Розклад уроків

РОЗКЛАД УРОКІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

1-А

1-Б

1-В

2-А

2-Б

2-В

Понеділок

1. Я пізнаю світ(мистецька)

2 Англійська мова

3. Математика

4. Укр. мова (читання)

5. Укр.мова (письмо)

1. Англійська мова

2. Я пізнаю світ(мистецька)

3. Математика

4. Укр. мова (читання)

5. Укр.мова (письмо)

1. Я пізнаю світ(мистецька)

2. Математика

3. Англійська мова

4. Укр. мова (читання)

5. Укр. мова (письмо)

1. Інформатика

2. Англійська мова

3. Математика

4. Українська мова

5. Труд. навчання

1. Англійська мова

2. Математика

3. Інформатика

4. Українська мова

5. Труд. навчання

1. Українська мова

2. Інформатика

3. Англійська мова

4. Математика

5. Труд. навчання

Вівторок

1. Я пізнаю світ(природнича)

2. Математика

3. Фіз. культура.

4.Укр. мова (читання)

5. Укр.мова (письмо)

1. Я пізнаю світ(природнича)

2. Математика

3. Укр. мова (читання)

4. Фіз. культура

5. Укр.мова (письмо)

1. Я пізнаю світ(природнича)

2. Фіз. культура

3. Математика

4. Укр. мова (читання)

5. Укр.мова (письмо)

1. Заруб. література

2. Математика

3. Українська мова

4. Природознавство

5. Індивід. заняття

1. Природознавство

2. Математика

3. Заруб. література

4. Українська мова

5. Індивід. заняття

1. Природознавство

2. Заруб. література

3. Математика

4. Українська мова

5. Індивід. заняття

Середа

1. Я пізнаю світ(громадянська та історична)

2. Англійська мова

3. Математика

4. Укр. мова (читання)

5. Укр.мова (письмо)

1. Англійська мова

2. Я пізнаю світ(громадянська та історична)

3. Математика

4. Укр. мова (читання)

5. Укр.мова (письмо)

1. Я пізнаю світ(громадянська та історична)

2. Математика

3. Англійська мова

4. Укр. мова (читання)

5. Укр.мова (письмо)

1. Фіз. культура

2. Англійська мова

3. Математика

4. Літератур. читання

5. Мистецтво

1. Англійська мова

2. Математика

3. Фіз. культура

4. Літератур. читання

5. Мистецтво

1. Літератур. читання

2. Математика 

3 Англійська мова 

4. Мистецтво

5. Фіз. культура

Четвер

1. Я пізнаю світ(мовно - літературна)

2. Я пізнаю світ(соціальна  і здоров’язбережувальна)

3. Я пізнаю світ (технологічна)

 4. Фіз. культура

1 Фіз. культура

2. Я пізнаю світ(мовно - літературна)

3. Я пізнаю світ(технологічна)

4. Я пізнаю світ(соціальна  і здоров’язбережувальна)

1 .Я пізнаю світ(мовно - літературна)

2. Я пізнаю світ(соціальна  і здоров’язбережувальна)

3. Фіз. культура

4. Я пізнаю світ(технологічна)

1. Природознавство

2. Українська мова

3. Хореографія

4. Літератур. читання

5. Основи здоров’я

1. Природознавство

2. Українська мова

3. Літератур. читання

4. Хореографія

5. Основи здоров’я

1. Природознавство

2. Українська мова

3. Літератур. читання

4. Основи здоров’я

5. Хореографія

П’ятниця

1. Я пізнаю світ(фізкультурна)

2. Я пізнаю світ(математична)

3. Англійська мова

4. Мистецтво

1. Я пізнаю світ(фізкультурна)

2. Англійська мова

3. Я пізнаю світ(математична)

4. Мистецтво

1. Англійська мова

2. Я пізнаю світ(математична)

3. Я пізнаю світ(фізкультурна)

4. Мистецтво

1. Фіз. культура

2. Математика

3. Англійська мова

4. Українська мова

5. Літератур. читання

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Українська мова

4. Англійська мова

5. Фіз. культура   

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Українська мова

4. Фіз. культура

5. Англійська мова

 

 

3-А

3-Б

3-В

4-А

4-Б

4-В

Понеділок

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Українська мова

4. Англійська мова

5. Основи здоров’я

6. Фіз. культура

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Українська мова 

4. Фіз. культура

5. Англійська мова    

6. Основи здоров’я 

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Українська мова

4. Мистецтво

5. Фіз. культура

6. Англійська мова

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Українська  мова

4 .Мистецтво

5. Основи здоров’я

6. Англійська мова  

1. Літератур. читання

2. Математика

3 .Українська мова   

4. Основи здоров’я

5. Англійська мова  

6. Мистецтво

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Українська мова

4. Англійська мова  

5. Природознавство

6. Мистецтво

Вівторок

1. Інформатика

2. Математика

3. Англійська мова    

4. Літератур. читання

5. Фіз. культура

1. Фіз. культура

2. Інформатика

3. Математика

4. Англійська мова    

5. Літератур. читання

1. Математика

2. Англійська мова    

3. Інформатика

4. Природознавство

5. Основи здоров’я

1. Літератур. читання

2 .Англійська мова    

3. Математика

4. Фіз. культура

5. Природознавство

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Англійська мова

4. Фіз. культура

5. Природознавство

1. Українська  мова

2. Математика

3. Фіз. культура

4. Літератур. читання

5 Англійська мова

Середа

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Українська мова

4. Природознавство

5. Мистецтво

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Українська мова

4. Природознавство

5. Мистецтво

1. Літератур. читання

2. Фіз. культура

3. Математика

4. Українська мова

5. Труд. навчання 

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Фіз. культура

4. Українська мова

5. Я у світі

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Фіз. культура

4. Українська мова

5. Я у світі

1. Математика

2. Фіз. культура

3. Літератур. читання

4. Англійська мова

5. Природознавство

Четвер

1. Я у світі

2. Українська мова

3. Заруб. література

4. Фіз. культура

5. Англійська мова

1. Заруб. література

2. Я у світі

3. Українська мова 

4. Англійська мова

5. Фіз. культура

1. Природознавство

2. Заруб. література

3. Англійська мова

4. Літератур. читання

5. Індивід. заняття

1. Англійська мова

2. Літератур. читання

3. Інформатика

4. Природознавство

5. Труд. навчання    

1. Інформатика

2. Англійська мова

3. Літератур. читання

4. Природознавство

5. Труд. навчання 

1. Літератур. читання

2. Інформатика

3. Англійська мова

4. Українська мова

5. Основи здоров’я

П’ятниця

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Природознавство

4. Труд. навчання

5. Індивід. заняття

1. Літератур. читання

2. Математика

3. Природознавство

4. Труд. навчання

5. Індивід. заняття

1. Літератур. читання

2. Фіз. культура

3 .Математика

4. Українська мова 

5. Я у світі

1. Заруб. література

2. Математика

3. Українська мова

4. Англійська мова

5. Фіз. культура

1. Українська мова

2. Фіз. культура

3. Математика

4. Заруб. література

5. Англійська мова

1. Я у світі

2. Математика

3. Заруб. література

4. Фіз. культура

5. Труд. навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СЕРЕДНЬОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

5-А

5-Б

5-В

6-А

6-Б

6-В

Понеділок

1. Математика

2. Укр. мова

3. Англ. мова

4. Фіз. культура

5. Природозн.

6. Нім. мова/Інформ.

7. Укр. літ.

1. Математика

2. Фіз. культура

3. Укр. мова

4. Англ. мова

5. Нім. мова/Інформ.

6. Укр. літ.

7. Природозн.

1. Укр. мова

2. Математика

3. Фіз. культура

4. Нім. мова/Інформ.

5. Укр. літ.

6. Природозн.

7. Англ. мова

1. Нім. мова

2. Укр. мова

3. Історія Укр.

4. Англ. мова

5. Біологія

6. Фіз. культура

1. Укр. літ.

2. Нім. мова

3. Фіз. культура

4. Історія Укр.

5. Англ. мова

6. Біологія

1. Історія Укр.

2. Біологія

3. Нім. мова

4. Фіз. культура 

5. Укр. літ.

6. Англ. мова

Вівторок

1. Англ. мова

2. Математика

3. Укр. мова

4. Інформ./Нім. мова

5. Заруб. літ.

6. Фіз. культура  

1. Фіз. культура

2. Заруб. літ.

3. Математика

4. Укр. мова

5. Інформатика

6. Англ. мова

1. Математика

2. Укр. мова

3. Заруб. літ.

4. Англ. мова

5. Фіз. культура

6. Інформ./Нім. мова

1. Осн. здоров.

2. Фіз. культура

3. Англ. мова

4. Математика

5. Географія

6. Заруб. літ.

7. Укр. літ.

1. Англ. мова

2. Математика

3. Географія

4. Заруб. літ.

5. Укр. мова

6. Осн. здоров.

7. Фіз. культура

1. Математика

2. Англ. мова

3. Осн. здоров.

4. Географія

5. Фіз. культура

6. Укр. мова

7. Заруб. літ.

Середа

1. Нім. мова

2. Укр. мова

3. Англ. мова

4. Історія Укр.

5. Осн. здоров.

6. Мистецтво

1. Укр. мова

2. Нім. мова

3. Історія Укр.

4. Англ. мова

5. Мистецтво

6. Осн. здоров.

1. Укр. мова

2. Мистецтво

3. Нім. мова

4. Осн. здоров.

5. Історія Укр.

6. Англ. мова

1. Біологія

2. Історія Укр.

3. Мистецтво

4. Нім. мова/Інформ.

5. Математика

6. Укр. мова

7. Англ. мова

1. Мистецтво

2. Біологія

3. Укр. мова

4. Математика

5. Нім. мова/Інформ.

6. Англ. мова

7. Історія Укр.

1. Історія Укр.

2. Математика

3. Біологія

4. Укр. мова

5. Англ. мова

6. Нім. мова/Інформ.

7. Мистецтво

Четвер

1. Математика

2. Нім. мова

3. Труд. навч.

4. Труд. навч.

5. Укр. літ.

6. Англ.мова

1. Труд. навч.

2. Труд. навч.

3. Математика

4. Англ. мова

5. Нім. мова

6. Укр. літ.

1. Нім. мова

2. Математика

3. Англ. мова

4. Укр. літ.

5. Труд. навч.

6. Труд. навч.

1. Укр. мова

2. Математика

3. Англ. мова

4. Нім. мова/Інформ.

5. Укр. літ.

6. Заруб. літ.

7. Фіз. культура

7. Мистецтво

1. Математика

2. Укр. мова

3. Укр. літ.

4. Англ. мова

5. Нім. мова/Інформ.

6. Фіз. культура

7. Заруб. літ.

1. Укр. мова

2. Математика

3. Фіз. культура

4. Укр. літ.

5. Заруб. літ.

6. Нім. мова/Інформ.

7. Англ. мова

П’ятниця

 

1. Укр. мова

2. Математика

3. Англ. мова

4. Заруб. літ.

5. Фіз.культура

6. Природозн.

1. Англ. мова

2. Математика

3. Фіз. культура

4. Природозн.

5. Заруб. літ.

6. Укр. мова

1. Математика

2. Англ. мова

3. Укр. мова

4. Фіз. культура

5. Природозн.

6. Заруб. літ.

1. Укр. мова

2. Математика

3. Труд. навч.

4. Труд. навч.

5. Географія

6. Нім. мова

7. Англ. мова

1. Математика

2. Географія

3. Укр. мова

4. Нім. мова

5. Англ. мова

6. Труд. навч.

7. Труд. навч.

1. Труд. навч.

2. Труд. навч.

3. Математика

4. Укр. мова

5. Нім. мова

6. Англ. мова

7. Географія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-А

7-Б

7-В

8-А

8-Б

Понеділок

1. Англ. мова

2. Біологія

3. Укр.м./Хімія

4. Укр. літ

5. Труд. навч.

6. Географія

7. Нім. м./Інформ.

1. Укр.м./Хімія

2. Укр. літ.

3. Біологія

4. Географія

5. Нім. мова

6. Труд. навч.

7. Англ. мова

1. Біологія

2. Фіз. культура

3. Англ. мова

4. Укр. мова/Хімія

5. Географія

6. Укр. літ.

7. Труд. навч.

1. Фіз. культура

2. Історія Укр.

3. Алгебра

4. Заруб. літ.

5. Нім. м./Інформ.

6. Англ. мова

7. Нім. м./Інформ.

1. Фіз. культура

2. Заруб. літ.

3. Історія Укр.

4. Нім. м./Інформ.

5. Алгебра

6. Інформ./Нім.м.

7. Англ. мова

Вівторок

1. Укр. мова

2. Фізика

3. Заруб. літ.

4. Алгебра

5. Нім. мова

6. Фіз. культура 

7. Англ. мова

1. Фіз. культура

2. Укр. мова

3. Алгебра

4. Фізика

5. Заруб. літ.

6. Англ. мова

7. Нім. м./Інформ.

1. Фізика

2. Алгебра

3. Фіз. культура

4. Англ. мова

5. Укр. мова

6. Нім. мова

7. Заруб. літ.

1. Хімія

2. Геометрія

3. Укр. мова

4. Труд. навч.

5. Біологія

6. Фізика

7. Історія

8. Англ. мова

1. Англ. мова

2. Хімія

3. Фізика

4. Укр. мова

5. Труд. навч.

6. Біологія

7. Географія

8. Історія

Середа

1. Англ. мова

2. Історія

3. Укр. літ.

4. Геометрія

5. Хімія.

6. Фіз. культура

7. Мистецтво

1. Хімія

2. Укр. мова

3. Геометрія

4. Фіз. культура

5. Англ. мова

6. Мистецтво

7. Історія

1. Укр. мова

2. Геометрія

3. Англ. мова

4. Хімія

5. Мистецтво

6. Історія

7. Нім. м./Інформ.

1. Осн.зд./Мистец.

2. Заруб. літ.

3. Геометрія

4. Інформ./Нім.м.

5. Укр. літ.

6. Інформ./Нім.м.

7. Англ. мова

1. Геометрія

2. Осн.зд./Мистец.

3. Укр. літ

4. Заруб. літ.

5. Інформ./Нім.м.

6. Англ. мова

7. Інформ./Нім.м.

Четвер

1. Заруб. літ.

2. Фіз. культура

3. Укр. мова

4. Алгебра

5. Біологія

6. Англ. мова

7. Нім. м./Інформ.

1. Фіз. культура

2. Нім. мова

3. Алгебра

4. Укр. літ.

5. Заруб. літ.

6. Біологія

7. Англ. мова

 

 

1. Алгебра

2. Укр. літ.

3. Нім. м./Інформ.

4. Фіз. культура

5. Англ. мова

6. Заруб. літ.

7. Біологія

1. Англ. мова

2. Укр. м./Історія

3. Біологія

4. Нім. мова

5. Алгебра

6. Англ. мова

7. Фіз. культура

1. Нім. мова

2. Фіз. культура

3. Укр. м./Історія

4. Англ. мова

5. Біологія

6. Алгебра

7. Географія

П’ятниця

 

1. Геометрія

2. Осн. здоров.

3. Нім. мова

4. Географія

5. Фізика

6. Історія

7. Англ. мова

1. Географія

2. Нім. м./Інформ.

3. Фізика

4. Геометрія

5. Історія

6. Англ. мова

7. Осн. здоров.

1. Нім. м./Інформ.

2. Англ. мова

3. Осн. здоров.

4. Історія

5. Геометрія

6. Географія

7. Фізика

1. Фіз. культура

2. Хімія

3. Географія

4. Укр. мова

5. Геометрія

6. Фізика

7. Укр. літ.

1. Фізика

2. Фіз. культура

3. Хімія

4. Геометрія

5. Укр. мова

6. Укр. літ.

7. Англ. мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-А

9-Б

9-В

10-А

10-Б

11-А

11-Б

Понеділок

1. Алгебра

2. Вс. історія

3. Нім. мова

4. Фізика

5. Англ. мова

6. Правознавство

7. Фіз. культура

8. Зар. літ.

1. Нім. мова

2. Алгебра

3. Заруб. літ.

4. Правознавство

5. Фізика

6. Вс. історія

7. Англ. мова

8. Фіз. культура

1. Заруб. літ.

2. Нім. мова

3. Фізика

4. Алгебра

5. Вс. історія

6. Фіз. культура

7. Правознавство

8. Англ. мова

1. Географія

2. Англ. мова

3. Захист Вітчизни

4. Укр. мова

5. Укр. літ.

6. Англ. літ.

7. Фізика

1. Англ. мова

2. Укр. мова

3. Укр. літ.

4. Захист Вітчиз

5. Англ. літ.

6. Фізика

7. Географія

1. Країнознавство

2. Країнознавство

3. Математика

4. Заруб. літ.

5. Заруб. літ.

6. Хімія

7. Фіз. культура

1. Хімія

2. Математика

3. Країнознавство

4. Країнознавство

5. Фіз. культура

6. Заруб. літ.

7. Заруб. літ.

Вівторок

1. Укр. мова

2. Нім. мова

3. Біологія

4. Історія/Осн. здор.

5. Геометрія

6. Англ. мова

7. Труд. навч.

1. Біологія

2. Труд. навч.

3. Укр. мова

4. Геометрія

5. Англ. мова

6. Нім. мова

7. Історія/Осн. здор.

1. Нім. мова

2. Геометрія

3. Труд. навч.

4. Укр. мова

5. Історія/Осн. здор.

6. Біологія

7. Англ. мова

1. Країнознавство

2. Країнознавство

3. Алгебра

4. Нім.м./Інформ.

5. Інформ./Нім.м.

6. Гром. освіта

7. Біологія

1. Алгебра

2. Біологія

3. Країнознавство

4. Країнознавство

5. Гром. освіта

6. Нім. м./Інформ.

7. Інформ./Нім.м.

1. Вс. історія

2. Іст.Ук./Люд.і св.

3. Нім. мова

4. Нім. мова

5. Англ. мова

6. Укр. літ.

7. Укр. літ.

1. Історія Укр.

2. Вс. історія

3. Нім. мова

4. Нім. мова

5. Укр. мова

6. Укр. мова

7. Англ. мова

Середа

1. Географія/Мистец.

2. Фізика

3. Інформатика

4. Алгебра

5. Англ. мова

6. Фіз. культура

7. Укр. літ.

1. Інформатика

2. Географія/Мистец.

3. Укр. літ.

4. Фіз. культура

5. Алгебра

6. Англ. мова

7. Фізика

1. Алгебра

2. Інформатика

3. Географія/Мистец.

4. Англ. мова

5. Фізика

6. Укр. літ.

7. Фіз. культура

1. Англ. мова

2. Англ. мова

3. Мистецтво

4. Укр. мова

5. Фіз. культура

6. Хімія

7. Укр. літ.

1. Фіз. культура

2. Укр. мова

3. Англ. мова

4. Англ. мова

5. Мистецтво

6. Укр. літ.

7. Хімія

1. Англ. літ.

2. Математика

3. Математика

4. Астрон./Мистец

5. Англ. мова

6. Економіка

7.Технології

1. Технології

2. Англ. літ.

3. Астроном./Мистец

4. Економіка

5. Математика

6. Математика

7. Англ. мова

Четвер

1. Укр. мова

2. Геометрія

3. Фіз. культура

4. Хімія

5. Англ. мова

6. Географія

7. Заруб. літ.

1. Фіз. культура

2. Заруб. літ.

3. Географія

4. Геометрія

5. Укр. мова

6. Хімія

7. Англ. мова

1. Геометрія

2. Англ. мова

3. Укр. мова

4. Заруб. літ.

5. Географія

6. Фіз. культура

7. Хімія

1. Амер.л./Зах. Вітч.

2. Англ. мова

3. Нім. мова

4. Нім. м./Інформ.

5. Інформ./Нім.м.

6. Історія

7. Історія

8. Фіз. культура

1. Англ. мова

2. Амер.л./Зах. Віт.

3. Історія

4. Історія

5. Фіз. культура

6. Нім.м./Інформ.

7. Інформ./Нім.м.

8. Нім. мова

1. Еколог./Біолог

2. Англ. мова

3. Фізика

4. Фізика

5. Вс. історія

6. Нім. мова

7. Захист Вітчизн

1. Фізика

2. Фізика

3. Еколог./Біолог

4. Вс. історія

5. Захист Вітчизн

6. Нім. мова

7. Англ. мова

П’ятниця

 

1. Біологія

2. Укр. літ.

3. Нім. мова

4. Англ. мова

5. Інформатика

6. Хімія

7. Історія

1. Історія

2. Нім. мова

3. Біологія

4. Інформатика

5. Укр. літ.

6. Англ. мова

7. Хімія

1. Нім.мова

2. Історія

3. Інформатика

4. Хімія

5. Англ. мова

6. Біологія

7. Укр. літ.

1. Заруб. літ.

2. Англ. мова

3. Гром. освіта

4. Геометрія

5. Геометрія

6. Мистецтво

7. Фіз. культура

1. Англ. мова

2. Геометрія

3. Геометрія

4. Мистецтво

5. Заруб. літ.

6. Фіз. культура

7. Гром. освіта

1. Укр. мова

2. Укр. мова

3. Фіз. культура

4. Біологія

5. Англ. мова

6. Англ. мова

7. Інформатика

1. Фіз. культура

2. Укр. літ.

3. Укр. літ.

4. Англ. мова

5. Біологія

6. Інформатика

7. Англ. мова

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.