Розклад уроків

РОЗКЛАД УРОКІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
1-А
1-Б
1-В
2-А
2-Б
2-В
1. Англійська мова
2. Математика
3. Фіз. культура
4. Укр. мова (читання)
5. Укр.мова (письмо)
1. Укр. мова (читання)
2. Англійська мова
3. Математика
4. Укр.мова (письмо)
5. Фіз. культура
1. Укр. мова (читання)
2. Математика
3. Англійська мова
4. Фіз. культура
5. Укр.мова (письмо)
1. Українська мова
2. Математика
3. Заруб. література
4. Природознавство
5. Труд. навчання
1. Українська мова
2. Математика
3. Природознавство
4. Заруб. література
5. Труд. навчання
1. Українська мова
2. Математика
3. Природознавство
4. Труд. навчання
5. Заруб. література
1. Англійська мова
2. Укр. мова (читання)
3. Математика
4. Хореографія
5. Укр.мова (письмо)
1. Математика
2. Англійська мова
3. Хореографія
4. Укр. мова (читання) 5. Укр.мова (письмо)
1. Укр. мова (читання)
2. Хореографія
3. Математика
4. Англійська мова
5. Укр.мова (письмо)
1. Англійська мова
2. Інформатика
3. Математика
4. Літератур. читання
5. Фіз. культура
1. Фіз. культура
2. Математика
3. Інформатика
4. Англійська мова
5. Літератур. читання
1. Інформатика
2. Математика
3. Англійська мова
4. Фіз. культура
5. Літератур. читання
1. Укр. мова (читання)
2. Укр.мова (письмо)
3. Математика
4. Природознавство
5. Труд. навчання
1. Укр. мова (читання)
2. Укр.мова (письмо)
3. Математика
4. Природознавство
5. Труд. навчання
1. Укр. мова (читання)
2. Укр.мова (письмо)
3. Математика
4. Природознавство
5. Труд. навчання
1. Українська мова
2. Математика
3. Англійська мова
4. Літератур. читання
5. Основи здоров’я
1. Українська мова
2. Англійська мова
3. Математика
4. Літератур. читання
5. Основи здоров’я
1. Англійська мова 
2. Математика 
3. Українська мова
4. Літератур. читання
5. Індивід. заняття
1. Природознавство
2. Основи здоров’я
3. Фіз. культура
4. Мистецтво
1. Мистецтво
2. Англійська мова
3. Основи здоров’я
4. Фіз. культура
1. Фіз. культура
2. Основи здоров’я
3. Англійська мова
4. Мистецтво
1. Літератур. читання
2. Українська мова
3. Хореографія
4. Природознавство
5. Мистецтво
1. Літератур. читання
2. Українська мова
3. Природознавство
4. Хореографія
5. Мистецтво
1. Літератур. читання
2. Українська мова
3. Природознавство
4. Мистецтво
5. Хореографія
1. Англійська мова
2. Математика
3. Укр. мова (читання)
4. Укр.мова (письмо)
 
1. Укр. мова (читання)
2. Укр.мова (письмо)
3. Математика
4. Природознавство
 
1. Укр. мова (читання)
2. Укр.мова (письмо)
3. Математика
4. Природознавство
 
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Англійська мова
4. Фіз. культура
5. Індивід. заняття
   
1. Математика
2. Англійська мова
3. Фіз. культура
4. Літератур. читання
5. Індивід. заняття
  
1. Англійська мова
2. Математика
3. Літератур. читання
4. Основи здоров’я
5. Фіз. культура
3-А
3-Б
3-В
4-А
4-Б
4-В
1. Англійська мова
2. Математика
3. Українська мова
4. Літератур. читання
5. Мистецтво
1. Літератур. читання
2. Англійська мова    
3. Математика
4. Природознавство
5. Мистецтво
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Англійська мова
4. Українська мова
5. Природознавство
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Українська  мова
4. Інформатика
5. Англійська мова  
1. Літератур. читання
2. Українська мова   
3. Математика
4. Англійська мова
5. Мистецтво
1. Українська мова
2. Фіз. культура
3. Математика
4. Літератур. читання
5. Природознавство
1. Природознавство
2. Англійська мова    
3. Математика
4. Заруб. література
5. Основи здоров’я
1. Фіз. культура
2. Українська мова 
3. Математика
4. Заруб. література
5. Англійська мова    
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Українська мова
4. Основи здоров’я
5. Заруб. література
6. Англійська мова    
1. Природознавство
2. Математика
3. Літератур. читання
4. Основи здоров’я
5. Труд. навчання 
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Фіз. культура
4. Природознавство
5. Я у світі
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Англійська мова
4. Мистецтво
5. Основи здоров’я
1. Фіз. культура
2. Математика
3. Інформатика
4. Українська мова
5. Літератур. читання
6. Індивід. заняття
1. Інформатика
2. Фіз. культура
3. Математика
4. Українська мова
5. Літератур. читання
6. Індивід. заняття
1. Фіз. культура
2. Інформатика
3. Математика
4. Літератур. читання
5. Труд. навчання 
1.Літератур. читання
2. Математика
3. Українська мова
4. Англійська мова    
5. Фіз. культура
1. Українська мова
2. Математика
3. Англійська мова
4. Інформатика
5. Фіз. культура
1. Українська мова
2. Математика
3. Літератур. читання
4. Фіз. культура
5. Англійська мова
1. Математика
2. Фіз. культура
3. Англійська мова
4. Літератур. читання
5.  Я у світі
1. Фіз. культура
2. Англійська мова
3. Українська мова 
4. Літератур. читання
5. Я у світі
1. Англійська мова
2. Українська мова
3. Природознавство
4. Мистецтво
5. Фіз. культура
1. Я у світі
2. Українська мова
3. Літератур. читання
4. Англійська мова
5. Мистецтво
6. Фіз. культура
1. Літератур. читання
2. Основи  здоров’я
3. Природознавство
4. Труд. навчання 
5. Англійська мова
6. Фіз. культура
1. Літератур. читання
2. Українська мова
3. Я у світі
4. Інформатика
5. Фіз. культура
6. Англійська мова
1. Фіз. культура
2. Українська мова
3. Літератур. читання
4. Природознавство
5. Труд. навчання
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Природознавство
4. Основи здоров’я
5. Труд. навчання
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Я у світі
4. Фіз. культура
5. Індивід. заняття
1. Математика
2. Англійська мова
3. Фіз. культура
4. Природознавство
5. Заруб. література
1. Літератур. читання
2. Українська мова
3. Математика
4. Заруб. література
5. Англійська мова
1. Математика
2. Заруб. література
3. Англійська мова
4. Природознавство
5. Труд. навчання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОЗКЛАД УРОКІВ ДЛЯ П'ЯТИХ І ШОСТИХ КЛАСІВ
5-А
5-Б
5-В
6-А
6-Б
6-В
1. Математика
2. Укр. мова
3. Нім. мова
4. Фіз. культура
5. Англ. мова
6. Природозн.
1. Укр. мова
2. Математика
3. Природозн.
4. Нім. мова
5. Фіз. культура
6. Англ. мова
1. Математика
2. Фіз. культура
3. Укр. мова
4. Англ. мова
5. Природозн.
6. Нім. мова
1. Інформатика
2. Англ. мова
3. Історія
4. Укр. мова
5. Географія
6. Біологія
7. Фіз. культура
1. Біологія
2. Інформатика
3. Фіз. культура
4. Англ. мова
5. Укр. мова
6. Географія
7. Історія
1. Фіз. культура
2. Укр. мова
3. Інформатика
4. Географія
5. Біологія
6. Історія
7. Англ. мова
1. Укр. мова
2. Заруб. літ.
3. Математика
4. Нім. мова
5. Осн. здоров.
6. Фіз. культура
7. Англ. мова
1. Заруб. літ.
2. Фіз. культура
3. Математика
4. Укр. мова
5. Нім. мова
6. Англ. мова
7. Осн. здоров.
1. Укр. мова
2. Математика
3. Англ. мова
4. Осн. здоров.
5. Заруб. літ.
6. Нім. мова
7. Фіз. культура
1. Фіз. культура
2. Заруб. літ.
3. Нім. мова
4. Математика
5. Укр. літ.
6. Англ. мова
1. Математика
2. Нім. мова
3. Укр. мова
4. Заруб. літ.
5. Фіз. культура
6. Мистецтво
1. Нім. мова
2. Математика
3. Фіз. культура
4. Укр. мова
5. Заруб. літ.
6. Англ. мова
7. Заруб. літ.
1. Труд. навч.
2. Труд. навч.
3. Математика
4. Укр. мова
5. Англ. мова
6. Укр. літ.
1. Укр. мова
2. Математика
3. Труд. навч.
4. Труд. навч.
5. Укр. літ.
6. Англ. мова
1. Англ. мова
2. Укр. мова
3. Укр. літ.
4. Математика
5. Труд. навч.
6. Труд. навч.
1. Математика
2. Осн. здоров.
3. Укр. мова
4. Нім. мова
5. Англ. мова
6. Географія
7. Фіз. культура
1. Географія
2. Математика
3. Нім. мова
4. Укр. літ.
5. Фіз. культура
6. Англ. мова
7. Осн. здоров.
1. Математика
2. Нім. мова
3. Англ. мова
4. Англ. мова
5. Укр. літ.
6. Осн. здоров
7. Географія
1. Нім. мова
2. Математика
3. Укр. мова
4. Англ. мова
5. Мистецтво
6. Заруб. літ.
1. Мистецтво
2. Нім. мова/Інформ.
3. Математика
4. Заруб. літ.
5. Англ.мова
6. Укр. мова
1. Укр. мова
2. Математика
3. Нім. мова/Інформ.
4. Мистецтво
5. Заруб. літ.
6. Англ. мова
1. Математика
2. Укр. мова
3. Біологія
4. Заруб. літ.
5. Англ. мова
6. Історія
7. Мистецтво
1. Історія
2. Англ. мова
3. Математика
4. Біологія
5. Укр. мова
6. Англ. мова
7. Заруб. літ.
1. Біологія
2. Історія
3. Укр. мова
4. Математика
5. Мистецтво
6. Заруб. літ.
7. Фіз. культура
1. Інформ./Нім. мова
2. Фіз. культура
3. Історія Укр.
4. Природозн.
5. Англ. мова
6. Укр. літ.
1. Природозн.
2. Інформ./Нім. мова
3. Укр. літ.
4. Історія Укр.
5. Фіз. культура
6. Англ. мова
1. Фіз. культура
2. Укр. літ.
3. Інформ./Нім. мова
4. Англ. мова
5. Історія Укр.
6. Природозн.
1. Укр. мова
2. Математика
3. Укр. літ.
4. Англ. мова
5. Нім. мова
6. Труд. навч.
7. Труд. навч.
1. Математика
2. Укр. мова
3. Труд. навч.
4. Труд. навч.
5. Англ. мова
6. Укр. літ.
7. Нім. мова
1. Труд. навч.
2. Труд. навч.
3. Англ. мова
4. Математ.
5. Укр. мова
6. Нім. мова
7. Укр. літ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РОЗКЛАД УРОКІВ ДЛЯ СЬОМИХ І ВОСЬМИХ КЛАСІВ
7-А
7-Б
7-В
8-А
8-Б
8-В
1. Нім. мова
2. Географія
3. Біологія
4. Алгебра
5. Укр. літ
6. Англ. мова
7. Труд. навч.
1. Біологія
2. Нім. мова
3. Алгебра
4. Фіз. культура
5. Труд. навч.
6. Укр. літ.
7. Географія
1. Географія
2. Біологія
3. Нім. мова
4. Укр. літ.
5. Алгебра
6. Труд. навч.
7. Осн. здоров.
1. Англ. мова
2. Англ. мова
3. Фіз. культура
4. Алгебра
5. Фізика
6. Укр. літ.
7. Нім. м./Інформ.
1. Алгебра
2. Фіз. культура
3. Англ. мова
4. Англ. мова
5. Нім. м./Інформ.
6. Фізика
7. Укр. літ.
1. Фіз. культура
2. Алгебра
3. Укр. літ.
4. Фізика
5. Англ. мова
6. Нім. м./Інформ.
7. Англ. мова
1. Укр. мова
2. Історія
3. Заруб. літ.
4. Фіз. культура  
5. Геометрія
6. Фізика
7. Англ. мова
1. Англ. мова
2. Фізика
3. Укр. мова
4. Історія
5. Фіз. культура
6. Геометрія
7. Заруб. літ.
1. Геометрія
2. Укр. мова
3. Історія
4. Англ. мова
5. Фізика
6. Заруб. літ.
7. Фіз. культура
1. Укр. мова
2. Геометрія
3. Історія
4. Хімія
5. Англ. мова
6. Фіз. культура
7. Інформ./Нім.м.
1. Геометрія
2. Укр. мова
3. Осн. здоров.
4. Фіз. культура
5. Історія
6. Інформатика
7. Хімія
1. Хімія
2. Англ. мова
3. Фіз. культура
4. Геометрія
5. Інформатика
6. Укр. мова
7. Історія
1. Хімія
2. Історія
3. Мистецтво
4. Нім. мова
5. Алгебра
6. Англ. мова
7. Укр. мова
1. Алгебра
2. Хімія
3. Нім. мова
4. Мистецтво
5. Укр. літ.
6. Історія
7. Англ. мова
1. Мистецтво
2. Англ. мова
3. Алгебра
4. Хімія
5. Нім. мова
6. Укр. літ.
7. Історія
1. Заруб. літ.
2. Укр. мова
3. Географія
4. Англ. мова
5. Фізика
6. Нім. мова
7. Історія/Мистец.
8. Біологія
1. Нім. мова
2. Історія/Мистец.
3. Укр. мова
4. Фізика
5. Англ. мова
6. Заруб. літ.
7. Біологія
8. Географія
1. Укр. мова
2. Біологія
3. Заруб. літ.
4. Географія
5. Історія/Мистец.
6. Фізика
7. Нім. мова
8. Англ. мова
1. Англ. мова
2. Заруб. літ.
3. Біологія
4. Фіз. культура
5. Укр. літ.
6. Нім. м./Інформ.
7. Інформ./Нім.м.
1. Фіз. культура
2. Біологія
3. Нім. м./Інформ.
4. Англ. мова
5. Інформ./Нім.м.
6. Укр. літ.
7. Заруб. літ.
1. Нім. м./Інформ.
2. Інформ./Нім.м.
3. Заруб. літ.
4. Укр. літ.
5. Фіз. культура
6. Біологія
7. Англ. мова
1. Алгебра
2. Укр. літ.
3. Англ. мова
4. Хімія
5. Інформ./Нім.м.
6. Труд. навч.
7. Історія
1. Хімія
2. Алгебра
3. Історія
4. Укр. літ.
5. Англ. мова
6. Інформ./Нім.м.
7.  Труд. навч.
1. Укр. літ.
2. Історія
3. Алгебра
4. Труд. навч.
5. Хімія
6. Англ. мова
7. Інформ./Нім.м.
1. Геометрія
2. Хімія / Укр.м.
3. Осн. здоров.
4. Англ. мова
5. Географія
6. Фізика
7. Фіз. культура
1. Англ. мова
2. Англ. мова
3. Хімія / Укр.м.
4. Геометрія
5. Осн. здоров.
6. Географія
7. Фізика
1. Хімія / Укр.м.
2. Фіз. культура
3. Геометрія
4. Географія
5. Фізика
6. Англ. мова
7. Англ. мова
1. Географія
2. Осн. здоров.
3. Геометрія
4. Нім. м./Інформ.
5. Фіз. культура
6. Заруб. літ.
7. Біологія
1. Фіз. культура
2. Біологія
3. Заруб. літ.
4. Геометрія
5. Англ. мова
6. Нім. м./Інформ.
7. Географія
1. Геометрія
2. Географія
3. Фіз. культура
4. Заруб. літ.
5. Нім. м./Інформ.
6. Біологія
7. Осн. здоров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД УРОКІВ ДЛЯ ДЕВ'ЯТИХ, ДЕСЯТИХ та ОДИНАДЦЯТОГО КЛАСІВ

9-А
9-Б
9-В
10-А
10-Б
11-А
1. Фізика
2. Англ. мова
3. Алгебра
4. Укр. літ.
5. Нім.мова/Інформ.
6. Хімія
7. Фіз. культура
1. Укр літ.
2. Алгебра
3. Фізика
4. Фіз. культура
5. Хімія
6. Нім. мова/Інформ.
7. Англ. мова
1. Алгебра
2. Фізика
3. Англ. мова
4. Укр літ.
5. Хімія
6. Фіз. культура
7. Нім. мова/Інформ.
1. Англ. мова
2. Нім. мова
3. Технології
4. Біологія
5. Укр. мова
6. Укр. літ.
7. Заруб. літ.
1. Технології
2. Англ. мова
3. Укр. мова
4. Нім. мова
5. Укр. літ.
6. Заруб. літ.
7. Біологія
1. Захист Вітчизни
2. Технології
3. Країнознавство
4. Заруб. літ.
5. Заруб. літ.
6. Англ. мова
7. Фізика
1. Біологія
2. Англ. мова
3. Геометрія
4. Інформ./Нім.мова
5. Заруб. літ.
6. Історія
7. Труд. навч.
8. Географія
1. Геометрія
2. Географія
3. Біологія
4. Історія
5. Інформ./Нім. мова
6. Труд. навч.
7. Заруб. літ.
8. Англ. мова
1. Англ. мова
2. Геометрія
3. Заруб. літ.
4. Біологія
5. Труд. навч.
6. Інформ./Нім. мова
7. Географія
8. Історія
1. Країнознавство
2. Історія
3. Фізика
4. Нім. мова
5. Географія
6. Захист Вітчизни
7. Англ. мова
1. Німецька мова
2. Захист Вітчизни
3. Географія
4. Фізика
5. Історія
6. Англ. мова
7. Країнознавство
1. Вс. історія
2. Англ. мова
3. Хімія
4. Математика
5. Укр. мова
6. Укр. літ.
7. Біологія
1. Укр. мова
2. Англ. мова
3. Правознавство
4. Мист./Історія Укр.
5. Нім.мова/Інформ.
6. Хімія
7. Фізика
1. Фізика
2. Укр. мова
3. Мист./Історія Укр.
4. Англ. мова
5. Правознавство
6. Нім.мова/Інформ.
7. Хімія
1. Мист./Історія Укр.
2. Фізика
3. Англ. мова
4. Правознавство
5. Хімія
6. Укр. мова
7. Нім. мова/Інформ.
1. Математика
2. Математика
3. Фіз. культура
4. Заруб. літ.
5. Біологія/Худ.культ.
6. Англ. мова
7. Заруб. літ.
1. Фіз. культура
2. Заруб. літ.
3. Заруб. літ.
4. Математика
5. Математика
6. Біологія/Худ.культ.
7. Англ. мова
1. Англ. мова
2. Країнозн/Худ.культ
3. Астроном/Зах. Вітч.
4. Фіз. культура
5. Інформ./Нім. мова
6. Нім.мова/Інформ.
7. Заруб. літ.
1. Нім. мова
2. Англ. мова
3. Геометрія
4. Укр. мова
5. Укр. літ.
6. Географія/Осн.зд.
7. Фіз. культура
1. Геометрія
2. Фіз. культура
3. Англ. мова
4. Нім. мова
5. Географія/Осн. зд.
6. Укр. мова
7. Укр. літ.
1. Англ. мова
2. Геометрія
3. Нім. мова
4. Укр. мова
5. Укр. літ.
6. Фіз. культура
7. Географія/Осн. зд.
1. Укр. мова
2. Фіз. культура
3. Географ./Зах. Вітч.
4. Країнознавство
5. Фізика
6. Історія
7. Англ. мова
1. Географ./Зах. Вітч.
2. Англ. мова
3. Історія
4. Хімія
5. Укр. мова
6. Фізика
7. Країнознавство
1. Англ. мова
2. Укр. мова
3. Фіз. культура
4. Математика
5. Математика
6. Біологія
7. Нім. мова
1. Алгебра
2. Англ. мова
3. Заруб. літ.
4. Біологія
5. Інформ./Нім.мова
6. Історія
7. Фіз. культура
1. Англ. мова
2. Історія
3. Алгебра
4. Заруб. літ.
5. Біологія
6. Фіз. культура
7. Інформ./Нім.мова
1. Історія
2. Алгебра
3. Біологія
4. Фіз. культура
5. Заруб. літ.
6. Інформ./Нім.мова
7. Англ. мова
1. Англ. м./Інфор.
2. Інфор./Англ. м.
3. Нім. мова
4. Укр. літ.
5. Математика
6. Правознавство
7. Хімія
1. Правознавство
2. Математика
3. Англ. м./Інфор.
4. Інфор./Англ. м.
5. Укр. літ.
6. Фіз. культура
7. Нім. мова
1. Укр. літ.
2. Фізика
3. Економіка
4. Нім. мова
5. Історія Укр.
6. Англ. мова
7. Історія Укр./Люд. світ

 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.