуртків, рада гімназії, президентська республіка учнівського самоврядування, дитяче обєднання учнівського самоврядування «Країна Добрика» батьківський комітет, піклувальна рада, представники громадських організацій та була спрямована на реалізацію виховної  проблеми  «Виховання учнів у дусі патріотичного обов’язку, готовності до військової служби та захисту України, формування якостей громадянина сім’янина»  та передбачала виконання наступних завдань:

 1. Формування патріотичної вихованості учнів;
 2. Впровадження інноваційних форм роботи з батьками;
 3. Педагогізація батьківської громадськості;
 4. Проводження профілактичних та просвітницьких заходів стосовно протистояння негативних навичок;       
 5. Відродження сімейних цінностей;
 6. Формування просоціальної поведінки учнів;
 7. Активізація шкільного самоврядування.

В основу плану виховної роботи гімназії було покладено тісну взаємодію, зацікавлене співробітництво вчителів, учнів, що охоплювало усі напрямки виховання:

- ціннісне ставлення до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до людей;

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Виховна робота гімназії була спрямована на виконання Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717, Державної національної програми «Освіта України ХХІ ст.», Законів України «Про дитяче харчування», «Про Збройні сили України», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,  «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї»,  «Про фізичну культуру і спорт», відповідно  до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Програми виховання учнів 1-12-х класів «Основні орієнтири виховання». В цьому навчальному році основними нормативними документами  у сфері освітньої політики щодо виховання були: Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Концепція національно-патріотичного виховання молоді; Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молоді в Україні; Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина. Розбудова Української держави та складні політичні умови ставить на порядок денний надзвичайно важливе та невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина, патріота рідної землі, тому реалізація виховної  проблеми  в цьому навчальному році  була спрямована на  «Створення комплексної  системи співпраці  діяльності громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої національно-патріотичної свідомості»:

 1. Виховання в учнівської молоді України почуття гордості за Українську державу;
 2. Формування здорового способу життя, прагнення до фізичного саморозвитку.
 3. Підтримання та пропагування сімейних цінностей;
 4. Пропаганда кращих здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів;
 5. Популярізація притаманних українському народові сімейних традицій;
 6. Впровадження інноваційних форм роботи з батьками;
 7. Формування навичок  правомірної поведінки, позитивних  мотивів  активної участі в суспільному житті;
 8. Культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;
 9. Виховання особистості, яка володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 10. Виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;

Національно – громадянське виховання

  Національне виховання учнів – важлива складова формування свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого краю. Враховуючи особливості поточного навчального року, суспільно-політичні умови, в яких перебуває наша держава, виховання свідомих громадян своєї країни, формування у них почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України, ознайомлення з прикладами відданого служіння своєму народу набуває першочергового значення для кожного класного керівника.

Багато виховних заходів, починаючи від свята Першого дзвоника, було присвячено 25-річчю Незалежності України.

До Дня міста в стінах гімназії традиційно пройшли години виховання. Молодші гімназисти у своїх творчих роботах зобразили улюблені місця відпочинку Херсона та підготували святкову виставку «Моє місто очима дітей», а учні старших класів підготували фотовиставку «Місто, в якому я живу». Учнівське самоврядування 11-Б класу отримали подяку за участь у І  фестивалі-конкурсі тематичних фільмів «Херсону з любов’ю».  Учні 8-х класів взяли участь у історичному квесті «Херсонська фортеця»,  учні 7-х класів відвідали екскурсію- подорож у минуле «Очаківські ворота – символ Херсона разом з групою екскурсоводів, які являються учнями гімназії та переможцями міського конкурсу «Юні екскурсоводи» - Ангеліна Градюк, Андрій Шеховцов, Дарина Гах та Гліб Рожко. Подарунком рідному місту були виступи «Моя Україна» та «Хвостатий переполох на уроке сольфеджио»  дитячої  хореграфічної студії естрадного танцю «Смайл».

З    21 по 25 вересня   в гімназії пройшов тиждень краєзнавства, в ході якого учні мали можливість долучитися до славного та героїчного минулого свого рідного краю.  В 7-х класах відбулася віртуальна екскурсія «Вулицями рідного міста». Учнями було здійснено пошукову роботу, з метою відкрити для себе незнані сторінки з історії міста Херсона, 8-мі класи заздалегідь підготували цікаві та змістовні презентації про визначні місця нашого міста і представили їх на уроці, розповівши своїм однокласникам про результати своєї роботи.

З 09.03.17-16.03.17 тривала  Декада української мови, української та зарубіжної літератур.  Гімназисти активно долучилися до вшанування  Тараса Шевченка. Відкриття Декади розпочалося традиційно з урочистої лінійки «Жива душа поетова святая». Виховати любов до рідного слова, повагу до своєї мови, до її збереження як дорогоцінного народного скарбу мали на меті заходи, проведені вчителями української мови, української та зарубіжної літератур.

         У рамках Декади було проведено відкриті уроки:

 • Літературна композиція. Вірші поетів-романтиків ( Г. Гейне,      О. Пушкіна) в 9-А класі (Захарова А.О. ).
 • Інтелект-шоу «Шевченкознавець» в 9-Б класі (Потапська С.В.).
 • Урок-вікторина за сторінками життєпису Т.Г. Шевченка «Як довго ми йдемо до Кобзаря» у 8-В класі (Борис Л.І.).
 • Урок-подорож «Шевченкове слово у серці моєму; воно життєдайна джерельна вода» в 6-А класі (Мельник Л.В.).
 • Мовознавчий турнір «У казковому світі мови» у 7-В класі (Яценко К.В.).

На конкурсі читців «Поети Херсонщини славлять Великого Кобзаря» учні 6-х класів долучилися до перлин творчості поетів рідного краю, розкрили свої таланти. Гімназисти читали вірші поетів-земляків, вірші про Кобзаря своїх рідних, власні вірші. З великим почуттям декламувала поезію               Т. Шевченка «Розрита могила» гімназистка 6-А класу Вініченко Анна.

Учитель української мови та літератури Яценко К.В. провела в 7-х класах мовознавчий турнір «У казковому світі мови». У формі популярної гри «Найрозумніший» діти мали обрати питання з певного розділу мовознавства й виконати відповідне завдання. Під час турніру було використано інформаційно-комунікаційні технології. Інтеграція ІКТ та сучасних педагогічних технологій стимулює пізнавальний інтерес до української мови та літератури, створюючи умови для мотивації до вивчення цих предметів. У ході гри семикласники повторили й закріпили норми орфоепії, орфографії, граматичне та лексичне значення окремих частин мови,фразеології.

У 8-х класах на уроках української літератури були проведені інформаційні п’ятихвилинки про життєвий шлях Кобзаря, його літературну і художню спадщину.

У 9-А класі була проведена літературно-музична композиція «Тарас Шевченко. Доля. Муза. Слава». Учні познайомилися із художньою та літературною спадщиною Т. Шевченка, побували у віртуальній подорожі по місцях, пов’язаних із життям та творчістю Кобзаря (Мельник Л.В.).

Формуванню кругозору, світогляду школярів, вихованню поваги до Т.Шевченка за його внесок у скарбницю української поезії сприяла вікторина за сторінками життєпису Великого Кобзаря, проведена у 8-А та 8-Б класах.

З метою глибокої поваги та шани до рідного слова, було проведено виїзні екскурсії краєзнавчого музею та дитячої обласної бібліотеки: «Нам треба голосу Тараса»,  «Пригорнись душею до Вкраїни». 

Учителями зарубіжної літератури Грушею О.Ф., Захаровою А.О була оформлена експозиція з кросвордів, ребусів, цікавих фактів з історії літератури. Також діти ознайомилися зі світлинами пам’ятників епохи Відродження та живописом бароко.

Учні 6-х та 8-х класів взяли активну участь у конкурсі виразного читання віршів зарубіжних авторів про батьківщину.

Шанувальники зарубіжної літератури 7-х класів виступили з цікавими повідомленнями про зарубіжних письменників, чия доля була пов’язана з Україною.

Учні 8-Б класу інсценізували уривок з роману М. Сервантеса «Дон Кіхот».

Літературно-музичне свято-концерт «Слава Шевченка – слава України» завершило Декаду української мови, української та зарубіжної літератур.

Учитель зарубіжної лтератури Груша Олена Федорівна провела відкритий позакласний захід – Усний журнал «З Україною в серці» в 11-А класі. Усний журнал про місце України в долі письменників допоміг зрозуміти роль України в історії розвитку світової спільноти, виховувати національну гідність та повагу до інших народів. Учні продемонстрували високий рівень знання матеріалу, були використанні презентації до місць перебування письменників А.Міцкевича, В.Маяковського, О.де Бальзака; презентація музею М.Булгакова в Києві; фрагмент з роману П.Чайковського на слова А.Фета «Я тебе ничего не скажу…»; відеокліп «Мне осталась одна забава…» на слова С.Єсеніна. Запрошений гість – Г.В.Крюков – поет, прозаїк, журналіст, підкорив своєю енергетикою, талантом, яскравим виступом про зустрічі з відомими людьми. Захід пройшов під девізом «Квіти – улюбленому письменнику». 

Національні традиції України учні гімназії вивчали під час проведення серії нових майстер-класів.  Народна майстриня Тетяна Коваль вчила учнів 3-х, 4-х та 5 –х класів робити оберіги для родини та для класу.  Учні також ознайомилися з дпвньоукраїнською традиціею плетення павучків на свято Різдва. На передодні пасхальних свят учні 4-В та 4-А, та 3-Б класу старанно опановували навички виготовлення птахів на свято Стретіння та дізналися про традиції наших предків.

Військово – патріотичне  виховання

У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя людей, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей та учнівської молоді. Події останніх двох років дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію.

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи – психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, інших військових формувань; допомога родинам, що були вимушені покинути свої домівки у результаті анексії Росією Криму та окупації окремих територій східної України. Волонтерська діяльність в гімназії, являється однією з головних аспектів громадянського виховання. Так учнівське  самоврядування 10-А класу вже третій рік продовжують акцію «На підтримку наших Херсонців, які увійшли до складу батальйону спецпризначення «Херсон».  У вересні 2016 року  України були закуплені  30 футлярів медичних аптечок, в зону АТО передали продукти харчування, речі особистої гігієни, листи солдатам та поробки, продовжується плетіння маскувальної сітки, організована акція  «Кришечки на протез воїнам». Під час Великодньої ярмарки в акції «Допоможи воїнам АТО» були зібрано 1500 грн., діти 4-А і 4-В класів передали бійцям Національної гвардії та 28 Бригаді  м.Одеси  пасхальні кулічі, солодощі, продукти харчування, медикаменти, листи воїнам та інші подарунки, зроблені своїми руками.

Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з військово-патріотичного виховання дітей і молоді.  Обов’язковими  є уроки мужності (лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-412),  так       13 лютого пройшла зустріч спомин для учнів (8-9 класів) «Одвічний біль афганської війни» з учасником бойових дій Ковальовим П.В. – начальником радіостанції радіо перехвату,  24.02.2017  «Не спи, моя рідна земля», на якій були присутні  Уманець Г.І. - координатор волонтерського центру в Херсонській області, волонтери – Куценко Н., Рєзнік І., Дубкова Л.Й. – секретар міської ради ветеранів, Кириченко А. – десантник,  Сидорук Р. – інвалід АТО.

Традиційними для гімназії   є заходи,  присвячені Дню памяті та Примирення. На святі  5 травня булі присутні гості:  Дубкова Любов Йосипівна – відповідальний секретар міської ради ветеранів, Станіславчук Яків Опанасьович – голова комітету ветеранів війни обласної ради ветеранів, Кузьменко Олександра Сергіївна – заступник голови ветеранського центу міської ради ветеранів, Довженко Людмила Михайлівна – відповідальний секретар Суворовської ради ветеранів, Домацький Віктор  Антонович – голова комітету ветеранів війни і праці Суворовського району.  Вокальний колектив гімназії в цей день співав для ветеранів в кафе «Гарде»,  учні 10-А класу були ведучими  на щорічному мітингу Меморіального кладовища разом з представниками ветеранських організацій.

Були проведені такі заходи: усні журнали «У єдності наша сила»,  День соборності України, Конституція України у моєму житті, присвячений дню визволення м.Херсона від німецько-фашистських загарбників, «Пам’ять серця»; вікторини «Громадянином бути зобов’язаний», Сто чудес України»; відеолекторії «Голодомор», уроки пам’яті, присвячені Дню пам’яті жертв голодомору та патріотичних репресій.

27 січня  учні 10-11 класів переглянули національно-документальний фільм «Воїни духу», знятого представниками громадської організації «Серця кіборгів», які взяли участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Протягом року учні відвідали ряд екскурсії патріотичної спрямованості: в  травні  2017 року учні 3-А, 3-Б, 3-В класу провели урок «Подорож по справжньому Дніпру»  на судні Нібулоно-єкскпрес-2. Учні дізналися про історію козацтва та відвідади пам’ятник архітектури під відкритим небем місто  Нову Кахавку. У травні 2017 року учні 5-А класу відвідали урок- екскурсію патріотичного виховання «Херсонщина – колиска козацтва»  в селищі  Тягінка та Ольгівка.  19 квітня учні 8-А класу відвідали екскурсію відділу Державної прикордонної служби України,  другий рік поспіль 14 травня учні 7-х класів були присутніми на Дні народження козацької Січі в с.Республіканець. Запросили гімназистів на Січ представники Всеукраїнської громадської організації «Українське реєстрове Козацтво. Під час подорожі учні дізналися історію виникнення січей на теренах сучасної Херсонщини.

У травні учні 2-4-х класів переглянули пізнавально-розважальні програми «Я малюю Україну» про традиції і символіку українського народу,  а учні 5-10 «Усі вони українці» про видатних діячів Херсонщини.

У міському  конкурсі за програмою військово- патріотичної спортивної гри-випробування (керівник Дацюк В.П.)  у конкурсі  Снайперів вибороли   ІІ м.,  Санітарні пости  – І місто,   «Знавці військової історії та туризму» та Цивільний захист» – ІІ місто.  Загальне  – І  місце серед шкіл м.Херсону. 

7 грудня 2016 року гостинно відчинила двері Херсонська гімназія № 6 для вчителів української мови та літератури міста та області. Насиченою була програма семінару-практикуму «Національно-патріотичне виховання на уроках української мови та літератури». Метою його проведення були питання національно-патріотичного виховання в школах міста та області, вироблення рекомендацій щодо формування в підростаючого покоління свідомості, пошани до Батьківщини, її минулого й сьогодення.

Громадянський аспект виховної роботи у гімназії  реалізовується шляхом проведення тематичних годин спілкування, бесід, виховних заходів, годин пам’яті і мужності, екскурсій, змагань, тематичних зустрічей з ветеранами і учасниками Великої Вітчизняної війни, проведення урочистих заходів присвячених державній символіці, вшануванню пам’яті видатних українських політичних діячів, письменників, діячів культури. Гімназія підтримує зв’язок з комітетом Суворовської ради ветеранів, члени якого є постійними гостями наших свят.

Туристсько-краєзнавча робота

 

Готуючись до турніру «Козацькими стежинами» команда 9-10 класів  провела плідну пошукову роботу щодо вивчення історичних пам’яток, пов’язаних з козацькою славою на Херсонщині,   дослідили традиції та побут козацтва, з історичних джерел дізналися  про їх культурні надбання. Найвищі бали отримали в конкурсах «Впізнай ватажка», «Історичне рівняння. Пам’ятні дати з історії козацтва», «Історичне лото», «Козацькі клейноди», вікторина «Козацька спадщина», «Козацькі походи». 03 листопада  2016 року відбувся фінал міського конкурсу "Козацькими стежинами - 2016!".   Відповідно до наказу управління освіти №382 від 03.11.2016  «Про підсумки міського конкурсу «Козацькими стежинами» команда гімназії №6 виборола І місце! Подякою управління освіти нагороджена керівник команди  - Амбросова Г.О.  Гімназисти вправно виконали всі завдання конкурсу - учні 9-Б классу. Учні  гімназії  Тімофєєва Ю. і Клюцевська А. вибороли  І місцем у номінації декоративно-прикладне мистецтво (керівник Саніна С.В.). Окремою Подякою за ініциативність, творчий підхід, високий рівень проведення літературної частини заходу були нагороджені Негар Дмитрій і Старінщак Ірина. Учасники конкурсу «Юні екскурсоводи» Гах Д.,  Ніцак Є. 10 листопада продемонстрували свої навички  володіння методикою проведення екскурсії  у номінації «Екскурсія – презентація»  (керівник Шальнова Н.В.)  та вибороли І місце та  були нагороджені подякою міського голови за участь у святкування Дня міста. Згідно наказу при управлінні освіти №385  від 04.11.2016   «Про підсумки міського етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді  «Моя Батьківщина – Україна»  робота «Духовна спадщина Херсонщини. Сторінками православної  релігії  Херсона»,  виконана  ученицями  11-Б класу Граділь А, Мазур Г., Шелест О, Клюцевською А., Купленіковою А. Дериведмідь М., Фірман Т., за напрямком у номінації «Духовна спадщина українського народу» отримала ІІІ місце.

Відповідно до наказу №87-Т від 23.03.2017 «Про підсумки міського турніру істориків-краєзнавців «Знавці міста Херсона»  учні гімназії у фіналі вибороли ІІІ місце (керівник Амбросова Г.О. і педагог-організатор Харчова О.С.). Учасники турніру під час змагань продемонстрували глибокі знання та ерудицію в різних конкурсах та вікторинах,  працювали  в чотирьох  секціях: «Заснування Херсона», «Друга Світова  війна», «Херсонщина доби незалежності», «Етнографічне краєзнавство», подорожували  по історичному і сучасному Херсону,  випробовували свої знання і навички  в конкурсах «Заснування міста Херсона», «Херсон губернський», «Пізнаємо Херсонщину разом», «Херсон в період Другої  світової війни»; представили  календарно – обрядове дійство «Обретіння» (керівник харчова О.С.), пов’язані  з традиціями  і звичаями українського  народу.  Естетичну насолоду отримали учасники турніру  від виступів вихованців клубу «Променад».

За результатами міського конкурсу «Літопис Таврійського краю» учні гімназії  Дондов С.,  Тимофєева Ю., Новосельцева А., Нікітенко В., Ярцева О. отримали грамоти за І місто і участь у номінації «Палеолітичне мистецтво» (керівник Амбросова Г.О.).

Також вихованці  гуртка «Літературне краєзнавство»  Негар Дмитро та Тімофєєва Юлія є постійними ведучими на міських краєзнавчих конкурсах,  науково – практичних краєзнавчих конференціях.  Неодноразово  в цьому навчальному році ці учні були відмічені подяками управління освіти Херсонської міської ради, грамотами від координаторів краєзнавчої роботи в місті Херсонського Будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради  за високий професіональний рівень проведення літературної частини заходів, за серйозне та відповідальне відношення до справи.

Продовжується робота з Херсонською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О. Гончара і Дитячою обласною бібліотекою. Бібліотекарем гімназія проведена ціла низка бібліотечних уроків:  до Дня народження міста Херсона «Моя мала батьківщина», до Всеукраїнського дня бібліотек «Її величність книга», «Посвята в читачі», «Книг багато про наш край», «Вулицями трьох губернаторів краю», «Архітектура Херсона», «Роль європейців у розбудові Херсона», «Ніхто не забутий», «Про що мовчить алея парку Слави».

Моральне  виховання

Головною метою є формування об’єктивного усвідомлення потреб  і поглядів інших людей, формування навичок взаєморозуміння з іншими учасниками взаємодії, дотримання взаємоприйнятих норм і правил, формування усвідомленої поваги до свободи іншої людини, її поглядів, думок, поведінки.

У гімназії перекликаються декілька проектів, що виховують у дітей почуття милосердя це «З янголом в серці» та «Ми поділяємо європейські цінності». Пятий рік поспіль надається допомога онкохворим дітям  гематологічного відділення ХОД лікарні у рамках акції «З янголом в серці», і в цьому році ми вирішили зробити це не одноразовими акціями, а постійно діючим благодійним  проектом, тому що до нашої допомоги почали приєднуватися небайдужі до проблеми громадяни Херсону.  Дізнавшись про наш проект, долучитися до благодійності, виявили бажання учасники АРТстудії «Моцарт». Молоді майстрині розповіли  учням 2-А класу (класний керівник Петренко Г.Ю.) про техніку нанесення фарби на керамічні вироби і разом з ними виготовили іграшки для дітей, які знаходяться зараз на реабілітації.  Разом з гімназистами у майстер-класі брали участь Ірина Болдарева, Сергій Нікітенко, Андрій Яценко – голова громадської організації «Національний конгрес батьків України», президент «Ротарі» клуба в Херсоні.

В рамках цього проекту у  квітні був проведений  І міський  благодійний фестиваль «Здоровий уікенд» для онкохворих дітей в Херсонській  обласній  універсальній  науковій  бібліотеці  ім. Олеся Гончара.   Захід вражав своєю програмою: лекції про репродуктивне здоров’я жінок від провідних лікарів – гінекологів,  валеологи про подолання психологічних наслідків хвороб, психологи з чисельними консультаціями що до психосоматики і навичок відпочивати та виконувати свої бажання. Присутні цілими родинами  відвідували чисельні спортивні та розважальні майстер-класи. На допомогу прийшли херсонські психологи  Ольга Польшина, Калина Марина, Інна Полонецька, Оксана Риженко і Вікторія Коробець які допомогли діткам створити яскраві, позитивні малюнки, які згодом з’явилися на футболках.

За проведену волонтерську роботу педагогічний та учнівський колективи нагороджені Подякою Херсонського обласного благодійного фонду «Захист», Подякою добровільної народної дружини самооборони Херсонської області, Подякою благодійного фонду підтримки батальйону спецпризначення «Херсон», грамотою міської ради ветеранів.

Тиждень морального виховання включав слідуючу роботу: акції  «Червоний хрест»; благодійні акції «Діти – дітям», «Ветеран живе поряд», «Допоможемо інвалідам», «Щастя на крилах», «Серце до серця»; єдиний урок доброти «Дивіться на нас, як на рівних»; виготовлення янголів для онко хворих діток.

Фізкультурно-спортивне виховання

Утверджуючи здоровий спосіб життя, як невід’ємну частину загальної культури особистості, сприяючи повноцінному, фізичному розвитку, змінюючи здоров’я дітей у гімназії традиційно проходять  заходи з напрямку фізичного виховання і спорту:

Олімпійський тиждень до 23-ї річниці Національного Олімпійського комітету України,  Олімпійські уроки (1-11 класи), тематичні зустрічі зі спортсменами, майстрами спорту, тренерами з різних видів спорту, шкільна Спартакіада за планом міської спартакіади, ряд змагань, дні здоров’я.  За останній  рік    зросла кількість шкільних спортивних змагань і  кількість гімназистів, які беруть  участь як у  шкільних так і  міських змаганнях.

У жовтні 2016 року пройшли змагання із легкоатлетичного кросу, де учні

 посіли 7 місце, серед дівчат І місце на дистанції 300м посіла Міхєєва Я. (9-А).

На стадіоні «Кристал»  проведено  Всеукраїнський конкурс «Старти надій»,

 де учні 7-х класів в  загальнокомандному заліку зайняли 11 місце.

Також у жовтні  поборолися у відбіркових змаганнях з пляжного волейболу  юнаки й дівчата гімназії.

У жовтні-листопаді  2016 року дівчата та юнаки нашої гімназії прийняли участь у змаганнях з волейболу.

У листопаді на базі Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи № 6 пройшли змагання з плаванняде наші учні прийняли активну участь.

На базі Херсонської міської дитячо-юнацької спортивної школи № 3 Херсонської міської ради  у листопаді 2016 року  проведено змагання районних етапів з настільного тенісу.  Учениця 6 класу Крук К.  захищяла честь Херсону на обласних змаганнях.  На жаль,  команда гімназії не увійшла до фінального етапу  змагань, поступившись у відбірковій частині.

Також в І семестрі учні прийняли участь у змаганнях з футболу серед юнаків 1999 р.н. та молодших, де наші гімназисти посіли 3 місце у І етапі районних змагань.        

Хлопці  6-х класів змагалися у традиційних змаганнях з  морського багатоборства. У змаганнях зі спортивного орієнтування наша команда посіла І місце в районному етапі змагань.В першій декаді 2016 року пройшла серія стартів в залік Спартакіади, в якій активну участь взяла команда  гімназії.

У змаганнях з шахів посіли 12 м.,  пройшли у змаганнях з шашок.

На І етапі змагань з фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю «Козацький гарт», присвяченому Шевченківським дням, збірна команда посіла 4 місце серед шістнадцяти загальноосвітніх шкіл Суворовського району.  У фінальній частині міського фестивалю за перемогу змагалися 9 найкращих шкіл міста. І хоч гімназія посіла 4 місце, юнаки посіли  – з перетягування канату (ІІІ місце) з «човникового» бігу (І місце).

У квітні  другий рік  учнів 4-х класів приймають участь у змаганнях  «Козацькі забави».  У заході взяли участь 33  школи м.Херсона і змагалися у п’яти конкурсах і посіли І  загальнокомандне місце.

          Збірна команда 6-8 х класів посіла І місце у районному етапі і І м. у міському етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя». Учасники фестивалю брали участь у чотирьох   конкурсах: конкурсі презентацій команд «Ми – олімпійська надія України», спортивній естафеті, рухливій грі «П’ятнашки» і вікторині «Знавець олімпійського спорту».    У фінальних змаганнях у місті Таврійськ гімназія посіла 5  місце і була нагороджена окремою грамотою НОК України за І м. в конкурсі «Презентація команди» та ІІ м. у Квест-вікторині «Знавці Олімпійського спорту».

Екологічне виховання

Через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях вдалося підняти екологічний напрямок в гімназії. З метою формування Ціннісного ставлення до природи учні прийняли участь у Всеукраїнських трудових акціях та суспільно – корисній роботі «Турбота молоді тобі, Україна!»

Традиційними заходами були:

 • проведення суботників у рамках акції «День землі» і День довкілля;
 • участь в шкільній екологічній акції щодо благоустрію шкільного подвір’я;
 • операція «Чистий лист» (збір макулатури 2 рази на рік);
 • проведення двомісячника з охорони та відтворення рибних запасів у водоймах низов’я Дніпра.

  У гімназії була організована шкільна виставка екологічних ялинок «Букет замість ялинки», частина яких була передана дітям у дитячі будинки і лікарні. Створенні домівки зимуючим птахам, які розташовані на шкільній ділянці та на деревах у районі. В рамках участі гімназистів у Всеукраїнському конкурсі «Мій рідний край-моя земля» з метою формування екологічної культури та свідомості, залучення до практичної природоохоронної діяльності учнів   були проведені такі заходи:

-виставка-конкурс «Осінні дари»(1-11 класи),  «Осінній  вернісаж»

- збирання насіння квіткових рослин з послідуючим висіванням та доглядом за ними (вересень, жовтень, квітень, постійно – 5-11 класи);

-  участь у акції «Допоможемо зимуючим птахам» (грудень, січень, лютий). Учениця 10-А класу Стала переможницею міського етапу обласної акції «Допоможемо зимуючим птахам».

Учнями було виготовлено  20 годівничок, які розмістили на території гімназії парку. Відбувалося постійне поповнення годівничок, велося спостереження.

Учні гімназії брали участь у Всеукраїнській акції «Птах року». Були представлені роботи на міський етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста».

У квітні був проведений місячник екології «Зелена планета». У рамках цього місячника здійснювались різноманітні екологічні заходи, проведені тематичні години спілкування з учнями 1-4 класів: «Чисте довкілля», «Збережемо красу природи рідного краю», «Вода - безцінне багатство. Бережіть її».Години спілкування з учнями 5-11 класів мали таку тематику: «Природа людині, людина природі», «Екологічні катастрофи, як запобігти», «Світ природи в народному епосі», «Екологічні наслідки Чорнобиля». Проводились бесіди з учнями гімназії: «Зеленій планеті наша турбота», «Обличчям до природи», «Екологічне мислення».

Був проведений захід-виставка  «Водні ресурси Херсонщини» обласного управління охорони водних ресурсів. Учні 1-4 класів брали участь у конкурсі малюнків до Міжнародного дня птахів. Учнів 7-8 класів захопив фотоконкурс: «В об’єктиві природа», «Домашні улюбленці». Перемогли учні 7-Б класу та 8-А класу. Проводились оформлення квітників, збір, висівання декоративних рослин на газонах. Здійснена акція «Посади дерево». Учнями було висаджено  35 різноманітних дерев (берези, клени, верби, вишні, каштани).

Створена екологічна відеотека. Учнями були переглянуті  відеофільми із екологічним змістом з послідуючим обговоренням.

Гімназистами систематично проводиться роботи з благоустрою шкільної території та закріплених ділянок. Гімназисти активну участь взяли  в благоустрої частини парку та територій біля школи відмічаючи День Землі. До інноваційних форм роботи відносяться акції  «Здай батарейку – збережи Землю». Шкідливі гальванічні елементи діти збирають протягом уже двох років і відсилають до пункту переробки у  м. Львів.  

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

Художньо-естетичний аспект виховної роботи у гімназії  реалізовується шляхом проведення тематичних годин спілкування, бесід, виховних заходів, екскурсій, майстер-класів, конкурсів різних напрямків.

Високу результативність своєї роботи кожного року показує  дитяча хореографічна студія  естрадного танцю «Смайл» під керівництвом Міщишиної В.В., вони відкрили  Свято першого дзвоника» танцювальним номером «Моя Україна»,  24 вересня 2016 року взяли участь у  Всеукраїнському хореографічному  фестивалі «Барви дитинства» у м.Одеса з танцювальною композицією «Хвостатый переполох на уроке сольфеджио»,  на якому отримали І місце. Вже другий рік хореографічна студія бере участь у проведенні Х міського фестивалю дитячої творчості «Острів Різдва та посіла І місце. На міському  етапі обласного  огляду-конкурсу  художньої творчості «Таврійський барвограй» зайняли І місце. На міському етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» були нагороджені за  презентацію «Ми – олімпійська надія України» -  І місце. У Києві взяли участь у Міжнародному телевізійному фестивалі-конкурсі «ЗіркаФест.Київська веселка».   Зйомки проходили в самому серці української столиці: Колонному залі Київської міської державної адміністрації, яка  зібрала на свято більш ніж тисячі учасників зі всієї України.

За п’ять років  плідної  праці дитяча хореографічна студія естрадного танцю «Smile» встигла багато досягнути і голосно заявити про себе, приймаючи участь у заходах і конкурсах різного рівня.

У  січні 2017 року у складі  Зборної  Херсонської області відвідали Збори в Росії (м. Брянск),  у лютому на Міжнародних змаганнях у Києві «Старлайт» , у березні приймали участь у Чемпіонаті України серед школярів м.Херсона, у квітні «Таврія-Денс фестиваль» на ТРЦ «Фабрика», у травні команда від Херсонської області взяла участь у Чемпіонаті України Команд областей і посіла 5 місце серед 17 команд областей.  У м.Черновці брали участь у Чемпіонаті України серед молоді, в якому учениція 10-А класу Тишковець Валерія здобула ІІІ місце і Почесний Кубок. 

Другий рік вже працює гурток «Вокал» (керівник Рябенко С.О.),  де вокальна діяльність реалізується у груповому та сольному співі.  У процесі співу учні засвоюють музичну мову, пізнають жанрову основу пісні. У них розвиваються музичні здібності, емоційний відгук на пісню, виховується інтерес до музики. Вокалісти являються Лауреатами  Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та фестивалів. Стали переможцами конкурсу: «Майбутнє Херсонщини», «Світ талантів Південної України» (дитячий регіональний фестиваль), Всеукраїнського конкурсу юних та молодих вихованців «Маленькі зірочки», «Янголя», - міжнародного дитячого фестивалю-конкурсу «Жемчужина моря» (м. Одеса) Міжнародного дитячого фестивалю -конкурсу мистецтв «Соняшник» (м.Київ).  Колектив бере участь в міських урочистих заходах. Керівник Рябенко Софія Олександрівна – лауреат та переможець всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів та фестивалів.

       В цьому навчальному році педагогічний колектив гімназії взяв участь у міському конкурсі серед педагогів міста «Весняна мозаїка»  і виборов І місто.

Новою креативною виставкою та святом у гімназії в цьому навчальному році стало одне  із найпопулярніших осінніх свят Америки, Англії та Західної Європи – Halloween. Таким чином у кінці жовтня діти знайомилися із традиціями святкування Halloween, брали участь у  карнавальному шоу, ігровій та конкурсній програмах.

Естетична робота супроводжувала всі виховні заходи. Це і конкурс на кращий букет квітів «Барви осені», «Найкраща ялинкова прикраса», конкурс фотоматеріалів «Моє любе місто», виставки «Творчість. Фантазія. Мистецтво.».

Урочисто пройшли свята: День учителя, Свято матері, День Святого Миколая, новорічне свято «Новий рік – веселий чарівник», Свято 8 березня!».  

Співпраця з громадськими організаціями

ГО/ етнічне товариство, із яким налагоджено співпрацю

Назва заходу

Місяць

проведення

заходу

Учасники

Стислий зміст заходу

Профорієнтаційний центр «Данила»

Урок «У світі професій»

Грудень

8  класи

Знайомство з професіями

Профіографічна екскурсія до Херсонського хлібзаводу

Квітень

3 класи

Знайомство з виробничими професіями

Профіографічна екскурсія  за лаштунки Херсонського драматичного театру ім. М. Куліша

Грудень

5 класи

Вивчення професійного напрямку «Художній образ»; знайомство з 30 професіями

Позаміський центр «Чайна тиша»

Майстер-класи

Березень

7 класи

Знайомство з виробничими професіями

ПриватБанк

Уроки фінансової грамотності

Квітень Червень

1-8 класи

 

Херсонський прикордонний загін Азово-Черноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України

Екскурсія

Квітень

7 класи

Знайомство з військовими професіями

Пожежна частина

Екскурсія

Травень

4 класи

Знайомство з професією пожежника.

Запобіжні заходи при виникнені пожежі

Херсонський завод «DANON»

Екскурсія

Квітень-червень

3-9 класи

Знайомство з виробничими професіями.

Пропаганда здорового способу харчування

Міжнародна освітня компанія ADDRIAN

Конкурси

Протягом року

2-4 класи

Конкурси з образотворчого мистецтва

Школа інноваційної освіти RAINBOW

Конкурси, майстер-класи

Протягом року

2-4 класи

Знайомство з професіями

ІРК «Зелені хутори»

Майстер-клас за участю майстрів

Грудень

4 класи

Знайомство з професіями

ТРЦ «Фабріка» Майстерня Карамелі

Майстер-клас за участю майстрів

Травень -Червень

2-7 класи

Знайомство з виробничими професіями.

Пропаганда здорового способу харчування

Факультет культури та мистецтва ХДУ

 

Профорієнтаційна бесіда

квітень

9-10 класи

Знайомство з професіями

Премьер

Майстер-клас за участю тренерів Федерації з плавання

Травень -Червень

2-7 класи

Знайомство з одним із видів спорту

Відділ ювенальної превенції управління поліції

Відвідування музею

Жовтень

березень

3-8 класи

Знайомство з професіями

7. РОБОТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У гімназії протягом багатьох років діє учнівське самоврядування на чолі з президентом шкільного парламенту Дарини Вербанової та віце-президентом  Данилом Блізніченко.

    Структура самоврядування у нашій гімназії поділяється на центри:

 • Центр культури і дозвілля
 • Центр навчально-пізнавальний
 • Центр зв’язків з громадськістю
 • Центр дисципліни і порядку
 • Центр суспільно – корисної діяльності
 • Центр екологічний
 • Центр спортивно-оздоровчий 
 • Прес-центр

Роботу всіх центрів  поєднує спільна мета – урізноманітнити буденне шкільне життя, налагодити зв'язок між гімназичною громадою та адміністрацією навчального закладу.

2016-2017 навчальні роки були дуже насиченими на різні події та заходи. Вперше 30 вересня 2016 року вперше у стінах гімназії було проведено «День учнівського самоврядування».

Учнівське самоврядування отримало  запрошення від Херсонського управління МВС. Під час зустрічі відбулася презентація на тему «Життя без наркотиків», «Безпечне користування інтернетом»  та  «Шкідливості вживання алкоголю».

Не оминула команда учнівського парламенту і свято Св. Валентина. У цей день для школярів молодших класів була  організована  масштабна гра «Знайди свою половинку».  

Також члени учнівського самоврядування неодноразово відвідували засідання міського шкільного парламенту. Вербанова Д. та Блізніченко Д. взяли участь  у міських конкурсах.  Гімназисти посіли ІІІ  місце у номінації «Найкращий волонтерський загін» на конкурсі «Херсонщина пам’ятає». Згідно  наказу Міського учнівського парламенту при Управлінні освіти Херсонської міської ради «Про проведення ІІІ конкурсу «Місцеве самоврядування очима учнівської молоді» у 2017 році Вербанова Д. та Блізніченко Д. презентували волонтерську роботу гімназії.  Дитяча республіка учнівського самоврядування «Країна Добрика» продовжила свою работу. Протягом року провела низку заходів із залученням дітей до здорового харчування, збереження навколишнього середовища, розвитку естетичного смаку, виховання порядності, акуратності та доброзичливого ставлення до оточуючих. До містечок учнівського самоврядування молодших класів долучились учні 1-х класів, створивши свої міста «Дружба», «Солнцеграй», «Веселкове».

Протягом року пройшли рейди зовнішнього вигляду гімназистів, перевірено стан підручників, ведення щоденників, виявлено учнів з регулярним запізненням та проведено профілактичну роботу з цих напрямків. Класні колективи наприкінці I та II семестрів за допомогою відео презентацій звітували про роботу учнівського самоврядування в класі.

Окрім цього президент гімназії та його радники стали активними учасниками і переможцями міських конкурсів:

- участь у щорічному міському краєзнавчому  конкурсі «Козацькими стежинами» та «Знавці м.Херсона»;

- подякою були нагороджені Негар Д. і Тимофєєва Ю. за участь у фіналі міського конкурсу «Знавці м.Херсона» в якості головних ведучих;

 - учениця 10-А класу Тимофєєва Юлія посіла ІІ місце в обласному заочному конкурсі «Невідома українська держава у відомих обличчях» з нагоди відзначення 150-річчя з Дня народження М.Грушевського у номінація «Електронна презентація» (учитель Шульгіна О.А.)

- учениця 11-А класу Клюцевська Анастасія посіла ІІІ місце у міському конкурсі учнівської молоді з користування персональним комп’ютером (учитель Сташенко В.В.)

- учень 9-А класу Дондов Станіслав (учитель Жулінська Г.М.) посів І місце, а учениці 11-А класу Купленікова Анастасія та Фірман Тетяна (учитель Мішуровська С.В.) посіли ІІІ місце у фестивалі-конкурсі знавців англійської мови в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах м. Херсон «ENGLISH TIME» у старшій віковій категорії. У молодшій віковій категорії І місце вибороли учениці 3-В класу Бурбас Юна та Корнєєва Єлизавета (учитель Борисенко Н.А.), а виступ Плющ Орини був відмічений спеціальним подарунком. Честь відкрити гала-концерт отримала учениця 5-В класу Мунтян Єлизавета з неперевершеною композицеєю у супроводі пісочної анімації.

- у чениця 5-В класу Мунтян Єлизавета (учитель Мунтян С.І.) посіла І місце у ІІ (міському) етапі та стала лауреатом обласного етапу щорічного  обласного конкурсу майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» на базі Херсонського державного будинку художньої творчості.    

За результатами навчання у десятому класі звання «Учень року–2016» виборола  гімназистка Купленікова Анастасія.  

Члени учнівського самоврядування гімназії завжди старанно готуються до історичних та краєзнавчих конкурсів. Патріотичне виховання молоді, погляд на жорстоке минуле наших пращурів в часи Другої Світової Війни, звернення до життєвих цінностей людини є небайдужими для кожного гімназиста. Організовані та проведені лінійки до Дня Соборності України, 72 -річчя визволення Херсонщини від німецько-фашистських загарбників, до Дня Памяті  та примирення , Лінійку-реквієм до Дня пам’яті загиблим героям Майдану, до Дня  Цивільного Захисту. 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ​ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і дієві доповідно до статей 21, 22  Закону України "Про освіту" та нової редакції  Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за № 687/16703.

Основною метою соціально-психологічної служби  на  2016-2017 навчальний рік є створення сприятливих соціально-психологічних умов, що забезпечують психологічний комфорт і успішність всіх учасників освітнього процесу.

Відповідно до цього Соціально – психологічна служба гімназії у 2016-2017 н. р. ставила перед собою такі завдання:
- виявлення труднощів учнів, які перешкоджали їх ефективному навчанню та взаємодії у шкільному колективі;
- дослідження індивідуальних особливостей учнівських колективів та окремих учнів, яке сприяло їх інтеграції у шкільне середовище;
- співпраця з педагогами школи, надання їм рекомендацій для всебічного розвитку та успішної взаємодії з учнями під час навчально-виховного процесу;
- підтримка учнів, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги і соціально-психологічного супроводу;
- сприяння професійному самовизначенню учнів старших класів;
- просвіта батьківських колективів для покращення взаємодії з учнями на різних вікових етапах.

У 2016-2017 на початку навчального року  в  гімназії – 920 учнів.

Кількість дівчат – 532

Кількість хлопців – 388

Стан здоров'я учнів гімназії:

Здорові: 537

Тимчасові розлади здоров'я: 122

Хронічні соматичні хвороби: 155

Інваліди:5

Психосоматичні захворювання: 0

Види навчальної діяльності учнів (молодша школа 1-4 класи)

Музична школа: 33

Спортивна секція: 128

Художня школа: 50

Гурток, клуб: 153

Інше: 23

Види навчальної діяльності учнів (середня і старша школа 5-11 класи)

Музична школа: 79

Спортивна секція: 290

Художня школа: 86

Гурток, клуб: 115

Інше: 25

Соціальне середовище розвитку учнів гімназії

Повні сім'ї:  770

Неповні сім'ї: 125

Виховують  опікуни (пр. батьки): 3

Малозабез­печена сім'я:13

Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: 3

Багато­дітна сім'я: 23

Діти-інваліди: 5

Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах (переселенці –АТО): 8.

У 2016-2017  навчальному році СПС гімназії продовжила працювати над реалізацією обласної проблеми «Соціалізація дітей та молоді в сучасному освітньому просторі».

Організація роботи базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу;  власного плану діяльності.

Організаційні моделі діяльності практичного психолога в навчальному закладі:

1.Робота з дітьми (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей дитини/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

2.Робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності; технології психологічного супроводу педагогів під час атестації).

3.Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату).

4. Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу.

5. Формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до взаємодії з дитиною.

6. Психологічний супровід профільного, до профільного навчання та випускників під час зовнішнього незалежного оцінювання.

7. Психологізація навчання та технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі.

8. Профілактика насильства в освітньому середовищі, захист гідності дитини.

9. Профілактика торгівлі дітьми, підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі людьми.

Діяльність психолога на кожному етапі  освіти  складається  з наступних напрямків:

- психодіагностика групова та індивідуальна, соціально-психологічні дослідження серед:

учнів у т.ч. - дошкільного віку, початкових класів, середніх класів, старших класів:, педпрацівників і батьків:

- консультування групове, індивідуальне учнів у т.ч. - дошкільного віку, учнів початкових класів, середніх класів, старших класів, педпрацівників, батьків:

-корекційно-відновлювальна та розвивальна робота групова та індивідуальна з учнями у т.ч. - дошкільного віку, початкових класів, середніх класів, старших класів:

- психологічна просвіта.

Зміст напрямків роботи:

Результативність діагностичної та корекційно-розвивальної роботи:

Діагностичною роботою було охоплено 800 осіб.

З дітьми 1-х класів  був проведений диагностично - прогностичний скрінінг  2 рази на  рік: вересень, травень,  з метою виявлення ступеня адаптації дітей до шкільного життя  й визначення  рівня мотивації дітей, що прийшли в школу до навчання.

Готовність до навчання учнів перших класів: Психолого-педагогічний прогностичний  скрінінг Єкжанової.

Обстежено (96 учнів), 100  % учнів, від загальної кількості учнів 1-х класів.

Результати діагностики та кількість учнів за рівнями: Готовність до початку регулярного навчання - 36 % учнів перших класів; (у минулому навчальному році- 34 %). Умовна готовність до початку регулярного навчання -36 % учнів перших класів; (у минулому навчальному році - 34 %). Умовна неготовність до початку регулярного навчання –28.3 % учнів перших класів. (у минулому навчальному році - 26.7%).  Дітей, які складають групу ризику - не виявлено.

Але є учні, які  мали невеликі  труднощів  адаптації.Для запобігання проблем у пізнавальному розвитку, з дітьми, що вимагають індивідуального підходу, були проведені індивідуальні заняття із психологом по розвитку пізнавальних здатностей і розвитку емоційного сприйняття  миру. За результатами  вихідної діагностики  всі учні скориговані.

За результатами спостережень за першокласниками на уроках, на перервах, у бесідах із класними керівниками можна зробити наступні висновки:

1. Процес адаптації першокласників, в цілому, відбувся  благополучно. Однак у деяких учнів переважає «зовнішня» мотивація навчання, яка свідчить про те, що дітей приваблює найбільше позаурочна сторона навчання (клас - кабінет, спортзал, їдальня, друзі і т. Д), атрибутика школи.

2. Першокласники даного набору повністю адаптувалися до шкільного життя, навчилися виконувати вказівки вчителя, засвоїли правила внутрішнього розпорядку школи. Про те, свідчить також повна відсутність порушення ідентифікації зі школою, а також переважний характер шкільної мотивації (навчальна).

З метою виявлення причин виникнення в учнів важкої адаптації було проведене анкетування учнів 5-х класів, у ході якого вирішувалися наступні завдання:

- виявити фактори, що роблять негативний вплив на самопочуття  в класному колективі;

- визначити ступінь самостійності й рівень відповідальності учнів при переході на наступний щабель навчання;

- на ранньому етапі виявити можливі причини неуспішності учнів;

- діагностувати рівень  навчальної мотивації учнів.

У вересні-жовтні (період адаптації п'ятикласників до умов середньої школи) проводилося  спостереження за дітьми на уроках, у позаурочний час, на позакласних заходах, індивідуальні бесіди з дітьми й батьками .

Рівень адаптації учнів 5-х класів: Анкета «Школа»,

Обстежено (97учнів), 100 %  учнів 5-х класів.

Результати діагностики:

Добре адаптовані –100%учнів 5-х класів (у минулому навчальному році – 61,5%);

 Ризик дезадаптації – 0%  учнів 5-х класів (у минулому навчальному році - 14%).

За результатами діагностики створена корекційна група у складі 4  учнів, (у минуломунавчальному році - 7 учнів), де  проводилися групові  розвивальні  заняття, спрямовані на зниження адаптаційних переживань, формування навичок спілкування у новій соціальній ситуації. За результатами вихідної діагностики всі учні скориговані.

Аналіз даних, отриманих від учителів, і порівняння  їх з результатами діагностики дітей дозволив виділити основні труднощі, з якими зіштовхуються діти й учителі в період адаптації:

 1. Труднощі включення в роботу, деяка неорганізованість.

 2. Невміння здійснювати самоконтроль.

 3. Іноді складно сприймати  інформації на слух, неуважне зорове сприйняття.

 4.Здатність концентрувати увагу  й точність роботи деяких дітей не відповідає віковим нормам.

Виходячи з цих питань проводилися групові  розвивальні  заняття, спрямовані на зниження адаптаційних переживань, формування навичок спілкування у новій соціальній ситуації.

Тест шкільної тривожності за Філіпсом

Результати діагностики, кількість учнів за рівнями:

Високий рівень тривожності -7 %  учнів 5-х класів (у минулому навчальному році- 10%);

Підвищений рівень тривожності - 13 %  учнів 5-х класів(у минулому навчальному році- 16%).

За результатами діагностики створена корекційна група у складі  6  учнівПроведена корекційна робота, допомогла знизити рівень тривожності, створила умови для більше легкої адаптації до середньої ланки школи. За результатами вихідної діагностики всі учні скориговані.

Перехід з початкової в середню ланку традиційно вважається одним із складніших періодів

шкільного навчання. У квітні - травні  з метою визначення відношення  дітей  до школи,

навчальному процесу, емоційне реагування на шкільну ситуацію, проводилась анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації Н. Г. Лусканової.

Обстежено (88 учнів) 97 % учнів  4-х класів.

Результати діагностики, кількість учнів за рівнями:

Високий рівень шкільної мотивації 18% учнів 4-х класів(у минуломунавчальному році-25%);

Добра шкільна  мотивація у 60% учнів 4-х класів(у минулому навчальному році- 51%);

Позитивне відношення до школи, але школа приваблює позакласною діяльністю у 22% учнів 4-х класів(у минулому навчальному році- 22 %);

Дітей з низькою  шкільною  мотивацією  -  0%       

Криза підліткового віку.

Найвідоміший і часто обговорюваний підлітковий вік. Його час прояву припадає на 13-14 років. Початок кризи для кожного підлітка індивідуально і залежить від темпу дозрівання організму і характеру соціальної ситуації розвитку. Основою підліткової кризи стають протиріччя між внутрішніми змінами і зовнішніми обставинами, які не задовольняють бажання дитини, що подорослішала.В результаті криза підліткового віку виливається в наступні ознаки і прояви: агресивність у спілкуванні з дорослими, часта зміна настрою, посилена увага до своєї зовнішності, зниження навчальної мотивації (поверхневе виконання чи невиконання домашнього завдання, пропуски уроків, байдужість на уроках та ін.), невиконання прохань дорослих, негативізм, відмова від допомоги в побуті, конфліктність, порушення громадського порядку.

У зв’язку з цім проводився діагностичний мінімум у паралелях 8-х класів.

Опитувальник  Басса -Дарки.

Ціль: виявлення рівня агресивності й вивчення виразності видів агресії.Обстежено(91учень) 99%  учнів 8-х класів.

Результати діагностики: Високий рівень індексу ворожості-27%  учнів 8-х класів(у минулому навчальному році- 29%) ; Високий рівень індексу агресивності –2.19 %  учнів 8-х класів(у минуломунавчальному році- 9%).За результатами діагностики створена корекційна група у складі 4 учнів. За результатами вихідної діагностики всі учні скориговані.

Дослідження схильності до ауто агресивної  поведінки учнів 8-10-х класів  (за методикою   Л.Г.Почебут)

Обстежено (195 учнів).  Це 98 %  учнів 8-10 класів.

Результати діагностики: 16%  учнів 8-10 класів мають  низький ступінь агресивності і високу ступінь адаптованої поведінки.

84% учнів 8-10 класів мають відповідність середнього рівня агресивності і адаптованості.

Учнів з підвищеним рівнем  аутоагресії немає.

Велика увага приділяється психологічному супроводу предпрофільної  і профільної підготовки учнів. Створено програму психологічного супроводу предпрофільної і профільної підготовки учнів 9 класів.

Обстежено(57 учнів) 88 % учнів 9-х класів.

Визначення соціальної спрямованості особистості (соціального характерологічного типу), за методикою Голланда.

 

Результати діагностики:Реалістичний тип 15 % учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-9,3%);Інтелектуальний тип  0% учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-0%);         Соціальний тип 35 % учнів 9-х  класів(у минулому навчальному році-23,25%);

Конвенційний тип 10 % учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-12%);

Підприємницький тип 12 % учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-12%);

Артистичний тип 25% учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-21%).

Діагностика  комунікативних та організаторських  здібностей,  використано методику  КОС.

Результати діагностики  комунікативних здібностей:

Низький  рівень –41,17% учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-35 %);

Середній  рівень –29 % учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-24%);

 Високий рівень –26,47 % учнів 9-х класів. (у минулому навчальному році-41%)

Результати діагностики     організаторських здібностей:

Низький  рівень - 24% учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-22%);

Середній  рівень - 53% учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-41%);

Високий  рівень - 24 % учнів 9-х класів(у минулому навчальному році-37 %).

З отриманих результатів ми бачимо, що учні 9-х  класів  готові вибрати профіль свого майбутнього навчання, але ще не готові зробити вибір своєї майбутньої професійної діяльності. І в цьому плані більшість учнів потребують  професійної допомоги. Аналіз результатів анкетування учнів 9 класу показує, що  після 9 класу хочуть продовжити навчання в школі більшість учнів.

У результаті анкетування можна зробити висновок, що учні замислюються про вибір своєї подальшої професійної діяльності, деякі  учні  уже зробили свій вибір. Тим учням, які мають труднощі у виборі майбутньої професійної діяльності необхідно створити умови для усвідомленого вибору професійної спрямованості, зробити діагностичну й консультативну допомогу психолога.

Співбесіди з майбутніми першокласниками.

150 чоловік (майбутніх першокласників), у квітні пройшли співбесіди щодо готовності до навчання у гімназії. 100 чоловік готові до навчання у 1 класі гімназії.

За результатами діагностичної діяльності, а також по запитах батьків, педагогів або самих учнів проводиться корекційна й розвиваюча робота, в індивідуальної,  і груповій формі. Індивідуальні заняття проводяться по корекції самосприйняття, проблем у взаєминах з однолітками, батьками, пізнавальної сфери й т.д.  Проводяться розвиваючі заняття з учнями 1 - х класів по спеціально розробленій програмі. Групові заняття у середній ланці проводяться на емоційну стабілізацію, розвиток уваги, розумових операцій. Заняття проходять із використанням елементів тренінгу, психологічних ігор, спрямованих на розвиток у  комунікативних навичок, що вчаться, навичок самопізнання й само презентації, підвищення рівня самооцінки. В 5-х - класах проводитися заняття для підвищення рівня адаптивності.

Дослідження  рівня готовності батьків до створення умов соціалізації особистості підлітка.

В досліджені приймали участь 110 батьків учнів 4,7, класів.За  результатами 90 чоловік (81%), готові  до створення умов соціалізації особистості дитини.

Діагностична робота з педагогами :

Діагностика  вчителів, що атестуються, на визначення стилю педагогічного спілкування.

У дослідженні брали участь 12 вчителів.Робота з педколективомздійснювалася за такими напрямками:

1. Консультування, індивідуальні бесіди.

2. Консиліуми.

3. Робота під час атестації педагогів.

4. Виступи на педрадах.

5. Виступи на МО класних керівників.

6. Надавалася психологічна допомога класним керівникам у роботі з батьками, учнями.

Участь у шкільних нарадах, конференціях, семінарах, педагогічних радах

«Готовність першокласників до регулярного навчання». Кількість учасників; «Адаптація учнів 5-х класів». Кількість учасників; МО класних керівників: «Батьківські збори, як основна форма взаємодії з батьками»; «Оцінка рівняпрофесійного діяльності педпрацівників,які атестуються»; «Вікові кризи підлітків, 8 класи»; «Поради психолога щодо мотивації учнів до навчання»; «Результати дослідження професійного сомо визначення учнів 9-х класів»; «Готовність учнів 4-х класів  до переходу у середню ланку школи».

Консультативна робота:

Охоплено 404 особи.

Кількість звернень з боку дітей - 45.

Тематика звернень з  боку учнів: Непорозуміння з батьками ,проблеми в стосунках з батьками, в сім’ї (дефіцит уваги з боку батьків, розлучення, сварки батьків, втрата одного із батьків, близької людини).Міжособистісні стосунки, конфлікти з однокласниками.Профорієнтація, вибір випускниками професії. Дружба, кохання.

Кількість звернень з боку батьків - 230.

Тематика звернень з боку батьків:Проблеми поведінки дітей (впертість, підвищена тривожність, сором’язливість…). Агресивність, жорстокість, насилля; готовність дитини до школи; профорієнтація, міжособистісні стосунки учнів;  проблеми усиновлення, опікунство; небажання ходити до школи.

Кількість звернень з боку педагогів -125

Тематика звернень з боку педагогів: Порушення поведінки учнів (дітей).

Шляхи покращення соціально-психологічного клімату у класі. Особисті та сімейні проблеми. «Професійне вигорання» вчителя. Проблеми у стосунках «учитель-учень». Компьютерна залежності. Готовність дитини до школи. Оформлення документації, актів обстеження житлово-побутових умов проживання. Пропуски занять учнями. Атестація педагогічних кадрів.

Психологічний супровід експериментальної діяльності:

Тема експериментальної роботи школи : Регіональний рівень:  «Науково-методичне забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища:соціально-профорієнтаційний аспект». 

Науковець куратор. Чудакова Віра Петрівна, науковий співробітник інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України м. Київ

Керівник. Радецька Ірина Валентинівна

Рік впровадження:початок експерименту – вересень 2013 року;

завершення експерименту – серпень 2018 року.

Перспективи: Підготовка управлінських і психолого-педагогічних кадрів по формуванню конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища. Підготовка випускників до подолання дезадаптації в умовах виникнення труднощів і стресів, пов’язаних із спілкуванням у новому колективі в умовах соціально-професійного середовища профільної і професійної школи.

Профілактика й освіта:

Здійснювалася  в основному, як попередження можливих ускладнень в адаптації, виявлення таких особливостей у дітей, які можуть привести до певних складностей, відхиленням у його інтелектуальному й емоційному розвитку, у поводженні або в міжособистісних відносинах. Насамперед ,  робота була спрямована на усунення факторів, що перешкоджають благополучної адаптації учнів.  З метою розширення пізнавального кругозору учнів у рамках просвітительської, профілактичної роботи проводилися  години спілкування, групові тренінги з учнями по напрямках: навчання конструктивним навичкам взаємодії; профілактиці вживання психоактивних речовин; допомога в створенні життєвої стратегії, у виборі професії, побудова позитивного образа свого сьогодення й майбутнього й ін., а також класні години на зняття тривожності, зімкнення колективу.

 З метою прилучення батьків до психологічних знань проводяться батьківські збори, на яких вони знайомлять із особливостями розвитку того або іншого віку, (з проблеми адаптації. "Вікові й психологічні особливості старшокласників. Із класними керівниками проводилися бесіди з попередження психологічного навантаження школярів.  

Протягом 2016-2017 навчального року  психологічна служба брала участь у  тематичних місячниках та декадах: Декада толерантності, Тиждень  «За життя поруч з ВІЛ-інфікованими», Тиждень права, Тиждень «Дитинство без насильства», Декада здорового способу життя, Тиждень «морально-правового виховання»,

Організаційно-методична робота:

У рамках самоосвіти протягом року знайомилась з періодичними виданнями (журнали та газети) з психології - «Практичний психолог: Школа».

Організаційно-методична роботаохоплювала різні види діяльності:

- планування річне і поточне; загальне та за різними напрямками роботи;

- складання звітів про виконану роботу;

- організаційно-методична підготовка психологічного супроводу учнів;

- обробка результатів психодіагностики;

- підготовка до проведення групових занять, тренінгів;

- підготовка до виступів на педрадах, семінарах, нарадах;

- підготовка до виступів на батьківських зборах,засіданнях батьківського університету;

- робота в бібліотеці, мережі Internet, самоосвітня робота;

- підвищення фахового рівня;

- участь у методичних міських заходах, обмін досвідом з колегами.

Упродовж навчального року накопичувалась:

1. Нормативно-правова документація.

2. Обліково-статистична документація: складалися плани роботи СПС на рік та кожний місяць. Складалися аналітичний та статистичний звіти за навчальний рік.

3.Матеріали для службового використання. Постійно виготовлялися індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування учнів.

Оновлювався банк психологічного інструментарію (тексти тестових методик,

опитувальники, анкети, бланки відповідей).

Постійно велися та заповнювалися: журнал щоденного обліку роботи; журнал індивідуальних консультацій; журнал спостережень; індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування учнів.

Виготовлявся наочний та роздатковий матеріал для проведення корекційно-розвивальної, просвітницької  роботи з учнями, батьками, вчителями.

У результаті проведеної за навчальний рік роботи із психологічного супроводу в рамках  гімназії, більшість певних на початок року завдань, виконано. Діагностичною , розвивальною та консультативною  роботою охоплені практично всі учні. Успішно завершений соціально-психологічний супровід учнів. Особлива увага приділялася роботі на паралелях  1, 5,  4-х- класів - адаптаційному періоду  та на паралелях 8-9 класів професійне визначення. Виходячи з поставленої мети, як профілактика шкільної дезадаптаціїй створення оптимальних умов для всіх складових освітнього простору, ми бачимо, що це  є однієї із глобальних завдань освіти. Робота СПЧС дозволила вчасно фіксувати якісні зміни в психічному розвитку учнів, знати їх вікові й індивідуальні особливості й допомагати на основі цього педагогічному колективу гімназії, використовувати засоби й методи навчально-виховної роботи з максимальною ефективністю.

ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії було організовано відповідно до нормативно-правової бази. Стан здоров’я підростаючого покоління – це індикатор того, яким суспільство буде завтра. У Законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що одним з завдань загальної середньої освіти є виховання свідомого ставлення до свого здоров’я. У гімназії проводиться, разом з медичною сестрою, вивчення та діагностика стану фізичного, психологічного та соціального здоров’я дітей. Вже з 1 класу класний керівник заводить паспорт здоров’я, який складається з трьох розділів.: фізичний розвиток, функціональна підготовленість та фізична підготовка.

I розділ заповнює класний керівник

II розділ – медична сестра

III розділ – вчитель фізкультури

Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

Згідно з наказами по гімназії «Про проходження медичного огляду учнями гімназії» був розроблений та затверджений графік проходження профілактичних медичних оглядів на базі КЗХМКЛ Суворовської поліклініки № 1. Усіх учнів було охоплено щорічним медичним оглядом.

 Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у гімназії формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки підготовчої, основної групи для занять фізкультурою.

Протягом навчального року учні гімназії були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги.

Усі учні за графіком пройшли вікові обстеження, щеплення. Усі учні призовного вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

Вчителі також щорічно проходили поглиблений медичний огляд за графіком.

ХАРЧУВАННЯ

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів було створення умов для раціонального харчування учнів протягом перебування у гімназії. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» 9ст.25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст.5), Постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

Харчування учнів у гімназії організовується  відповідно до інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, затвердженим чинним законодавством.  Протягом навчального року проводилась відповідна робота щодо створення необхідних умов для організації харчування дітей: видано відповідні накази з зазначеного питання, призначено відповідального за організацію харчування дітей з числа педагогічних працівників закладу, затверджено склад бракеражних комісій, організовано роботу комісії громадського контролю за якістю  харчування, затверджені режим і графік харчування, розподілено за класами місця в обідній залі відповідно до вимог щодо наповнюваності. Адміністрацією здійснюється контроль за наявністю в обідній залі щоденного меню, контрольної порції, книги відгуків та побажань. Питання з організації харчування розглядаються на нарадах при директорові щомісячно та на засіданнях батьківського комітету і  ради гімназії. Проводиться роз’яснювальна робота з учнями та їх батьками щодо необхідності гарячого харчування та профілактики  гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь (загальношкільні збори, засідання батьківського комітету і всеобучу, години спілкування, тренінги та  індивідуальні бесіди, анкетування, зустрічі з фахівцями лікарняних установ,  розміщення інформації в  обідній залі шкільної їдальні та на сайті).  Їдальня забезпечена буфетною продукцією,  насамперед випічкою. Орієнтовно 880 учнів щоденно купують цю продукцію. Режим харчування учнів тісно пов'язаний із режимом дня. Гарячим харчуванням  було охоплено  100% учнів гімназії.

ОХОРОНА ПРАЦІ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТИЗМУ

У закладі визначена єдина система організації роботи  з охорони праці. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в гімназії є під щоденним контро­лем адміністрації гімназії, медпрацівника заступника директора з АГЧ Щербини Т.О., заступника директора з виховної роботи  Амбросової Г.О. На початок 2016-2017 н. р. були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних при­міщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчо­блоку, паспорт санітарно-технічного стану гімназії. Були видани накази «Про організацію роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безбеки і призначення відповідальних осіб за дотриманням правил техніки безпеки, пожежної і електричної безпеки», «Про вивчення та використання нормативних документів з техніки безпеки», «Про заходи безпеки життєдіяльності та відповідальності вчителів за збереження життя і здоров’я учнів під час уроків фізичної культури», «Про вживання невідкладних заходів щодо збереження життя та здоров ҆я  дітей», «Про організацію роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму», «Про забезпечення санітарного благополуччя учнів навчального закладу», «Про заходи безпеки життєдіяльності та відповідальності вчителів за збереження життя і здоров ҆я учнів під час уроків фізичної культурита інші.

Так, на нарадах при директорові були розглянуті питання: про організацію з ОП, ТБ, виробничої санітарної та пожежної безпеки, про підготовку гімназії до роботи в новому 2016-2017 н.р. та в осінньо-зимовий період, про організацію роботи з питань пожежної безпеки, про організацію роботи з БЖД та профілактики травматизму, про стан роботи гімназії в осінньо-зимовий період, про організацію роботи педагогічного колективу під час осінніх канікул та попередження дитячого травматизму, про заходи щодо профілактики захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції, про стан пожежної безпеки, а також на засіданнях МО класних керівників, батьківських всеобучах).

Відповідно до чинного законодавства адміністрацією гімназії проведено інструктажі з працівниками, розроблено правила безпечної поведінки учасників навчально-виховного процесу.  Згідно наказів «Про затвердження інструкцій з охорони праці»  та «Про затвердження інструкцій з охорони праці» розроблені нові посадові інструкції для педагогічних працівників. Кожен працівник отримав інструкцію з охорони праці під особистий підпис у журналах видачі інструкцій.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів шкіл в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.

Щорічно згідно з планом роботи гімназії проводиться попереджувальна робота по запобіганню дитячого травматизму,  а саме: вступний і позапланові інструктажі з класними керівниками і учнями, заходи з безпеки життєдіяльності, профілактики проявів насилля серед учнівської молоді, тижні безпеки життєдіяльності, енерго і пожежної безпеки, здорового способу життя. На батьківських всеобучах систематично здійснюється просвітницька робота з питань побутового травматизму та нещасних випадків з дітьми в позаурочний час, коли вони залишаються  без нагляду дорослих. Розроблені пам’ятки з безпеки життєдіяльності під час канікул та свят для ознайомлення батьків, яке контролюється з боку адміністрації.

З метою попередження дитячого травматизму в гімназії спланована робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного  процесу, діють програми для щорічного проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності: на початок навчального року – вступного, первинного інструктажу в кожному кабінеті;  цільового – на період перебування дітей на осінніх, зимових, весняних і літніх канікулах. Відпрацьовано програму вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів гімназії відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці, за­твердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охоро­ною праці. Розроблені памятки щодо проведення інструктажів з техніки безпеки під час канікул, які знаходяться в шкільному щоденнику. Класні керівники 1-11 класів щоденно проводять інструктажі щодо запобігання дитячому травматизму  та  в кінці кожного тижня здають заступнику директора з виховної роботи Амбросовій Г.О.

Медичне обслуговування учнів гімназії здійснює фельдшер КЗХМКЛ Суворовської поліклініки № 1.  Усі 920 учнів пройшли  медогляд у лікарів-фахівців. Проведено бесіди з молодшою школою про профілактику гепатиту А та небезбеку брудних рук. Розроблено пам’ятки про гепатит А для дітей та батьків та проведена відповідна робота щодо посилення протиепідемічних заходів у гімназії. Проведена бесіда про профілактичні щеплення з батьками 1-2 класів.

Здійснено медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів:

За графіком проводяться й профілактичні щеплення учнів відповідного віку..

Постійно здійснюється контроль щодо роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профкомом гімназії.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи гімназії. З цією метою в навчальному закладі з 1-11 клас вивчаються правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки, тижні пожежної безпеки, газобезпеки, профілактики поганих звичок, профілактики травматизму, Дні здоров’я.  Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Працює шкільний авто майданчик, проводяться конкурси малюнків, рухливі ігри, наявний куточок з БЖД та здорового способу життя. Працює гурток «Школа безпеки»  в рамках викладання основ здоров’я,  фізичної культури  і   захисту Вітчизни. Пройшли  тематичні зустрічі з працівниками ДАЇ.

Протягом року проводилися профілактичні бесіди шкільною медсестрою, лікарем-венерологом, лікарем-наркологом, психологом, соціальним педагогом з приводу дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Були проведені єдині уроки з безпеки життєдіяльності за такими темами: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами, поведінка у надзвичайних ситуаціях.

Щоденно здій­снюється й відповідний контроль за температурним режимом у всіх шкільних приміщеннях, за режимом провітрювання. Вологе приби­рання кабінетів здійснюється не менше ніж двічі на день, прибирання санвузлів – після кожної перерви. Відповідно до норм використову­ються засоби дезінфекції під час прибирання санвузлів, харчоблоку, коридорів та сходів. Увесь технічний інвентар пронумеровано та про­марковано відповідно до вимог СЕС.

Відповідно до річного плану роботи двічі на рік (в кінці І і ІІ семестру) перевірено наявність та правильність оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці, техніки безпеки учнів та працівників гімназії.  У наявності всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструк­тажів із питань охорони праці працівників та учнів гімназії.

 СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

У гімназії налагоджені зв’язки з багатьма навчальними закладами різних рівнів акредитації, склалась система взаємодії і співпраці з наступними громадськими організаціями і закладами міста, що сприяє соціалізації учнів гімназії та професійному самовизначенню старшокласників:

 1. Центр Європейської інформації на базі ХОУНБ ім.О. Гончара;
 2. Євроклуби: ШГТ, ЗОШ № 47, ЗОШ №12;
 3. Палац  дитячої та юнацької творчості;
 4. Військова частина А-1836;
 5. Центр туристсько-краєзнавчої творчості;
 6. Херсонський обласний краєзнавчий музей;
 7. Херсонський художній музей ім. О.О. Шовкуненка;
 8. Херсонський обласний академічно-драматичний театр ім. М.Куліша;
 9. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гончара;
 10. Обласна дитяча бібліотека ім. Лесі Українки;
 11. Херсонський Будинок дитячої та юнацької творчості;
 12. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді;
 13. Херсонська міська клінічна лікарня;
 14. ХОДТРК «Скіфія»;
 15. Товариство Червоного хреста Суворовського району;
 16. Територіальний центр допомоги інвалідам;
 17. Центр правової допомоги населенню;
 18. Профорієнтаційний центр «Данила»;
 19. Херсонський обласний академічний театр ляльок;
 20. Херсонський центр європейської інформації на базі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гончара;
 21. Херсонський державний педагогічний університет. Факультети «Культури і мистецтва, «Історії і права. Кафедра туризм у.»;
 22. Херсонський Академічний ліцей ім. О. Мішукова;
 23. ККЗ «Ювілейний»;
 24.  Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді;
 25. Громадська організація «АПЕЛЬСИН». Дитячий театр «Чудеса».

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2016-2017 навчальному році була значно покращена матеріально-технічна база. З метою покращення умов функціонування закладу протягом року проводилася цілеспрямована робота, заклад співпрацював з благодійним фондом ДРБФ «Надія».                         

 1. Проведено капітальний ремонт шкільної бібліотеки та майстерні для дівчаток
 2. Поточний ремонт холу ІІІ поверха
 3. Побудовано дитячий майданчик.

Адміністрація гімназії разом з колективом та батьківською громадою постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. За бюджетні та позабюджетні кошти здійснюються капітальні поточні ремонти коридорів та приміщення гімназії, закупівля миючих, дезінфікуючих засобів для харчоблоку, туалетів. За рахунок бюджетних та благодійних коштів, спонсорів  буде здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються. 

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.