Річний звіт про діяльність закладу освіти

З В І Т  

директора Херсонської гімназії № 6

Херсонської міської ради

Корж Світлани Сергіївни

про результати освітньої діяльності

педагогічного колективу гімназії

за 2017-2018 навчальний рік

та завдання на 2018/2020 навчальний рік

   Закінчився  навчальний рік. Можна оцінити діяльність закладу протягом 2017/2018 навчального року та зробити підсумки роботи педагогічного колективу.

    У своїй діяльності протягом звітного періоду керувалися  Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками гімназії, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу закладу загальної середньої освіти.

 1. Загальна інформація про гімназію.

Гімназія розташована у центрі міста по вулиці Пестеля, 4 у будівлі загальною площею 4347 кв.м, у якій навчається 954 учнів, що на 34 учнів більше, ніж 2016-2017 навчальному році. Усього у 2017/2018 навчальному році було відкрито 30 класів, з них у початковій школі 12  класів (417 учнів) та  18 класів старшої школи, у якій навчається 537 здобувачів освіти.

Кадрове забезпечення.

Освітній процес у Херсонській гімназії № 6 Херсонської міської ради здійснюють 75 педагогічних працівників, з яких 14 учителів мають звання «учитель-методист», 12 – «старший учитель», 36 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію.

 1. Навчальна діяльність здобувачів освіти.

У 2017/2018 навчальному році освітній процес було спрямовано на створення умов для формування у здобувачів освіти соціальних та освітніх компетентностей.

Про це свідчить високий якісний показник їхніх навчальних досягнень  у 2-11 класах –  66% (як у минулому навчальному році)

У  2017/2018 навчальному році:

 • Золотою медаллю за високі досягнення у навчанні нагороджені 2 учні: Вербанова Д., Верещак Є.,
 • Срібною медаллю –   Тимофеєва Ю., Ярцева О.
 • 123  учня нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», 421 здобувачів освіти закінчили рік на достатньому рівні;
 • 14 здобувачів освіти 9-го класу отримали свідоцтва з відзнакою:  Адамов Д., Барабаш К., Гриб Д., Зарівний О., Козіна А., Колєснікова С., Корж О., Литвиненко Є., Надточій В., Одінцова О., Ордеха А., Пекна М., Твердохліб В., Клюцевська В.

  Усі здобувачі освіти 1-8-х, 10-х класів переведені до наступного класу.

 2017/2018 навчальному році 37 випускників (100%) вступили до вищих навчальних закладів, з них 5 за кордон: Крим -2, Словакія – 1, Польща -1, 1 - Німеччина). У Херсоні навчатимуться 12 випускників:  7 – у ХДУ, 3 – у Херсонській державній морській академії, 1 – у ХДАУ, 1 – у Херсонській міжрегіональній академії управління персоналом. У Києві навчатимуться 8 випускників: у КНУ ім. Т.Г. Шевченка – 3, у Київському національному університеті культури і мистецтва – 3, у КПІ – 1,  у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця – 1. У м. Одеса навчатимуться 7 випускників: ОНМУ – 1, Одеський Національний морський університет – 2, Одеська юридична академія – 2, ОНУ ім. І.Мечникова – 2.  2 випускники навчатимуться у Харківському Національному юридичному університеті ім. Я.Мудрого. 2 випускники навчатимуться у Львові: ЛНУ та ЛПУ. По одному учню вступили до Кіровоградської льотної академії та до МНУ ім. адмірала Макарова. Географія вступу випускників охоплює 3 країни та 7 міст України. 50% випускників обрали філологічний та економічний факультети, міжнародний бізнес, міжнародні відноси. 7 учнів обрали юридичні ВНЗ, 3 – медичні, 3 випускники обрали морські спеціальності, 3 – мистецькі.

 

Результати учнівської компетенції випускників 9-х класів за результатами ДПА у порівнянні з річним оцінюванням

Моніторинг рівня учнівської компетенції випускників 9-х класів свідчить про високий рівень сформованості знань та умінь гімназистів.

Найвищі результати показали з української мови учні 9-В класу, з англійської мови учні – 9-Б, 9-В класів (якісний показник – 93%, 94%,94%), з математики – 9-А клас (якісний показник – 65%).

Більшість дев'ятикласників на державній підсумковій атестації з української мови підтвердили рівень навчальної компетенції  за рік, 6% - показали вищі результати.

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень за рік з алгебри та  геометрії  та державної підсумкової атестації з математики показав, що 4% дев’ятикласників знизили результати навчальних досягнень на державній підсумковій атестації (якісний показник за рік 62%, якісний показник державної підсумкової атестації 58%).

Якість навчальних досягнень учні на ДПА з англійської мови  складає 92 %, що підтверджує рівень учнівської компетенції за рік. Більшість гімназистів 9-х класів продемонструвала високий та достатній рівні розвитку умінь читання, письма та говоріння, а також високий та достатній рівень сформованості граматичних навичок. 

Результати учнівської компетенції випускників 11-х класу за результатами ДПА (ЗНО) у порівнянні з річним оцінюванням

Моніторинг рівня учнівської компетенції випускників  11-х класів свідчить про високий рівень сформованості знань та умінь більшості  гімназистів.

Державну підсумкову атестацію з української мови 37 одинадцятикласників складали у формі ЗНО. 12учнів (32%) показали високий рівень,  17 учнів (46%)  достатній рівень, 7 учнів (19%) – середній рівень, 1учень ( 3%) –  початковий.

З 25 учнів, які складали державну підсумкову атестацію з історії   України високий рівень у 11 гімназистів (44%), достатній  – 7(28%), середній – 6(24%), початковий – 1 (4%).

12 учнів  складали державну підсумкову атестацію з математики, з них високий рівень у 3 гімназистів (25%), достатній  – 2 (17%), середній –  7(58%).

27 випускників гімназії складали державну підсумкову атестацію з англійської мови. 4 учні (15%) показали високий рівень,  15 учнів (56%) – достатній рівень, 8 учнів (29%) – середній рівень.

 2 з трьох учнів склали державну підсумкову атестацію з біології на високому рівні, 3 – на достатньому, 1 – на середньому.

 ДПА (ЗНО)  з німецької мови складали 2 учні. 1учень показав високий рівень навчальних досягнень, 1 – достатній.

 1 з двох учнів склали державну підсумкову атестацію з географії на високому рівні, 1 – на середньому.

3. Методична робота.

Методична робота гімназії була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми міста та області «Соціалізація дітей та учнівської молоді у сучасних умовах».

Мета роботи всього педагогічного колективу  полягала  у створенні умов для формування соціальної культури гімназистів шляхом взаємодії навчального закладу з іншими соціальними інститутами.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони входять до складу творчих  та динамічних груп. За їхньої активної участі проходили предметно-методичні Декади, засідання МО тощо.

У гімназії працювали:

 Творча  майстерня вчителів (керівник Груша О.Ф.), до складу якої входить 14 досвідчених учителів гімназії.

Також працювало 6 шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників:  МО вчителів початкового навчання, МО вчителів філології та суспільних наук, МО вчителів іноземної філології,  МО вчителів математики та інформатики, МО вчителів  природничих дисциплін, МО вчителів  національного виховання та МО класних керівників. 

У практику роботи МО ввійшли створення навчальних проектів та мультимедійних презентацій, моделювання уроків, творчі звіти, розгляд питань теорії та практики викладання предметів, аналіз і самоаналіз діяльності, проведення предметно-методичних Декад, що дає можливість надання дієвої допомоги вчителям у розвитку їхньої професійної майстерності та активізації творчого потенціалу.

Кожного року учителі гімназії демонструють високий рівень професійної майстерності, беручи активну участь у фахових конкурсах:

 • Тригуб Т.О.   (учитель німецької мови)  – І місце І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Німецька мова»;
 • Радецька І.В. – переможець (І місце) обласного заочного конкурсу методичних розробок навчальної літератури за дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти  у 2017/2018 році у номінації «Навчальна література»;
 • Шальнова Н.В. – переможець (І місце) міського заочного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики серед педагогів освітніх закладів;
 • Пушкіна Л.Й. – ІІІ місце у Чемпіонаті Європи з марафону серед ветеранів легкої атлетики. 

Педагоги отримали Подяки:

 • Шальнова Н.В. –  Подяка начальника управління освіти Херсонської міської ради за високий рівень підготовки учнів до міського археологічного конкурсу «Літопис Таврійського краю»; – Подяка начальника управління освіти Херсонської міської ради за високий рівень підготовки учнів до міського турніру істориків-краєзнавців «Знавці міста Херсона»;
 • Лілик М.С. – Подяка Всеукраїнського освітнього проекту «Всеосвіта» за підготовку  13 учнів до участі в олімпіаді «Весна-2018» з німецької мови;
 • Заїкіна Т.Г. – Подяка менеджера Програм корпоративної соціальної відповідальності в Україні та Азербайджані за участь у Вебінарі «День безпечного Інтернету 2018», організованого Програмою мережних академій Cisco, ERC та Кіберполіції в Україні.

Беручи до уваги багаторічне поглиблене та профільне викладання англійської мови на високому рівні, гімназію визнано опорним навчальним закладом з англійської мови (3 роки). Співпрацюючи з представниками організації GoGlobal, посольств США та Великої Британії в Україні, Британської Ради, Американського Дому у м. Києв,  Корпусу Миру США, Торгівельно-промислової палати, провідними вчителями-консультантами  були організовані та проведені змістовні  заходи з метою підвищення професійної кваліфікації педагогів та популяризації англійської мови у місті.

Досвідом своєї роботи творчі групи вчителів ділилися на містких майстер-класах та семінарах, які пройшли на базі гімназії:

 • «Розвиток інтерактиіних навичок на уроках англійської мови»;
 • «Піжвищення мотивації щодо вивчення англійської мови медіа-засобами»;
 •  «Підготовка учнів до ЗНО з англійської мови» (з досвіду роботи);
 • У рамках завершення Українсько-німецького року мов 2017/2018 для вчителів іноземних мов було проведено урочистий відкритий захід «Відкрий Німеччину для себе» з циклу «Інтерактивне країнознавство», ініційований управлінням освіти Херсонської міської ради та методичним кабінетом при управлінні освіти.  «Відкрий Німеччину для себе» з циклу «Інтерактивне країнознавство».

Також учителі були учасниками  семінарів:

 • Думанська А.В. – Міжнародний контактний семінар програми еTwinning Plus „Learning through еTwinning” (Грузія, м. Тбілісі)
 • Лілик М.С. – фахова конференція „CLILIG В УКРАЇНІ – фахове та мовне інтегроване вивчення німецької мови: можливості, переваги та завдання», організована Гете-Інститутом в Україні разом з  Міністерством освіти і науки України (м. Київ)
 • Бережна Т.В. – засідання круглого столу в рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції учнів та студентів «Стратегії міжнародної економічної діяльності підприємств в економічному розвитку регіонів України»
 • Бабаніна І.В. –XII Всеукраїнські педагогічні читання (м. Київ)
 • Лілик М.С., Михайленко О.Г. – семінар відділу педагогічної корпорації Гете-Інституту в Україні „Мережа для сталого розвитку – CLIL у моїй школі» для вчителів німецької мови та вчителів природничих дисциплін (м. Київ)
 • ДуманськаА.В., Солодовнікова О.І., Чернишова К.В. – регіональна (не)конференцяї для шкільних педагогів афілійований міні-EdCamp Mykolaiv (м.Миколаїв)
 • Думанська А.В., Солодовныкова О.І., Григор’єва О.В. – саміт  позитивних ED змін при Національній академії наук України (м.Київ)
 • Радецька І.В. – Міжнародний освітній конгрес «Школа майбутнього – шанси та виклики», організований Goethe-Institut в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України (м.Київ)
 • Корж С.С., Думанська А.В. – Національна Конференція  eTwinningPlusUkraine (м.Київ)
 • Думанська А.В., Коновалова І.П. – конференція "Back to School 2018" для вчителів англійської мови (м.Одеса)

на базі КВНЗ ХАНО та ХДУ:Думанська А.В., Бусс Е.Ю. – міський практичний семінар з теми «Lesson Planning»;

 • Борис Л.І. – учасник науково-практичної конференції «Микола Чернявський та культурно-просвітницький рух на Херсонщині»;
 • Кошева А.М. – учасник обласного семінару «Формування навичок комунікації учнів у контексті Нової української школи»;
 • Шульгіна О.А., Штогріна О.О. – навчально-методичний семінар «Формування громадянської компетентності учнівської молоді в  курсі «Громадянська ос Дронова Н.В. – ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління закладами освіти»;
 • Дронова Н.В. – Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з В.О.Сухомлинським».
 • Учителі початкової школи Дронова Н.Л., Нельга Л.А., Мошенська І.Л. пройшли курси на базі ресурсного центру «Нова українська школа».

Розуміючи свою причетність до світової спільноти, учителі німецької мови започаткували складання тестів на базі Гете-Інституту. Цього року 26 здобувачів освіти здали міжнародний екзамен на рівень А1 та 13 – на А2. У перспективі гімназія стане  школою-партнером Гете-Інституту, а учні побачать нові орієнтири іншомовного навчання та придбають упевненість у своїх комунікативних здібностях. Педагогічний колектив гімназії було нагороджено грамотою Гете-Інституту за успішну співпрацю у рамках проекту «Міжнародні сертифікати з німецької мови для учнів у 2016/2017 навчальному році».

13 здобувачів освіти отримали І та ІІ місця в дистанційній олімпіаді з німецької мови весняного сезон у міжнародних дистанційних олімпіад 2018 року у рамках проекту «Всеосвіта»  (керівник Лілик М.С.)

Гімназія є майданчиком для проведення конкурсного відбору за програмою культурного обміну FLEX. Десятикласники Злидник О., Ніцак Є., Нямцу А., Пугач Є. пройшли 3 етапи конкурсу.

На базі гімназії традиційно проходять І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та ІІ етап Всеукраїнських олімпіади з англійської та німецької мов.

Про високий професіоналізм колективу вчителів, які є володарями почесної нагороди Міжнародної академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна», свідчить їх активне залучення до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, форумах, до роботи у журі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України різних рівнів, до перевірки робіт ЗНО, до роботи в експертних комісіях з встановлення порогового балу ЗНО.

Цього року у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін працювали 15 учителів: Григор’єва О.В., Солодовнікова О.І., Бусс Е.Ю., Мунтян С.І., Думанська А.В., Радецька І.В., Надточій О.О., Гридін О.В., Потапська С.В., Борис Л.І., Шульгіна О.А., Кореновська І.В., Хоменко І.І., Бережна Т.В., Заїкіна Т.Г.; у ІІІ етапі –  Григор’єва О.В., Радецька І.В.;

Потапська С.В. була членом предметного журі ІІ етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та міського конкурсу-фестиіалю  майстрів художнього читання «Мова моя калинова»; Бабаніна І.В., Мельник Л.В. – ІІ етапу XVІІІ Міжнародного конкурсу з  української мови   імені Петра Яцика; Бережна Т.В. –  обласного етапу учнівського турніру з курсу «Фінансова грамотність»; Михайленко О.Г. – міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Фізика»; Гончарова Є.Є. – Турніру юних математиків. До роботи предметної комісії з перевірки контрольних робіт з базових дисциплін І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН були залучені  Радецька І.В. та Мельник Л.В. Учитель Нікітенко К.А. була залучена до перевірки завдань з ЗНО відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики.

Радецька І.В. взяла участь у роботі в експертної комісії з встановлення порогового балу ЗНО з німецької мови. Мельник Л.В. була залучена до адміністративної роботи центру ЗНО.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників гімназії дозволяють зробити висновок про можливості проведення освітнього процесу на високому рівні.

 1. Результативність роботи з обдарованою молоддю. 

У гімназії налагоджена ефективна система роботи з виявлення та розвитку обдарованих дітей та створені для цього відповідні умови. Створено банк даних обдарованих дітей,  банк навчальних учнівських проектних робіт. Із року в рік зростає кількість учасників та переможців предметних олімпіад, міських, обласних; Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів та змагань.

До захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було підготовлено  5 робіт з 4-х базових дисциплін (як і минулого року).

Призери І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Призери ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Колєснікова Софія стала учасником ІІІ (республіканського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів-членів МАН.

Гах Д. (10-Б кл.) – учасник  Міжнародної науково-практичної конференції учнів-членів Малої академії наук «Україна очима молодих» Напрямок: «Економічне зростання регіону: природні, трудові та інституційні чинники», м.Львів (уч. Бережна Т.В.)

Призери конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН за 5 років

У 2017-2018 навчальному в гімназії проведено олімпіади з 14 базових дисциплін (попереднього року – 14). Загалом взяли участь 791 гімназистів (попереднього року – 630), що на 161 учнів більше. За рішенням оргкомітету і журі шкільних олімпіад на ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з 12 базових дисциплін направляються 78 учнів – переможців І етапу олімпіад (71 гімназист з 13 базових дисциплін у минулому році),  з яких 41 гімназист здобув перемогу у  9 базових дисциплінах (проти 32 місць з 10 базових дисциплін минулого року), з них – 2 перших, 14 других та 25 третіх місць.

Призери ІІі етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін за 5 років

На ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад було заявлено 16 гімназистів з 8 базових дисциплін (8 гімназистів з 5 базових дисциплін у минулому році). 9 учнів посіли призові місця (проти 5 місць минулого року) з англійської та німецької мови, історії, географії з краєзнавством,  фізики.

Призери ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

 

Неабиякі творчі здібності гімназистів розкриваються у престижних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, де вони традиційно здобувають призові місця. Це Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. ІІ етапу ХVІІ Міжнародного конкурсуз української мови ім. П. Яцика ІІ етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

 

Гімназисти 2-11-х класів беруть активну участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», у Міжнародному природничому конкурсі «Колосок», у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч», Всеукраїнському конкурсі з німецької мови мови «Орлятко», у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», у країнознавчій грі «Соняшник», у Всеукраїнському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова», у міжнародній природознавчій грі «Геліантус», демонструючи високі результати. Загалом було 1103 учасників, що на 216 більше, ніж минулого року (887 учасників).

Участь гімназистів у конкурсах та змаганнях та інтелектуальних конкурсах (з базових дисциплін):

 • Мегеря Яна (5-Б кл.) –  ІІІ місце у Турнірі юних математиків (уч. Нестеренко О.П.) 
 • Ліньова М. – І місце у ІV регіональному літературному конкурсі імені Ю. К. Голобородька
 • Резніченко Софія (7- кл.) – ІІ місце у Всеукраїнському літературному конкурсі «Не жартуй з вогнем» (уч. Мельник Л.В.)
 • Твердохліб Влада (9-А кл.) – ІІ м. в обласному заочному конкурсі «Українська мова – багатство народу» у номінації «Електронна презентація» (вч. Мельник Л.В.)
 • Костенко В. (11 кл.) – ІІІ місце  у міському конкурсі Web-дизайну (уч. Заїкіна Т.Г.)
 • Вербанова Д. (11-А кл. ), Кондратова В. (7-Б кл.) – ІІ місце у міському літературному конкурсі для дітей «Вся гордість учителя – в учнях» (уч. Борис Л.І., Мельник Л.В.)
 • Барабаш В., Ярцева О. – призери конкурсу авторських віршів та есе «Що для мене є родина»
 • Ярцева Олена (11 кл.) – призер Всеукраїнського конкурсу авторських віршів «Золоте перо – 2018» (уч. Борис Л.І.)
 • Ярцева Олена, Тимофеєва Юлія (11 кл.) – ІІ місце у міському етапі обласного фестивалю виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко» у номінації «Автори віршів»  (кер. Козленкова А.С.) 
 • Вербанова Д. (11 кл.) – І місце в обласному заочному конкурсі літературних творів «Японія від періоду Нара до сьогодення» (уч. Груша О.Ф.)
 • Тимофеєва Ю. (11 кл.) – І місце в обласному заочному конкурсі просвітницьких матеріалів «Національні меншини і протестантські релігійні громади Херсонщини» (Шульгіна О.А.)
 • Гах Д. (10-Б кл.) – І місце в обласному заочному конкурсі  «Державні символи – віддзеркалення української душі», номінація «Електронна презентація»  (уч. Шульгіна О.А.).
 • Самойленко В. (10-Б кл.) – ІІ місце в обласному заочному конкурсі «Державні символи – відзеркалля української душі», номінація «Електронна презентація» (уч. Шульгіна О.А.).
 • Рожко Гліб (10-А) – ІІІ місце у  Всеукраїнському конкурсі МАН «Юніор» «100 років Української революції» (уч. Штогріна О.О.)
 • Мегеря Яна (5-Б кл.) –  ІІІ місце у Турнірі юних математиків (уч. Нестеренко О.П.) 
 • Міський конкурс учнівських робіт «Історія моєї вулиці» –   І м. – Тимофеєва Юлія, Ярцева Олена, ІІ м. – Кісєєва Дар’я (11 кл.) (вч. Шульгіна О.А.)

У конкурсах художньо-естетичного напрямку:

 • Ярцева Олена (11-А) (уч. Борис Л.І.), Вініченко Анна (7-Б) (уч. Мельник Л.В.), Вініченко Марія (1-А) (Стародубець Л.О.) – ІІІ місце у VIII міському конкурсі-фестивалі  майстрів художнього читання «Мова моя калинова»
 • Верзун Лана – І місце, Аксютіна Стелла – ІІ місце, Дмитрієва Катерина, Комар Вероніка – ІІІ місце у міському конкурсі образотворчого мистецтва «Барви Таврії» (уч. Бабаніна І.В., Мошенська І.Л., Дронова Н.В., Стародубець Л.О.)
 • Ніцак Євген, Янчев Тимофій, Гах Дар’я, Овсяніченко Сергій, Нямцу Аліна – І місце у міському конкурсі «Козацькими стежинами-2017», ІІ місце у фіналі  (кер. Саніна С.В., Козленкова А.С.) 
 • Левицький Мирослав – І місце у міському конкурсі «Зірки Майбутнього»  (кер. Козленкова А.С.) 
 • Левицький Мирослав –  ІІ місце в обласному конкурі майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» (кер. Козленкова А.С.) 
 • Гриб Дарина – ІІ місце у міському конкурсі «Equides dressage cup. Grand final 2017”
 • Гах Дар’я, Рожко Гліб, Пекна Маграгита – І місце у фіналі міського конкурсу «Юні екскурсоводи-2017» у номінації «Презентація-екскурсія» (кер. Шальнова Н.В.)
 • Гах Дар’я, Овчинніков Сергій, Ніцак Євген, Нямцу Аліна –  І місце у міському етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (кер. Шальнова Н.В.)
 • Мегеря Яна, Шинкаревська Аліса – І місце, Чабаненко Каріна,  Яковлєва Владислава , Комар Вероніка – ІІІ місце у міському етапі Всеукраїнського заочного конкурсу «Космічні фантазії» (уч. Дронова Н.В., Солодовнікова О.І., Стародубець Л.О.)
 • Левицький Мирослав – І місце у VІІІ міському конкурсі дитячої творчості “Херсонщина пам’ятає” (кер. Козленкова А.С.) 
 • Попович Катерина – І місце, Гришко Діана – ІІ місце у конкурсі фотографів «Пам’ять» (кер. Козленкова А.С.)
 • Гришко Діана,  Ліньова Маргарита,  Овчинніков Сергій,  Гах Дар’я – ІІ місце у конкурсі фотографів « Моя Україна» (кер. Козленкова А.С.)
 • Команда гімназистів – І місце у відбірковому етапі , ІІ місце у фіналі міського турніру «Знавці міста Херсона- 2018» (кер. Шальнова Н.В.)
 • Пекна Маргарита,  Колядко Віталій – І місце, Мадаєва Софія – ІІІ місце у міській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Творчість. Фантазія. Мистецтво» (уч. Саніна С.В., Ларін М.С., Пекна О.Г.)
 • Якущенко Марія – ІІІ місце у міському конкурсі «Краща шкільна газета» (кер. Козленкова А.С.)

У конкурсах спортивного напрямку:

 • Бабіч Сергій – ІІІ місце у відбірковому турі міських змагань з морського багатоборства
 • Когадько Владислава – І місце, Мадаєва Софія  – ІІІ місце у міських змаганнях з легкоатлетичного кросу на дистанції 300м. (уч. Пушкіна Л.Й.)
 • Саєнко Роман – І місце, Чумаченко Георгій – ІІІ місце у Відкритому міжрегіональному турнірі з карате шотокан (версія KWF)
 • Савченко Андрій – І місце у Відкритому турнірі з дзюдо на призи Заслуженого тренера України Зіньковського С.Г. (уч. Пушкіна Л.Й.)
 • Команда гімназистів – І місце у другому турі міського турніру на кубок «Добродія–Херсон» з функціонального багатоборства «WOD Test»  (уч. Пушкіна Л.Й.)
 • Команда гімназистів – переможці міського етапу фізкультурно-патріотичного свята «Козацькі розваги» (уч. Пушкіна Л.Й.)
 • Команда гімназистів – І місце у півфіналі Всеукраїнського конкурсу «Олімпійське Лелечення» (уч. Пушкіна Л.Й.)

Команди гімназії здобули перемоги:

 • І місце у відбірковому турі міських змагань з морського багатоборства
 • І місце по старшій віковій групі у міському конкурі  знавців історії Збройних Сил України за програмою військово-патріотичної гри «Випробування-2018» (уч. Дацюк В.П.)
 • І місце у конкурсі шкільних постів цивільного захисту за програмою військово-патріотичної гри «Випробування -2018» (уч. Дацюк В.П.)
 • Команда юних інспекторів руху «Стоп Машина» –  переможці міського квесту «Безпека починається зі звички», отримали  подяку   Головного управління патрульної поліції в Херсонській області за активну участь у проведенні культурно-масових заходів (кер. Козленкова А.С.)
 • Пошукова група вихованців гуртка «Літературне краєзнавство»  – ІІІ місце у ІІ (регіональному) турі Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за напрямком «Козацькому роду нема переводу» (кер. Пулинець М.А., Шальнова Н.В.)
 • Команда гімназистів – І місце у міському археологічному конкурсі «Літопис Таврійського краю»,  ІІІ місце у фіналі  (кер. Пулинець М.А., Шальнова Н.В.)
 • Каршина Юлія (10-А кл.) Артемчук Дар’я (4-Б кл.),  Якущенко М. (10-Б кл.) нагороджені одноразовою муніципальною стипендією мером міста Херсона В. Миколаєнком

З метою виховання лідерських якостей старшокласники щорічно беруть активну участь:

 • у загоні лідерів учнівського самоврядування «Лідер»;
 • у міському конкурсі «Я шкільний лідер – за мною майбутнє»;
 • у VІІ форумі президентів учнівського самоврядування «Шляхи удосконалення учнівського самоврядування освітніх закладів міста Херсона»  учень 9 класу Блізніченко Данило отримав диплом ІІ ступеня.
 • за активну участь у роботі міського клубу «Ерудит» учні 10 класу Ніцак Євген та Овчинніков Сергій нагороджені грамотою голови Міського учнівського парламенту;
 • за організацію зонального екологічного конкурсу-гри «Думай глобально, дій лаяльно!» учень 10 класу Чесноков Андрій нагороджений грамотою голови Міського учнівського парламенту.

5. Виховна та позакласна робота.

Виконання виховного процесу забезпечували 30  класних керівників,  рада гімназії, президентська республіка учнівського самоврядування «Active action» (президент гімназії Вербанова Дарина, 11-А клас), батьківський комітет, піклувальна рада, представники громадських організацій.

У гімназії працюють 23 гуртки різної спрямованості,  у яких викладають 11 педагогів гімназії, 6 представників інших структур міста; кількість учнів гімназії, задіяних у гуртках, – 503.

Основні напрямки роботи у 2017/2018 навчальному році були такими:

- ціннісне ставлення до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до людей;

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Невід’ємною  частиною виховної роботи є позакласна діяльність учнівських  колективів, яка у цьому році була дуже результативною.

У цьому навчальному році колектив гімназії було нагороджено:

 • Дипломом управління освіти  Херсонської міської ради за І місце у міському конкурсі «Краща шкільна газета», у номінації «Краща друкована газета»;
 • Дипломом за І місце у ІІ турі міського турніру на кубок «Добродія – Херсон» в рамках Всеукраїнського соціального проекту з функціонального багатоборства «WOD Test» для загальноосвітніх навчальних закладів міста Херсона;
 • Дипломом управління освіти  Херсонської міської ради за ІІ місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край – моя земля»;
 • Подякою від благодійного фонду «Діти – наше майбутнє» за активну участь у І Всеукраїнській благодійній акції «Допоможи солдату – захисти Батьківщину», м. Харків;
 • Подякою від ГФОГПДК «Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області» за активну громадську позицію та патріотизм;
 • Подякою голови правління ГО «Сонячні діти Херсонщини» за небайдужість до дюдей з синдромом Дауна;
 • Подякою Херсонського міського голови за активну участь у Днях сталої енергії у місті Херсоні, які проводяться у рамках 7-го Міжнародного екологічного форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планента»;
 • Подякою управління освіти  Херсонської міської ради за участь у благодійних акціях «Діти – дітям» та «Діти – воїнам АТО» у рамках міського етапу обласної виставки «Букет замість ялинки»;
 • Подякою  Головного управління патрульної поліції в Херсонській області за активну участь у проведенні культурно-масових заходів;
 • Подякою менеджера Програм корпоративної соціальної відповідальності в Україні та Азербайджані за участь у Вебінарі «День безпечного Інтернету 2018», організованого Програмою мережних академій Cisco, ERC та Кіберполіції в Україні;
 • Подяка Всеукраїнського освітнього проекту «Всеосвіта» за підготовку  учнів до участі в олімпіаді «Весна-2018» з німецької мови;

          Слід відзначити такі заходи на базі гімназії:

 • Міський фінал команд-переможців правового конкурсу «Феміда»;
 • Фінал міського конкурсу юних інспекторів дорожнього руху;
 • Благодійна акція «Сонячні діти Херсонщини».
 1. Соціально-психологічна служба.


 

Соціально-психологічна служба в  гімназії  є невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу.  

Основною метою соціально-психологічної служби  у  2017/2018 навчальному  році  є створення сприятливих соціально-психологічних умов, що забезпечують психологічний комфорт для життєдіяльності, різнобічного розвитку категорій дітей, захист їх конституційних прав, здійснення соціального супроводу проблемних сімей, рання профілактика злочинності і правопорушень.

Протягом навчального року психологічною службою відповідно до цілей і завдань освітньої установи проводилися наступні види робіти:

 • діагностична
 • корекційно-розвиваюча
 • консультативна
 • профілактична
 • методична.

На початку навчального року соціальним педагогом та психологом гімназії була проведена паспортизація класів гімназії, діагностування класних колективів, зібрані та упорядковані списки  категорійних дітей.

 2017/2018 н.р. на початку навчального року  в  гімназії – 954 здобувачів освіти.

Види навчальної діяльності учнів (молодша школа 1-4 класи) 

Види навчальної діяльності учнів (середня і старша школа 5-11 класи)

Соціальне середовище розвитку учнів гімназії

Соціально-психологічна служба гімназії у 2017/2018 н. р. ставила перед собою такі завдання:

 • виявлення труднощів учнів, які перешкоджали їх ефективному навчанню та взаємодії у шкільному колективі;
 • дослідження індивідуальних особливостей учнівських колективів та окремих учнів, яке сприяло їх інтеграції у шкільне середовище;
 • співпраця з педагогами школи, надання їм рекомендацій для всебічного розвитку та успішної взаємодії з учнями під час навчально-виховного процесу;
  підтримка учнів, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги і соціально-психологічного супроводу;
 • сприяння професійному самовизначенню учнів старших класів.

Протягом року було проведено 9 скрінінгів у різних вікових групах:

 1. Готовність до навчання учнів перших класів;
 2. Тест шкільної тривожності за Філіпсом анкетування «Школа», для учнів 5-х класів;
 3. Готовність учнів 4-х класів до навчання в середній ланці;
 4. Діагностика вчителів, що атестуються, на визначення стилю педагогічного спілкування;
 5. Криза підліткового віку для учнів 8-х класів
 6. Дослідження схильності до ауто агресивної  поведінки учнів 8-10-х класів;
 7. Визначення соціальної спрямованості особистості (соціального характерологічного типу) за методикою Голланда;
 8. Діагностика  комунікативних та організаторських  здібностей,  використано методику  КОС;
 9. Співбесіди з майбутніми першокласниками;
 10. Психологічний супровід дослідно-експериментальної діяльності ІV результативно-оцінювального етапу.

Діагностичною роботою було охоплено 954 дітей та батьків.

Психологічний супровід здійснювався в основному, як попередження можливих ускладнень в адаптації, виявлення таких особливостей у дітей, які можуть привести до певних складностей у навчанні, у поводженні або в міжособистісних відносинах. Насамперед, робота була спрямована на усунення факторів, що перешкоджають успішній адаптації учнів.  З метою розширення пізнавального кругозору учнів у рамках просвітительської, профілактичної роботи проводилися  години спілкування,

Сім'ї категорійних дітей знаходяться під супроводом класних керівників, психолога та соціального педагога, які дають рекомендації  батькам, учителям та дітям, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах. 

 1. Освітні платні послуги

З метою дотримання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», з метою вивчення запиту було проведено опитування батьків щодо надання освітніх платних послуг.

Моніторинг опитування виявив потребу у наданні платних послуг учням 5-11 класів з математики, фізики, хімії та перебуванні дітей початкових класів у групах продовженого дня. У 2017/2018 н.р. створено 12 груп додаткових занять з математики, з фізики,  з хімії , з історії  та охоплено 96 учнів 5-11-х класів. Розмір плати за послугу батьки вносили згідно із розрахунком вартості додаткових освітніх послуг, розроблених спеціалістами централізованої бухгалтерії управління освіти Херсонської міської ради.

Навчальні плани для проведення освітніх платних послуг було розроблено згідно із навчальними планами та програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, та виконані повністю.

   
         8. Співпраця з батьками.

  Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками багатьох позакласних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх учнів.  Однією з традиційних з форм роботи з батьками у гімназії є батьківський  всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв  беруть участь адміністрація гімназії, шкільний психолог, запрошуються працівники різних установ. Традиційно проводиться місячник родинно-сімейного виховання.

9. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.
     Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів,

Харчування учнів у гімназії організовується  відповідно до інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, затвердженим чинним законодавством.  Протягом навчального року проводилась відповідна робота щодо створення необхідних умов для організації харчування дітей: видано відповідні накази з зазначеного питання, призначено відповідального за організацію харчування дітей з числа педагогічних працівників закладу, затверджено склад бракеражних комісій, організовано роботу комісії громадського контролю за якістю  харчування, затверджені режим і графік харчування, розподілено за класами місця в обідній залі відповідно до вимог щодо наповнюваності. Адміністрацією здійснюється контроль за наявністю в обідній залі щоденного меню, контрольної порції, книги відгуків та побажань. Питання з організації харчування розглядаються на нарадах при директорові щомісячно та на засіданнях батьківського комітету і  ради гімназії. Проводиться роз’яснювальна робота з учнями та їх батьками щодо необхідності гарячого харчування та профілактики  гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь (загальношкільні збори, засідання батьківського комітету і всеобучу, години спілкування, тренінги та  індивідуальні бесіди, анкетування, зустрічі з фахівцями лікарняних установ,  розміщення інформації в  обідній залі шкільної їдальні та на сайті). 

Їдальня забезпечена буфетною продукцією,  насамперед випічкою. Орієнтовно 900 учнів щоденно купують цю продукцію.

Режим харчування учнів тісно пов'язаний із режимом дня. На даний момент гарячим харчуванням  охоплено  100% учнів гімназії.

10. Фінансово-господарська діяльність.

Адміністрація гімназії разом з колективом та батьківською громадою постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. За бюджетні та позабюджетні кошти здійснюються капітальні поточні ремонти коридорів та приміщення гімназії, закупівля миючих, дезінфікуючих засобів для харчоблоку, туалетів. За рахунок бюджетних та благодійних коштів, спонсорів  буде здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються. 

 

 

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.