Президентська республіка учнівського самоврядування

Президентська республіка учнівського самоврядування

Актуальність

Сучасна ситуація в нашій країні характеризується стрімкими змінами політичної, економічної, соціальної та культурної сфер людської діяльності. Перед сучасною освітою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої самореалізації. Сучасність пред’являє високі вимоги до діяльності людини. Конкурентоспроможною може бути лише життєво компетентна особистість.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті та Концепція громадянського виховання спрямовують діяльність освітян на формування у дитини здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень з поступовим виробленням громадської позиції особистості, почуття відповідальності за реалізацію в діях та вчинках.

Мета створення президентської республіки учнівського самоврядування :

Створити умови для формування життєвої компетентності молодого покоління, здібного до життя в сучасних умовах.

Завдання :

 • формування в учнів навичок адаптації в новому середовищі;

 • формування товариських взаємовідносин;

 • розвиток організаторських здібностей;

 • формування навичок мобільності в умовах, що змінюються;

 • формування навичок вибору засобів рішення та планування роботи;

 • формування відповідальності за соціальні дії;

 • вміння аналізувати результативність своєї роботи;

 • бажання брати участь у соціальних проектах;

 • розвивати кожного учня в творчу особистість, здатну до активної життєвої позиції.

Прогноз результатів роботи учнівського самоврядування:

 • підвищення якості навчання;

 • зміцнення свідомої дисципліни;

 • відкрите широке поле можливостей для самореалізації учнів;

 • орієнтація учнів на досягнення соціально-корисної мети;

 • висока соціальна активність учнів, почуття власної гідності;

 • відведення їх від асоціальних форм поведінки;

 • можливість проявити себе в конкретній справі;

 • розвинені творчі здібності;

 • вихована соціально зріла, творча, ініціативна особистість;

 • випускник, здібний до майбутнього виконання обов'язків щодо участі у керівництві державними, суспільними справами.

Президентська республіка учнівського самоврядування діє за таких умов:

1. Самостійність дитячого колективу у виборі мети, змісту та форм самоврядування;

2. Гнучкість, динамічність, варіативність структури органів самоврядування; вибір керівників органів самоврядування на альтернативній основі; члени дитячого колективу почергово виконують функції як організатора, так і виконавця.

Роль учнівського самоврядування

Для учнів гімназії:

 • Навчає самостійності та вмінню брати на себе відповідальність;

 • Навчає планувати та організовувати;

 • Навчає співробітництву та прийманню рішень в групі;

 • Навчає успішно знаходити взаєморозуміння;

 • Навчає засвоювати знання із задоволенням;

 • Навчає вчитись, працювати, жити і любити свою Батьківщину, свій рідний край;

 • Навчає відкритості і толерантності.

Для учителів:

 • Можливість реалізувати особистість;

 • Дозволяє встановити контакт з учнями;

 • Дозволяє розвивати дидактичні знання;

 • Закріплює позицію вчителів у школі;

 • Сприяє отриманню задоволення від роботи.

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.