Розклад дзвінків і уроків

 
РОЗКЛАД УРОКІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
1-А
1-Б
1-В
2-А
2-Б
2-В
1. Фіз. культура
2. Англійська мова
3 Я пізнаю світ
4. Математика
5. Укр.мова (письмо)
1.  Я пізнаю світ
2. Математика
3. Англійська мова
4. Укр. мова (письмо)
5. Фіз. культура
1.  Я пізнаю світ
2. Математика
3 Фіз. культура
4. Англійська мова
5. Укр. мова (письмо)
1. Інформатика
2. Математика
3. Я пізнаю світ
4. Я пізнаю світ
5. Укр. мова
1 .Я пізнаю світ
2. Мистецтво
3. Я пізнаю світ
4. Укр. мова
5. Інформатика
1. Я пізнаю світ
2. Математика
3. Інформатика
4. Укр. мова
5. Я пізнаю світ
1. Я пізнаю світ
2. Я пізнаю світ
3. Укр.мова (письмо)
4.Укр. мова (читання)
5.Мистецтво
1. Я пізнаю світ
2. Я пізнаю світ
3. Укр. мова (письмо)
4. Укр. мова (читання)
5. Мистецтво
1. Я пізнаю світ
2 Я пізнаю світ
3. Укр.мова (письмо) 4. Укр. мова (читання)
5.Мистецтво
1 Я пізнаю світ
2. Я пізнаю світ
3. Укр. мова (читання)
4 .Мистецтво
5.Англійська мова
1 Фіз. культура
2. Англійська мова
3. Математика
4. Я пізнаю світ
5. Я пізнаю світ
1. Англійська мова
2. Укр. мова (читання)
3. Я пізнаю світ
4. Я пізнаю світ
5. Мистецтво
1. Я пізнаю світ
2. Математика
3. Укр.мова (письмо)
4. Англійська мова
5.Укр. мова (читання)
 
1. Я пізнаю світ
2.  Англійська мова
3. Математика
4.Укр. мова (письмо)
5.Укр. мова (читання)
1. Я пізнаю світ
2. Математика
3. Англійська мова
4. Укр. мова (читання)
5. Укр.мова (письмо)
 
1. Англійська мова
2. Фіз. культура
3. Математика
4. Укр.мова
5. Я пізнаю світ
1. Математика
2. Англійська мова
3. Я пізнаю світ
4. Я пізнаю світ
5. Укр. мова (читання)
1. Я пізнаю світ
2. Математика
3. Англійська мова
4. Фіз. культура
5. Укр. мова
1. Я пізнаю світ
2. Я пізнаю світ
3. Фіз. культура
4. Укр. мова (читання)
1 Фіз. культура
2. Я пізнаю світ
3. Я пізнаю світ
4. Укр. мова (читання)
1 .Я пізнаю світ
2.  Фіз. культура
3. Я пізнаю світ
4. Укр. мова (читання)
1. Я пізнаю світ
2. Я пізнаю світ
3. Англійська мова
4 Укр. мова
5. Укр. мова (читання)
1. Я пізнаю світ
2. Українська мова
3. Укр. мова (читання)
4. Англійська мова
5. Фіз. культура
1 Я пізнаю світ
2 Я пізнаю світ
3 Українська мова
4. Укр. мова (читання)
5. Англійська мова
1. Я пізнаю світ
2. Я пізнаю світ
3. Математика
4. Англійська мова
1.  Я пізнаю світ
2. Математика
3. Англійська мова
4.  Я пізнаю світ
1.  Я пізнаю світ
2. Англійська мова
3. Математика
4. Я пізнаю світ
1 Я пізнаю світ
2. Я пізнаю світ
3. Математика
4. Фіз. культура
5 .Укр. мова (читання)
1. Я пізнаю світ
2. Я пізнаю світ
3. Математика
4. Укр. мова
5. Укр. мова (читання)
1. Фіз. культура
2. Математика
3. Я пізнаю світ
4. Я пізнаю світ
5. Укр. мова (читання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-А
3-Б
3-В
4-А
4-Б
4-В
1. Українська мова
2. Математика
3. Труд. навчання
4. Фіз. культура
5. Заруб. література
1. Українська мова
2. Математика
3. Фіз. культура
4. Заруб. література
5. Труд. навчання
1. Англійська мова
2. Математика
3. Заруб. література
4. Фіз. культура
5. Труд. навчання
1. Природознавство
2. Англійська мова
3 Математика
4 . Українська мова  
5.  Фіз. культура
6.  Мистецтво
1. Математика
2. Фіз. культура
3  Англійська мова
4. Українська мова
5. Природознавство
1. Українська мова
2. Фіз. культура
3. Математика
4. Англійська мова
5. Природознавство
1. Англійська мова
2. Математика
3. Природознавство
4. Фіз. культура
5. Літератур. читання
1. Математика
2. Англійська мова
3 Фіз. культура
4. Природознавство
5. Літератур. читання
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Англійська мова
4. Українська мова
5. Природознавство
1. Літератур. читання
2 . Математика
3. Українська мова
4. Англійська мова
5. Я у світі
1.  Літератур. читання
2. Математика
3. Українська мова
4.  Я у світі
5.  Мистецтво
6.  Англійська мова
1. Українська  мова
2. Математика
3. Основи здоров’я
4. Літератур. читання
5. Фіз. культура
1. Українська мова
2. Математика
3. Фіз. культура
4. Інформатика
5. Літератур. читання
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Українська мова
4. Я у світі
5. Інформатика
1 . Інформатика
2. Фіз. культура
3. Математика
4. Українська мова
5. Літератур. читання
1. Літератур. читання
2 Математика
3. Природознавство
4. Англійська мова
5. Основи здоров’я
 
1. Літератур. читання
2. Математика
3. Природознавство
4. Основи здоров’я
5. Англійська мова
1. Українська  мова
2. Я у світі
3. Математика
4. Літератур. читання
5. Природознавство
6. Англійська мова
1. Літератур. читання
2. Природознавство
3. Англійська мова
4. Мистецтво
5. Основи здоров’я
6. Індивід. заняття
 
1. Англійська мова
2. Літератур. читання 3. Природознавство
4.  Основи здоров’я
5. Мистецтво
6. Індивід. заняття
1. Фіз. культура
2. Англійська мова
3. Літератур. читання
4. Природознавство
5. Мистецтво
6. Індивід. заняття
 
1. Заруб. література
2  Фіз. культура
3.  Укр. мова
4. Літератур. читання
5.Труд. навчання
 
1.   Фіз. культура
2.   Українська мова
3.  Заруб. література
4   Літератур. читання
5.  Труд. навчання
 
1.  Англійська мова
2 . Заруб. література
3.  Фіз. культура
4.  Літератур. читання 5.   Мистецтво
 
1. Англійська мова
2. Математика
3. Українська мова
4. Літератур. читання
5. Я у світі
1.  Математика
2.  Фіз. культура
3. Літератур. читання 4. Українська мова
5. Англійська мова
1. Літератур. читання
2. Українська мова
3. Математика
4. Я у світі
5. Основи здоров’я
1. Англійська мова 2.Математика
3 Інформатика
4. Фіз. культура
5. Літератур. читання
1. Інформатика
2. Англійська мова
3. Фіз. культура
4. Математика
5. Літератур. читання
1.  Математика
2.  Інформатика
3.  Англійська мова
4.  Літератур. читання
5. Труд. навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СЕРЕДНЬОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

5-А
5-Б
5-В
6-А
6-Б
6-В
1.  Нім. мова
2.  Англ. мова
3.  Математика
4.  Природозн.
5.  Укр. літ.
6.  Фіз. культура
1. Укр. літ.
2. Фіз. культура
3. Англ. мова
4. Математика
5. Природозн.
6. Нім. мова/Інформ.
7. Інформ./Нім. мова
1. Англ. мова
2. Математика
3. Нім. мова
4. Укр. літ.
5. Фіз. культура
6. Природозн.
1. Математика
2. Укр. мова
3. Біологія
4. Укр. літ.
5. Мистецтво
6 Англ. мова.
1. Математика
2. Мистецтво
3. Укр. мова
4. Англ. мова
5. Укр. літ.
6. Біологія
1. Біологія
2. Математика
3. Укр. мова
4. Мистецтво 
5. Англ. мова 
6. Укр. літ.
1. Заруб. літ.
2. Укр. мова
3. Мистецтво
4. Осн. здоров.
5. Історія
6. Англ. мова
1. Укр. мова
2. Математика
3. Англ. мова
4. Нім. мова
5. Заруб. літ.
6. Історія
1. Математика
2. Історія
3. Нім. мова/Інформ.
4. Укр. мова
5. Осн. здоров.
6. Заруб. літ.
7. Англ. мова
1. Англ. мова
2. Математика
3. Фіз. культура
4. Нім. мова/Інформ.
5. Укр. мова
6. Осн. здоров.
7. Заруб. літ.
1. Осн. здоров.
2. Фіз. культура
3. Нім. мова/Інформ.
4. Заруб. літ.
5. Математика
6. Укр. мова
7. Англ. мова 
1. Математика
2. Укр. мова
3. Заруб. літ.
4. Англ. мова
5. Нім. мова/Інформ.
6. Фіз. культура
7. Осн. здоров.
1. Математика
2. Укр. мова
3. Укр. літ.
4. Фіз. культура
5. Нім. мова
6. Англ. мова
1. Нім. мова
2. Математика
3. Укр. мова
4. Укр. літ.
5. Англ. мова
6. Фіз. культура
1. Укр. мова
2. Нім. мова
3. Математика
4. Англ. мова
5. Фіз. культура
6. Укр. літ.
1. Географія
2. Укр. мова
3. Нім. мова
4. Історія Укр.
5. Біологія
6. Фіз. культура
7. Англ. мова
1. Англ. мова
2. Укр. мова
3. Фіз. культура
4. Географія
5. Історія
6. Нім. мова
7. Біологія
1. Фіз. культура
2. Географія
3. Англ. мова
4. Нім. мова
5. Укр. мова
6. Біологія
7. Історія
1. Англ.мова
2. Укр. мова
3. Математика
4. Природозн.
5. Заруб. літ.
6. Фіз.культура
1. Математика
2. Англ. мова
3. Укр. мова
4. Фіз.культура
5. Природозн.
6. Заруб. літ.
1. Природозн.
2. Математика
3. Інформ./Нім. мова
4. Укр. мова
5. Фіз.культура
6. Англ. мова
7. Заруб. літ.
1. Математика
2. Укр. мова
3. Укр. літ.
4. Англ. мова
5. Інформ./Нім. мова
6. Труд. навч.
7. Труд. навч.
1. Труд. навч.
2. Труд. навч.
3. Математика
4. Нім.мова/ Інформ.
5. Англ. мова
6. Укр. літ.
7. Укр. мова
1. Укр. мова
2. Математика
3. Труд. навч.
4. Труд. навч.
5. Укр. літ.
6. Англ. мова
7. Інформ./Нім. мова
1. Укр. мова
2. Англ. мова
3. Математика
4. Інформ./Нім. мова
5. Нім. мова/Інформ.
6. Труд. навч.
7. Труд. навч
1. Англ. мова
2. Укр. мова
3. Труд. навч.
4. Труд. навч.
5. Мистецтво
6. Осн. здоров.
1. Труд. навч.
2. Труд. навч.
3. Укр. мова
4. Мистецтво
5. Англ. мова
1. Нім. мова 
2. Фіз.культура
3. Математика
4. Історія Укр.
5. Англ. мова
6. Географія
7. Заруб. літ.
1. Історія
2. Інформ./Нім. мова
3. Математика
4. Заруб. літ.
5. Географія
6. Англ. мова
7. Фіз.культура
1. Математика
2. Історія
3. Нім. мова
4. Англ. мова
5. Заруб. літ.
6. Фіз.культура
7. Географія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-А
7-Б
7-В
8-А
8-Б
1. Географія
2. Заруб. літ.
3. Укр.м./Хімія
4. Біологія
5. Англ. мова
6. Нім. мова
7. Труд. навч.
1. Укр.м./Хімія
2. Географія
3. Заруб. літ.
4. Труд. навч.
5. Біологія
6. Англ. мова
7. Нім. мова
1. Нім. мова
2. Укр. мова/Хімія
3. Географія
4. Заруб. літ.
5. Труд. навч.
6. Біологія
7. Англ. мова
1. Алгебра
2. Історія
3. Заруб. літ.
4. Інформатика
5. Англ. мова
6. Укр. літ.
7. Фіз. культура
1. Історія
2. Інформатика
3. Фіз. культура
4. Англ. мова
5. Алгебра
6. Заруб. літ.
7. Укр. літ.
1. Укр. літ.
2. Алгебра
3. Фізика
4. Історія
5. Англ. мова
6. Нім. м./Інформ.
7. Інформ./Нім. м.
1. Фізика
2. Історія
3. Алгебра
4. Укр. мова
5. Укр. літ.
6. Фіз. культура
7. Англ. мова
1. Історія
2. Фіз. культура
3. Укр. мова
4. Алгебра
5. Фізика
6. Англ. мова
7. Укр. літ.
1. Нім. мова
2. Укр. мова
3. Фіз. культура
4. Фізика
5. Хімія
6. Географія
7. Історія
8. Англ. мова
1. Фіз. культура
2. Фізика
3. Нім. мова
4. Англ. мова
5. Укр. мова
6. Хімія
7. Географія
8. Історія
1. Геометрія
2. Укр. мова
3. Фіз. культура
4. Хімія
5. Мистецтво
6. Історія
7. Англ. мова
1. Геометрія
2. Мистецтво
3. Хімія
4. Історія
5. Англ. мова
6. Нім. м./Інформ.
7. Інформ./Нім.м.
1. Осн. здоров.
2. Біологія
3. Геометрія
4. Мистецтво
5. Хімія
6. Англ. мова 
7. Історія
1. Нім. мова
2. Геометрія
3. Інформатика
4. Труд. навчання
5. Алгебра
6. Історія/Мистец.
7. Англ. мова
1. Історія/Мистец.
2. Інформатика
3. Англ. мова
4. Геометрія
5. Інформатика
6. Алгебра
7. Труд. навчання
1. Нім. мова
2. Алгебра
3. Фіз. культура
4. Англ. мова
5. Укр. мова
6. Заруб. літ.
7. Укр. літ.
1. Фіз. культура
2. Нім. мова
3. Укр. мова
4. Алгебра
5. Заруб. літ.
6. Укр. літ.
7. Англ. мова
1. Алгебра
2. Фіз. культура
3. Нім. мова
4. Укр. мова
5. Укр. літ.
6. Англ. мова
7. Заруб. літ.
1. Укр. літ.
2. Заруб. літ.
3. Фізика
4. Укр. м./Осн. зд.
5. Біологія
6. Географія
7. Англ. мова
1. Заруб. літ.
2. Укр. літ.
3. Укр. м./Осн. зд.
4. Географія
5. Англ. мова
6. Біологія
7. Фізика
1. Геометрія
2. Географія
3. Фізика
4. Осн. здоров.
5. Біологія
6. Англ. мова
7. Фіз. культура
1. Геометрія
2. Біологія
3. Географія
4. Англ. мова
5. Осн. здоров.
6. Фіз. культура
7. Фізика
1. Фіз. культура
2. Геометрія
3. Англ. мова
4. Географія
5. Фізика
6. Нім. м./Інформ.
7. Інформ./Нім.м.
1. Укр. мова
2. Хімія
3. Фіз. культура
4. Геометрія
5. Нім. мова
6. Англ. мова
7. Біологія
1. Нім. мова
2. Фіз. культура
3. Геометрія
4. Укр. мова
5. Хімія
6. Біологія
7. Англ. мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-А
9-Б
10-А
10-Б
11-А
11-Б
1. Зар. літ.
2. Фізика
3. Алгебра
4. Історія
5. Історія
6. Фіз. культура
7. Англ. мова
1. Фізика
2. Алгебра
3. Англ. мова
4. Фіз. культура
5. Заруб. літ.
6. Історія
7. Історія
1. Англ. мова
2. Алгебра
3. Захист Вітчизни
4. Амер.л./Географ.
5. Нім. мова
6. Історія
7. Історія
1. Історія
2. Історія
3. Алгебра
4. Нім. мова
5. Англ. мова
6. Укр. мова
7. Захист Вітчизни
1. Англ. мова
2. Англ. мова
3. Укр. мова
4. Укр. літ.
5. Фізика
6. Нім. м./Інформ.
7. Інформ./Нім.м.
1. Укр. мова
2. Укр. літ.
3. Англ. мова
4. Англ. мова
5. Захіст. Вітчизни
6. Фізика
7. Фіз. культура
1. Біологія
2. Географія
3. Укр. мова
4. Нім.м./Інформ.
5. Англ. мова
6. Труд. навч.
7. Нім.м./Інформ.
1. Англ. мова
2. Біологія
3. Географія
4. Укр. мова
5. Нім.м./Інформ.
6. Нім.м./Інформ
7. Труд. навчання
1. Біологія
2. Англ. мова
3. Гром. освіта
4. Країнознавство
5. Фіз. культура
6. Укр. мова
7. Укр. літ.
1. Інформатика
2. Інформатика
3. Англ. мова
4. Фіз. культура
5. Біологія
6. Гром. освіта
7. Країнознавство
1. Фіз. культура
2. Англ. літ-ра
3. Геометрія
4. Геометрія
5. Амер. літ-ра
6. Біологія
7. Історія
1. Геометрія
2. Геометрія
3. Англ. літ.
4. Біологія
5. Історія
6. Амер. літ-ра
7. Фіз. культура
1. Фізика
2. Геометрія
3. Історія/Мистецт.
4. Фіз. культура
5. Укр. літ.
6. Англ. мова
7. Хімія
8. Заруб. літ.
1. Хімія
2. Фіз. культура
3. Фізика
4. Геометрія
5. Заруб. літ.
6. Історія/Мистецт.
7. Укр. літ.
8. Англ. мова
1. Англ. літ-ра
2. Англ. мова
3. Нім. мова
4. Заруб. літ.
5. Фізика/Зах. Вітч.
6. Укр. мова
7. Фіз. культура
1. Англ. мова
2. Англ. літ-ра
3. Амер.л./Географ.
4. Нім. мова
5. Фіз. культура
6. Фізика/Зах. Вітч.
7. Заруб. літ.
1. Заруб. літ.
2. Англ. мова
3. Хімія
4. Укр. мова
5. Мистецтво
6. Країнознавство
7. Захист Вітчизни
8. Фіз. культура
1. Укр. мова
2. Заруб. літ.
3. Англ. мова
4. Хімія
5. Країнознавство
6. Нім. м./Інформат.
7. Інформат./Нім. м.
8. Мистецтво
1. Біологія
2. Географія/Осн. зд
3. Правознавство
4. Англ. мова
5. Алгебра
6. Нім. м./Інформ.
7. Інформ./Нім.м.
1. Англ. мова
2. Алгебра
3. Біологія
4. Нім. м./Інформ.
5. Нім. м./Інформ.
6. Правознавство
7. Географія/Осн. зд
1. Інформатика
2. Інформатика
3. Історія
4. Геометрія
5. Геометрія
6. Англ. мова
7. Мистецтво
1. Укр. мова
2. Геометрія
3. Геометрія
4. Мистецтво
5. Укр. літ.
6. Історія
7. Англ. мова
1. Нім. мова
2. Англ. мова
3. Амер. літ-ра
4. Укр.м./Зах. Вітч.
5. Країнознавство
6. Фізика
7. Укр. літ.
1. Англ. мова
2. Нім. мова
3. Укр. м./ Зах. Вітч.
4. Країнознавство
5. Фізика
6. Укр. літ.
7. Амер. літ-ра
1. Хімія
2. Нім. мова
3. Англ. мова
4. Геометрія
5. Укр. мова
6. Укр. літ
7. Фіз. культура
1. Фіз. культура
2. Укр. мова
3. Нім. мова
4. Англ. мова
5. Геометрія
6. Хімія
7. Укр. літ.
1.Фіізика
2. Країнознавство
3. Укр. літ.
4. Хімія
5. Гром. освіта
6. Нім. мова
7. Англ. мова
8. Фіз. культура
1. Країнознавство
2. Гром. освіта
3. Укр. мова
4. Фізика
5. Фіз. культура
6. Англ. мова
7. Хімія
8. Нім. мова
1. Алгебра
2. Англ. мова
3. Фіз. культура
4. Нім. м./Інформ.
5. Інформ./Нім.м.
6. Історія
7. Історія
1. Історія
2. Алгебра
3. Історія
4. Фіз. культура
5. Англ. мова
6. Нім. м./Інформ.
7. Інформ./Нім.м.

 

 

 

 

 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.