Структура методичної роботи школи

Методична робота

Мета: Вдосконалення педагогічної майстерності вчителя під час здійснення виховного процесу.

п/п

Форма

проведення

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

Планування методичної роботи

1.

Педагогічна рада

Впровадження інтерактивних методів  роботи у виховний процес з педагогічними працівниками та учнями

 

ЗДВР

Класні керівники

 

2.

Методичні об’єднання

Робота над науково-методичною проблемою  -  головний орієнтир планування науково-методичної роботи в гімназії

 

Створення простору без насильства і дискримінаціїї,атмосфери довіри та взаєморозуміння-пріоритетне завдання виховного процесу у школі

 

 

Методика формування критичного мислення, управління емоціями та рішення конфліктних ситуацій у процесі позакласної роботи.

 

 

Готовність педагогічних працівників до здійснення соціалізації учнів.

 

Діяльність педагогічного колективу для створення умов творчої самореалізації дитини в позаурочний час та залучення її до змістовного дозвілля

Вересень

 

 

Жовтень

 

 

 

Січень

 

 

Квітень

 

 

Червень

 

Керівник МО

 

 

Керівник МО

 

 

 

Керівник МО

 

 

ЗДВР

 

 

Керівник МО

 

 

 4.

Організувати та спланувати роботу творчих груп

Інноваційні технології, як засіб формування ціннісного ставлення до суспільства и держави.

Березень

Керівник МО

 

 5.

Організувати самоосвіту, скласти план звітів

 

Вересень

Керівник МО

 

 6.

Створити школу молодого класного керівника

Допомога молодим класним керівникам у плануванні роботи

Протягом року

Нестеренко О.П.

Захарова А.О.

Нікітіна І.В.

 

 7.

Скласти графік відкритих виховних заходів

 

 

Вересень

ЗДВР

 

 8.

Творчий портрет вчителів, що атестуються

 

 

Лютий

 

ЗДВР

 

 9.

Ярмарок педагогічної творчості

Звіт класних керівників  за темами самоосвіти

 

 

Травень

 

Керівник МО

 

10.

Аукціон методичних ідей

Презентація форм та методів виховної роботи

 

 

Травень

 

Керівник МО

 

 

НАКАЗ

Від    08.09.2017                                                                                     №  238      

Про структуру  методичної роботи

з педагогічними кадрами та її організацію

на 2017-2018 навчальний рік

На виконання законів України  “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000   № 964, Листа Міністерства освіти і науки  України від 28.10.2002   № 1/9-472  «Про застосування Закону України «Про загальну середню освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу в гімназіях, ліцеях, колегіумах», нового Державного стандарту початкової загальної освіти, нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,  керуючись Методичними рекомендаціями щодо виконання завдань формувального етапу обласної науково-методичної проблеми, схваленими на засіданні кафедри менеджменту освіти КВНЗ  «Херсонська академія неперервної освіти», Положенням про методичну раду навчального закладу а також на підставі аналізу роботи методичної ради гімназії у 2016-2017 н.р., проблем і задач методичної роботи у гімназії, а також з метою вдосконалення роботи з педагогічними кадрами

Н А К А З У Ю:

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Радецькій І.В. :

1.1 У 2017-2018 навчальному році організувати роботу над опрацюванням завдань обласної науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді: практико-орієнтований аналіз», враховуючи соціалізуючий аспект навчально-виховного процесу, розробити методичні заходи щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми.                                                                                                                                                                (до 20.09.2017)

1.2. Продовжити роботу педагогічного колективу з реалізації завдань ІV результативно-оцінювального етапу дослідно-експериментальної роботи з теми «Науково-методичне забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища: соціально-профорієнтаційний аспект».                                                                                                                                                                                                                      (до 20.09.2017)

1.3 Розробляти та  впроваджувати методичні рекомендації з метою узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду.                        

                                                                                                                                                                                                                                  (протягом року)         2. Призначити керівником МО вчителів природничих дисциплін Хоменко І.І.

3.  Для керівництва та координування методичної роботи у гімназії затвердити такий склад методичної ради:

* голова методичної ради:

       -   Корж С.С. – директор гімназії;

* члени методичної ради:

 • Радецька І.В. – заступник голови методичної ради, заступник директора з НВР;
 • Мунтян С.І. – секретар, керівник МО вчителів іноземної філології;

 • Казаріна С.В. – заступник директора з НВР;

 • Литвиненко В.В. – заступник директора з НВР;
 • Саніна С.В. – заступник директора з ВР;
 • Мельник Л.В. – керівник МО вчителів філології та суспільних наук;
 • Нестеренко О.П. – керівник МО вчителів математики і інформатики;

 • Хоменко І.І. – керівник МО вчителів природничих дисциплін;
 • Пушкіна Л.Й. – керівник МО вчителів фізичної культури, трудового навчання,  художньої культури, захисту Вітчизни, музики та образотворчого мистецтва;
 • Дронова Н.В. – керівник МО вчителів початкового навчання;
 • Михайленко О.Г. – керівник МО класних керівників;
 • Григор’єва О.В. – голова ПК;
 • Чечина В.М. – практичний психолог.

4. Продовжити роботу шкільних методичних об’єднань і затвердити керівників:

 • МО вчителів іноземної філології – керівник Мунтян С.І.;
 • МО вчителів філології та суспільних наук – керівник Мельник Л.В.;
 • МО вчителів математики (математика, інформатика) – керівник Нестеренко О.П.;
 • МО вчителів природничих дисциплін (хімія, біологія, фізика, географія, економіка, екологія, астрономія, основи здоров’я) – керівник Хоменко  І.І.; 
 • МО вчителів учителів фізичної культури, трудового навчання, художньої культури, захисту Вітчизни, музики та образотворчого мистецтва –  керівник Пушкіна Л.Й.;
 • МО вчителів початкового навчання – керівник Дронова Н.В.;
 • МО класних керівників – керівник Михайленко О.Г.

5. Шкільному практичному психологу Чечиній В.М., завідувачу бібліотекою Шальновій Н.В., бібліотекарю Щукіній О.В. працювати в міських методичних об’єднаннях.

(протягом року)

6. Практичному психологу Чечиній В.М.:

 • спланувати роботу соціально-психологічної служби гімназії для опрацювання завдань обласної науково-методичної проблеми;
 • продовжити  соціально-психологічний супровід роботи над науково-методичною проблемою;
 • розробити заходи щодо ефективної реалізації завдань науково-методичної проблеми.                                                                     (до 20.09.2017)
 • забезпечити допомогу в процесі організації соціально-педагогічного супроводу суб’єктів навчально-виховного процесу.               (постійно)

7. У рамках опрацювання завдань обласної науково-методичної проблеми:

 • продовжити роботу творчої майстерні вчителів для  опрацювання проблеми (останній етап) «Використання інноваційних технологій навчання для розвитку творчої особистості педагога та учня як чинник соціалізації особистості» (керівник Груша О.Ф.);                             (протягом року)
 • продовжити роботу Школи молодого вчителя та опрацювати проблему «Переваги і проблеми застосування диференційованого та індивідуального підходу до навчання» (керівник Бусс Е.Ю.).                                                                                                               (протягом року)

8. У рамках проведення педагогічних рад організувати роботу динамічних груп, які працюватимуть над проблемами:

 1. «Розвиток фахової компетентності педагога як умова формування компетентного випускника»                                                                             (листопад; відповідальні Литвиненко В.В.,Казаріна С.В.);
 2.  «Виховна робота як можливий засіб формування духовно-моральних, громадянських та патріотичних рис особистості учня»                               (січень; відповідальна Саніна С.В.);
 3.  «Домашнє завдання з іноземних мов як засіб підвищення якості досягнень учнів та розвитку їхнього креативного потенціалу в умовах поглибленого та профільного навчання»                                                                                                          (березень; відповідальна Радецька І.В.)

9.З метою підвищення якості роботи, педагогічної та методичної майстерності молодих учителів призначити вчителів-наставників:

Молодий спеціаліст

Учитель-наставник

Прудченко Н.А.

Мішуровська С.В.

Крупська Я.В.

Жулінська Г.М.

10.  Постійно дбати про поліпшення методичного забезпечення викладання навчальних предметів. Підвищувати роль шкільного методичного кабінету як центру творчості та самоосвіти педагогічних кадрів. Розширювати ділові контакти з вищими навчальними закладами міста, області та України. Основною індивідуальною формою підвищення професійної майстерності педагогів вважати самоосвіту.

(постійно)

11. Співпрацювати з методичними службами міста та області.

(протягом року)

12. Як опорному закладу освіти з англійської мови забезпечити спільну роботу консультативної групи учителів англійської мови гімназії  з методичним кабінетом при управлінні освіти з метою підвищення фахової майстерності вчителів англійської мови міста.

(протягом року)

13. Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2018» у номінації «Німецька мова».

14. Провести:

14.1.   Засідання методичних об’єднань

 (вересень, листопад, січень, березень;  керівники МО)

 

14.2.  Творчий звіт творчої майстерні вчителів за результатами опрацювання останнього етапу проблеми «Використання інноваційних технологій навчання для розвитку творчої особистості педагога та учня як чинник соціалізації особистості»                                                                     (травень; Груша О.Ф.)

 

14.3. Творчий звіт про хід ІV етапу та завершення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Науково-методичне забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища: соціально-профорієнтаційний аспект».                                   

 (травень; Радецька І.В.)

15 Провести педагогічні ради:

 • Розвиток фахової компетентності педагога як умова формування компетентного випускника. (листопад; відповідальна Казаріна С.В.)
 • «Виховна робота як можливий засіб формування духовно-моральних, громадянських та патріотичних рис особистості учня». (січень; відповідальна Саніна С.В.)
 • «Домашнє завдання з іноземних мов як засіб підвищення якості досягнень учнів та розвитку їхнього креативного потенціалу в умовах поглибленого та профільного навчання»  (березень; відповідальна Радецька І.В.)

16.  Провести предметно-методичні Декади:

 • історії та права (жовтень; відповід. Радецька І.В., Шульгіна О.А. )
 • математики та інформатики (листопад; Литвиненко В.В., Нестеренко О.П.)
 • початкової школи (грудень; відповід. Казаріна С.В., Дронова Н.В.)
 • іноземної філології (лютий; відповід. Радецька І.В., Мунтян С.І.)
 • української мови та літератури, світової літератури (березень; відповід. Радецька І.В., Мельник Л.В.)
 • біології, хімії, фізики, географії, основ здоров’я  (квітень; відповід. Литвиненко В.В., Хоменко І.В.)

17.  Організувати атестацію вчителів (відповідальна Литвиненко В.В.; за окремими планом та графіком):

 • Мельник Л.В.;
 • Шульгіної О.А.;
 • Гончарової Є.Є.;
 • Антонової Л.Г.;
 • Кошевої А.М.;
 • Тригуб Т.О.;
 • Бабаніної І.В.;
 • Чечиної В.М. – позачергово;
 • Яценко К.В.;
 • Прудченко Н.А.;
 • Петренко Н.Ю.;
 • Дронової Н.В.;
 • Думанської А.В.

18. Направити на курси підвищення кваліфікації при Херсонській академії неперервної освіти Херсонської обласної ради учителів (відповідальна Литвиненко В.В.; за окремими планом та графіком):

 • Пушкіну Л.Й.;
 • Дронову Н.В.;
 • Бережну Т.В.;
 • Мунтян С.І.;
 • Мошенську І.Л.;
 • Шульгіну О.А.;
 • Пушкіну З.П.;
 • Гончарову Є.Є.;
 • Михайленко О.Г.;
 • Солодовнікову О.І.;
 • Григор’єву О.В.;
 • Фролєнкову Г.М.;
 • Кошеву А.М.;
 • Надточій О.О.;
 • Ліпко К.Г.

19.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з  навчально-виховної роботи Радецьку І.В.

 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.