Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

Н А К А З

від  28.08.2017                                     №  192

Про організацію виховної роботи  у гімназії на 2017-2018 н р.

На виконання Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї»,  «Про фізичну культуру і спорт»;  відповідно до Конвенції про права дитини, до Національної доктрини розвитку освіти,  до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти,  до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання,  Концепції громадянського виховання,  Програми виховання учнів «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів»,  Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції екологічного виховання, Концепції художньо-естетичного виховання, Концепції державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном, Концепції до призовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прокурсорів, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Типове положення про батьківську раду та батьківський комітет  у загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, Національної програма виховання  дітей та учнівської молоді в Україні, Державного стандарту початкової загальної освіти, базової і повної середньої освіти, Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717, Державної національної програми «Освіта України ХХІ ст.», Закону України «Про дитяче харчування», «Закону України «Про Збройні сили України», Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», Закону України  «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020,  від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно- патріотичного виховання дітей та молоді», 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»  та інших програм розвитку особистості з різних напрямів, відповідно до річного плану гімназії та Статуту гімназії, впроваджуючи науково-методичну проблему області та міста на 2013-2018 р.р., «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі, методологічний та методичний підходи» та  з метою реалізації  V етапу науково-методичної проблеми,

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з виховної роботи Саніній С.В.:

1.1.Виховну роботу в гімназії на 2017-2018 навчальний рік  спланувати відповідно до листа Херсонської обласної державної адміністрації від 27.07.2017 № 1/9 - 413 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах 2017-2018 н.р.».

1.2.Виховну роботу направити  на реалізацію етапу науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» - результативно - оцінювального етапу.

1.3. Підтримувати тісний зв'язок з громадськими організаціями і позашкільними закладами, скласти угоди про спільну діяльність.

1.4.  Організувати роботу шкільних гуртків, клубів і секцій.

1.5.  Посилити контроль за якістю проведення годин спілкування.

1.6.  Посилити роботу з  еколого-натуралістичного, профорієнтаційного, превентивного, художньо-естетичного, фізичного, сімейного та громадсько-патріотичного виховання.

1.7. Популярізувати волонтерську діяльність.

1.8. Організувати роботу з громадськими організаціями.

2.    Педагогу-організатору:

2.1. Створити сприятливі умови для роботи центру учнівського самоврядування в 1-11 класах.

2.2.  Регулярно проводити традиційні шкільні свята, акції, виставки та інше.

3.    Класним керівникам 1-11 класів:

3.1. Спланувати тематику всіх напрямків з виховної роботи згідно програми  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів».

3.2. До планування включити проведення годин спілкування за посібниками  для 1-8 класів «Херсон - мій рідний дім»,  Програмою для учнів  9-11 класів  «Підготовка старшокласників до сімейного життя»,  Міністерською програмою «Сімейні цінності» для 8-9 класів.

3.3.Провести Перший урок за темами присвяченими інтеграції України з Європейським союзом, формуванню в учнів європейських цінностей.

 • Активізувати роботу з батьками учнів шляхом проведення спільних свят, екскурсій, дискусійних студій;     (постійно)
 • Залучити батьків до таких форм співпраці, при яких вони відчують  свою значну роль  у справах учнівського і педагогічного колективів. Підвищити їх роль у вихованні дітей використовуючи різні форми взаємодії;    (постійно)
 • Проводити один раз на місяць (кожен ІІІ четверг) у 1-11 класах батьківський всеобуч.

3.7.Дозвіллєво-виховну роботу проводити відповідно до тематичних місячників:

 • Вересень –  "Безпеки життєдіяльності";
 • Жовтень –  правового виховання, Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек;
 • Листопад – здорового способу життя;
 • Грудень – військово-патріотичного виховання;
 • Лютий – естетичного виховання;
 • Березень – національної культури;
 • Квітень – екологічного виховання, місячник Червоного Хреста;
 • Травень – сімейно-родинного виховання.
 1. Спрямувати виховну роботу гімназії  за наступними напрямками та відповідальними призначити:

№ з/п

Напрямок з виховної роботи

ПІБ відповідального

 1.  

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Шульгіна О.А.

Штогріна О.О.

 1.  

Ціннісне ставлення до людей

Чечина В.М.

 1.  

Ціннісне ставлення до себе

Дацюк В.П.

Чечина В.М.

 1.  

Ціннісне ставлення до природи

Хоменко І.І.

Бережна Т.В.

 1.  

Ціннісне ставлення до праці

Пекна О.Г.

Ларін М.С.

 1.  

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Пулинець М.А.

5.Керівнику МО класних керівників Михайленко О.Г.:

5.1.Спланувати роботу методичного об’єднання класних керівників на 2017-2018 н.р.

5.2.Впровадити результативно-оцінювальний компонент реалізації обласної науково-методичної проблеми в роботу  класних керівників.

5.3.Здійснювати встановлення соціального партнерства зі всіма його суб’єктами.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи  С.В. Саніну. 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.