Харчування

Н А К А З

від    28.08.2017                            №  194

Про організацію харчування дітей та підлітків у 2017-2018 н. р.

На виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”,  „Про охорону дитинства”, постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002р. № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, спільного наказу Міністерств освіти і науки та охорони здоров’я від 01.06.2005 № 242/329 „Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва”, листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2014 №2/5 -14-789-14 «Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, згідно з вимогами  Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу та на виконання  наказу управління освіти Херсонської міської ради № 275 від 22.08.16 "Про організацію харчування в загальноосвітніх навчальних  закладах міста на 2016-2017 н.р." та з метою організації повноцінного, якісного харчування учнів протягом навчального року,

НАКАЗУЮ:

1. З 01 вересня 2017 року організувати харчування гімназистів 1-11 класів відповідно до нормативно-правових документів та вимог санітарного законодавства.

2.Установити режим харчування  для учнів 1-11 класів. (додається)

3.Призначити відповідальною за організацію харчування учнів заступника директора  з виховної роботи Саніну С.В.

4.Заступнику директора з виховної роботи Саніной С.В. забезпечити:

4.1. Систематичний контроль за обліком дітей пільгових категорій, охоплених   харчуванням за рахунок коштів міського бюджету, та веденням облікової документації з організації харчування в закладі.

4.2. Якісне виконання заходів щодо поліпшення організації харчування та збільшення показника охоплення учнів 5-11 класів гарячим харчування не менше 97% дітей від загальної кількості учнів.

4.3. Щоденний  облік дітей, що харчуються за батьківські кошти.

4.4. Безперебійну роботу шкільних їдалень та  належний рівень організації харчування дітей, враховуючи виконання натуральних норм згідно найменувань продуктів, визначених нормативними документами по організації харчування учнів.

4.5. Контролювати  погодження  двотижневого меню з міським управлінням держсанепідслужби у Херсонській області, дотримуватись перспективного меню.

4.6. Посилити контроль за якістю продукції, що надходить до закладу,  умовами збереження продуктів харчування та проходженням своєчасних обов’язкових медичних оглядів, працівниками, які пов’язані з організацією харчування дітей.

4.7.Організувати ефективну роботу бракеражних комісій, органів громадського контролю, до роботи яких активно залучати батьківську громадськість та учнівське самоврядування.

4.8. Протягом навчального року проводити постійну роботу серед школярів  та батьківської громадськості з питань повноцінного гарячого харчування з залученням спеціалістів системи охорони здоров’я (за згодою); порушувати питання на батьківських зборах про раціональне харчування дітей, виконання норм харчування, результати громадського контролю за якістю харчування.

4.9. Стан роботи щодо організації харчування тримати на постійному контролі, аналітичні матеріали заслуховувати на педрадах та нарадах при  директорові.

4.10.  Щомісячно до 25 числа надавати до управління освіти  інформацію щодо охоплення учнів харчуванням за  формою (додається).

4.11. У перші два робочі дні, наступного за звітним періодом місяця, надавати відомості на харчування (окремо по кожній категорії) до централізованої бухгалтерії при управлінні освіти.

4.12. Постійно контролювати виконання графіка відвідування учнями їдальні та дотримання ними правил особистої гігієни під час приймання їжи.

4.13. Щодня після першого уроку о 09.15 збирати інформацію про присутність учнів кожного класу у гімназії.

4.14.Щодня фіксувати та узагальнювати подані класними керівниками дані про фактичну наявність учнів, що харчуються безоплатно, та передавати узагальнену інформацію до їдальні.

4.15.Раз на місяць надсилати звіт про кількість учнів, що харчуються безоплатно, до централізованої бухгалтерії управління освіти.

4.16.Звітувати на засіданнях педагогічної ради про стан організації харчування учнів.

4.17. Провести позачерговий інструктаж з класними керівниками 1-4 класів,  де вказати на їх персональну відповідальність за збереження здоров'я учнів під час харчування.

4.18.  Покласти на класних керівників 1-11 класів  відповідальність за збереження здоров'я учнів під час харчування.

4.19.Контролювати наявність в обідній залі щоденного меню, книги в, журналу попередніх замовлень.

4.20.Нести персональний контроль за дотриманням правил техніки безпеки, створення необхідних умов для забезпечення збереження життя та здоров'я дітей, додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням гарячих страв, буфетної продукції.

4.21.Посилити роботу щодо організації гарячого харчування учнів 5-11 класів за батьківські кошти.

4.22.До 01 вересня 2017 року повторно опрацювати Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти  і науки України від 01.06.2005 р № 242329.

5 . Класним керівникам 1-4 класів і 5-11 класів:

5.1. Щоденно вести облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, вести відповідні відомості і здавати їх у кінці останнього дня звітного місяця заступнику директора з виховної роботи Саніной С.В. 

5.2.Щодня відмічати фактичну наявність учнів, які харчуються безоплатно, своєчасно (на першій перерві) і передавати цю інформацію заступнику директора з виховної роботи Саніной С.В. і завідуючий виробництва Жакоміній Н.Г.

5.3. Організовано, відповідно до графіка відвідування їдальні, водити учнів до обідньої зали на сніданки та обіди; разом з черговими по їдальні стежити за прийманням учнями їжі, збиранням та віднесенням ними використаного посуду.      Залишати їдальню організовано разом з учнями, після того, як поїли всі учні і прибрали після себе столи.

5.4. Слідкувати за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог учнями під час перебування в їдальні.

5.5. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності гарячого харчування для учнів, посилити  роботу щодо організації гарячого харчування за батьківські кошти.

6. Медичній сестрі Лизогуб А.О.

6.1. Систематично стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у їдальні та на харчоблоці.

6.2. Контролювати наявність в обідній залі щоденної контрольної порції і знімати пробу за 30 хв. перед видачею готових страв.

6.3. Щоденно вести контроль за бракеражем сирої та готової продукції. Вести записи у бракеражних журналах.

6.4. Здійснювати постійний контроль за якістю готових страв, а також сировини та продуктів, що надходять до їдальні. Щоденно під час приймання завідуючою виробництвом продуктів харчування, контролювати безпечність та якість за термінами реалізації і умовами зберігання.

6.5. Щоденно вести журнал обліку виконання норм харчування.

6.6. Брати участь у складанні щоденних меню-розкладів.

6.7.Брати участь у проведенні вітамінізації страв.

7.Заступнику директора з АГЧ Щербині Т.О. систематично проводити профілактичні заходи з метою попередження гострих шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь; дератизацію та дезинфекцію приміщень гімназії.

8.Зняти з контролю наказ «Про організацію харчування дітей та підлітків у 2016-2017» № 191  від 31.08.2016  як такий, що виконано.

9.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.