Правила прийому до закладу

Для зарахування дитини до 1 класу гімназії необхідно надати заяву про зарахування.

До такої заяви обовязково має бути додано:

  1. Копія свідоцтва про народження дитини (під час подяння копії предявляється оригінал відповідного документу).
  2. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о.

Інформацію про закріплену за гімназією території обслуговування ви знайдете у розділі "Інформаційна відкритість", вкладка "Теріторіальне обслуговування" або натисніть на це посилання: http://www.g6.ks.ua/page/terytorialne-obslugovuvannya

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник начальника                                          Директор  

управління освіти                                                                Херсонської гімназії № 6

Херсонської міської ради                                                   Херсонської міської ради

_________ В.М. Жмурченко                                                 _________ С.С. Корж

 

ПРАВИЛА

конкурсного приймання  учнів до  

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради

 

СХВАЛЕНО

                         на спільному засіданні

                         педагогічної ради та ради гімназії

                         № 1  від 02.09.2013

 

1. Загальні положення

1.1. Правила конкурсного прийому розроблені згідно Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389 (далі – Інструкція), на підставі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2010 року № 778.

1.2. Приймання дітей  до загальноосвітніх класів більш ранніх ступенів навчання (1-4 класів) відбувається без конкурсу з урахуванням потреб населення.

1.3. Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.4. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.6.  Прийом заяв для участі в конкурсі здійснюється до 31 травня поточного року, за наявністю вільних місць до 15 серпня поточного року.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії, на сайті гімназії, в засобах масової  інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії  вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться в червні поточного року, по закінченню навчальної практики та екскурсій. За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом у третю неділю серпня.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць та за таких самих умов, що й основний.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється приймальна комісія (педагогічна), яка затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії.  До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. До участі в конкурсі на ім’я директора гімназії батьками подаються такі документи:

– особиста заява (для неповнолітніх - заява батьків, або осіб, які їх замінюють);

– табель успішності за попередній клас (крім дітей, які вступають до 1 класу);

– для учнів 9-х класів свідоцтво про базову загальну середню освіту;

Для учнів 1-х класів:

– копія свідоцтва про народження;

– медична картка дитини встановленого зразка.

3. Проведення конкурсу

3.1.  Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1 класу проводиться у терміни,  визначені  навчальним закладом у формі співбесіди  з дитиною в  присутності батьків, або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін у відповідності до профілю гімназії. Такі завдання розробляє педагогічна комісія із залученням практичного психолога та затверджує   директором гімназії.

3.3. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм   дошкільного навчального закладу.

3.4. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

3.5. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до  1 класу гімназії  (що відповідає 5 класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).

   Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної  комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань,  але не більше двох з урахуванням співбесіди.

3.6.  Конкурсні іспити проводяться за програмами попередніх до вступу класів за весь курс навчання: письмові роботи з української мови, англійської мови та математики

3.7. Тексти письмових завдань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними кафедрами вчителів, затверджуються директором гімназії.

3.8. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті та відкриваються в день випробування головою комісії у присутності її членів та конкурсантів.

3.10. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі конкурсантам видається папір із штампом гімназії.

3.11. Обсяг і тривалість письмових робіт, інших видів випробувань учасників конкурсу визначає голова комісії для кожної вікової групи окремо.

3.12. Письмові роботи учасників конкурсного відбору та аркуші із записами, зробленими під час підготовки, зберігаються в гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор.

3.13. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ –ІІІ

етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.14.  Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою та учні, що мають високі бали за попередні роки навчання, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.15.  Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів,  які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.16.  Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки учнів з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

3.17. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.18. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Зарахування до гімназії проводиться за кількістю балів, набраних на письмових роботах.  

4.2. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.3. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), копія ідентифікаційного номера, особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.4. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти.

Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.5. Учні (новоприбулі), які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання в закладі, де вони навчалися до участі у конкурсі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядок зарахування учнів до гімназії покладається на управління освіти міської ради.

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.