ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМУ ТА ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради

СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Педагогічною радою                                             Директор гімназії

протокол № 11 від 31.08.2018                              ________ С.С. Корж

                                                                                30.08.2018             

СХВАЛЕНО

Радою гімназії

Протокол № 1 від 31.08.2018

ПОРЯДОК

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМУ

ТА ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ 

Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради

  1. Загальні засади

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правила відвідування Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради (далі –  Порядок) розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України  «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2    пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності  учасників освітнього  процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України   від 26.12.2017    № 1669,  з  метою створення безпечних умов для учнів, працівників гімназії, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, учнів гімназії.

1.2.  Власний  порядок Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради (далі – Гімназія)  обговорюється на загальних зборах учасників освітнього процесу.

1.3. Пропускний режимсукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію  чи  з  території  Гімназії. Пропускний режим в будівлі закладу передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності Гімназії і визначає порядок пропуску учнів, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень гімназії.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами гімназії, охоронцем підприємства (організації) у разі укладання договору з ними.

1.5.  Виконання вимог, що визначаються  Порядком, є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у  закладі, учнів та  їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях гімназії.

1.6.  Порядок розміщується на сайті Гімназії та на стендах у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.7. Власний порядок  Гімназії  є обов’язковим  до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами гімназії.

2.  Порядок проходу  у  будівлю закладу для учнів  Херсонської гімназії № 6

2.1.  Пропускний режим у будівлю Гімназії, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечує    сторож (охоронець).

2.2.  Учні  проходять у будівлю через центральний вхід та (або) допоміжні входи у визначені Гімназією години.

2.3.   Вихід учнів зі школи  на уроки фізичної культури, трудового навчання, англійської мови, на екскурсії  чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і в супроводі вчителя.

2.4.  Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються у школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу або керівника гуртка.

2.5.  Під час канікул учні проходять у Гімназію згідно з планом заходів із учнями на канікулах,  затвердженим директором закладу, у супроводі вчителя, який проводить захід.

2.6.  До Гімназії учні заходять у шкільній формі.

2.7. Учні, які запізнилися з будь-яких причин реєструються в спеціальному журналі, де зазначають своє прізвище, ім’я, клас та причину запізнення.

3.  Пропускний режим для працівників Херсонської гімназії № 6

3.1.  Адміністрація та інші працівники Гімназії  знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад  згідно з графіком роботи.

3.2. Педагогам рекомендовано приходити до Гімназії за 15-20 хвилин до початку роботи.

3.3. Вчителі початкових класів  приходять до Гімназії з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу класу.

3.4. Після закінчення занять вчителі початкових класів виводять дітей до батьків, які їх зустрічають біля центрального входу.

3.5.  Адміністрація  закладу зобов’язана заздалегідь попередити охоронця (07.30 – 17.30) та  сторожа (після 17.30 і  також  у вихідні та святкові дні) про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4. Пропускний режим для батьків учнів або осіб, які їх замінюють

4.1.  Батьки учнів або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі  Гімназії  через центральний вхід  у встановлений час.

4.2.   Прохід  до Гімназії  батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що охоронця інформують заздалегідь.

4.3.  У випадках незапланованого приходу до Гімназії батьків учнів  або осіб, які їх замінюють, охоронець  з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає у будівлю гімназії, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються у журналі обліку відвідувачів (які відвідують заклад  у  не зазначений час),  де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові  та прізвище педагога (учня)  або представника адміністрації, до якого вони направляються. 

4.4.  З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням  або  після уроків. І лише в екстрених випадках – під час шкільних перерв.

Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити охоронця  про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.5.  Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до Гімназії  з габаритними сумками, валізами, колясками та іншими речами, а також із свійськими тваринами.

Сумки необхідно залишити на вахті у охоронця і, в деяких випадках за вимогою охоронця, надати дозвіл на їхній огляд.

4.6.  Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей,  до будівлі школи не заходять і чекають дітей біля центрального входу   Гімназії. В окремих  випадках (негода тощо) проходять до вестибюля (не далі поста охоронця або в межах його поля зору).

4.9.  Для батьків першокласників або осіб,  які їх замінюють, протягом вересня-жовтня встановлюється адаптивний пропускний режим у відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюється окремо класними керівниками на батьківських зборах та відповідним розпорядженням.

4.10. Батьки  зобов’язані о 08.10 залишити приміщення Гімназії, після цього двері Гімназії будуть зачинені.

5.  Пропускний режим для відвідувачів Херсонської гімназії № 6

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю гімназії тільки через центральний вхід.

5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують Гімназію  за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).

5.3.  Посадові особи, які прибули до Гімназії  з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4.   Групи осіб, що відвідують Гімназію для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу.

5.5.  На прийом до директора гімназії, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).

5.6.  Для виклику працівника гімназії   або представника адміністрації необхідно звертатися до охоронця.

5.7.   При відвідуванні Гімназії  відвідувач зобов’язаний за проханням охоронця надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8.   У випадку виявлення у відвідувача  або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, охоронець затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації гімназії та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9.  У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі гімназії, охоронець  діє за вказівками   директора закладу або його заступника.

5.10.  Прохід  територією гімназії  дозволено лише відвідувачам навчального закладу.  Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території гімназії та прохід нею  стороннім особам заборонено.

5.11. У вечірні часи, вихідні та святкові дні у разі виникнення конфліктної ситуації, пов’язаної із допуском відвідувачів до будівлі гімназії, сторож діє за вказівками чергового адміністратора або директора (згідно з графіком). Телефони знаходяться на вахті гімназії.

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію гімназії встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2. Допуск без обмежень на територію гімназії  дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції, організації, що здійснює харчування учнів  тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території гімназії без дозволу адміністрації заборонено.

7.  Правила поведінки відвідувачів  Херсонської гімназії № 6

7.1.  Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні гімназії зобов’язані:

7.1.1.  Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2.  Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів та інших відвідувачів гімназії.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників гімназії.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками гімназії  їх службових обов’язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6.  Бережливо ставитися до майна  гімназії, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

7.1.7. При вході до будівлі  гімназії відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у охоронця з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі гімназії.

7.2. Відвідувачам Гімназії забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях гімназії без дозволу на те адміністрації, охоронця чи педагога.

7.2.2. Виносити з приміщення гімназії документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією навчального закладу.

7.2.4. Приносити у Гімназію алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5.  Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території  Гімназії. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Входити до Гімназії в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також у брудному одязі.

7.2.7. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки Гімназії фіксуються в установленому порядку уповноваженою особою, котра здійснює пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів Гімназії  за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування гімназії:

7.3.1. У випадку порушення відвідувачем Гімназії пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження охоронцем або працівником гімназії  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій охоронець або адміністрація гімназії повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна гімназії на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1. Прохід осіб в приміщення гімназії з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

 

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю гімназії за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора або заступника директора гімназії.

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території гімназії, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора гімназії.

 

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території  Гімназії

 

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) гімназії для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або заступника директора з адміністративно-господарчої роботи.

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію гімназії  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів гімназії з приміщень та порядок їхньої охорони

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів гімназії при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією гімназії, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні гімназії на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3.  Пропуск відвідувачів у приміщення гімназії припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, –  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію гімназії.

13.  Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в Гімназії

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в  Гімназії, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування  гімназії (далі – Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на керівника гімназії.

13.2.  Керівник  гімназії наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання  норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами  відповідно до  розподілу обов’язків.

Категорія: 

Посилання

Ми на мапі

Приєднуйтесь

Приєднуйтесь до наших груп

Приєднавшись до наших груп Ви зможете приймати активну участь у житті гімназії

Контакти

Є питання? Зв'яжітся з нами

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 4

Тел.: (0552) 22-50-53
Тел.: (0552) 22-58-58

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.